2017. április 2., vasárnap

Higgyetek az Ő prófétáinak - április 2 - VASÁRNAP - Példabeszédek 3

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/
Új olvasmány a fejezet végén a Próféták és királyok 14. fejezetéhez

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 14. fejezet 630. nap

14. "Illés lelkével és erejével"

Illés kora óta eltelt hosszú évszázadok alatt a próféta életét és munkáját megörökítő feljegyzések ihlették és bátorították azokat, akiket Isten elhívott, hogy a hitehagyás közepette síkra szálljanak az igazságért. Nekünk "akik az utolsó időkben élünk" (1Kor 10:11), különösen sokat jelentenek ez igék. A történelem ismétlődik. A világnak ma is megvannak az akhábjai és jézabeljei. Mi is bálványimádó korban élünk éppúgy, mint Illés. Most nincsenek látható szentélyek. Bálványokon sem pihen meg a szemünk. Mégis ezrek követik e világ isteneit - a gazdagságot, a dicsőséget, az élvezeteket és a tetszetős meséket, amelyek nem tiltják meg az embernek bűnös szíve hajlamainak követését. A tömegeknek téves fogalmaik vannak Istenről és tulajdonságairól. Éppúgy hamis istent szolgálnak, mint ahogy azt Baál imádói tették. Még a magukat keresztényeknek vallók között is sokan kötődnek olyan erőkhöz, amelyek következetesen szembehelyezkednek Istennel és igazságával. Elfordulnak Istentől, és az embert dicsőítik.

Korunkban a hitszegés és hitehagyás szelleme érvényesül, amely állítólag a felvilágosultság, az igazság bizonyos ismerete, de valójában a legelvakultabb elbizakodottság. Emberi elméleteket dicsőítenek, melyeket Isten, valamint törvénye helyére tesznek. Sátán engedetlenségre csábítja az embert, és azt ígéri, hogy engedetlenségével szerzett szabadsága és függetlensége nyomán az ember olyan lesz, mint Isten. Azt látjuk, hogy az emberek Isten világos kijelentéseivel szemben foglalnak állást, és bálványimádóan az isteni kinyilatkoztatás fölé helyezik az emberi bölcsességet. A világ szokásaihoz való alkalmazkodásuk és hatásaival való azonosulásuk által annyira eltompul és összezavarodik gondolkodásuk, hogy szinte már nem is tudnak különbséget tenni a világosság és sötétség, az igazság és tévedés között. Oly messzire távolodtak a helyes úttól, hogy néhány, úgynevezett filozófusnak a véleményét megbízhatóbbnak tartják a Biblia igazságainál. Úgy tűnik, hogy Isten Igéjének kérlelései és ígéretei, az engedetlenség és bálványimádás ellen meghirdetett ítéletei nem érintik szívüket. Azt a hitet, amely Pált, Pétert és Jánost áthatotta, idejét múltnak, titokzatosnak, modern gondolkodók felfogásához méltatlannak tartják.

Mai Bibliai szakasz: Példabeszédek 3

Amint Salamon folytatja fia tanácsolását, útmutatásait rövid, bölcs mondásokban fogalmazza meg, amiket példabeszédeknek nevezünk. Mintha félne, hogy kifut az időből, véletlenszerű sorrendben osztja meg ezeket a példabeszédeket, mint egy listát. Ez tanácsadásának egyik jellegzetes vonása. Minden példabeszéd tartalmazza a tanácsot és a következményeket: mi történik, ha követik a tanácsot, és mi történik, ha nem. Habár nincsenek egymással összefüggésben, a példabeszédek mély bölcsességről tanúskodnak, és időtlen tanulságokat tartalmaznak:

                    „Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből;
                    a magad értelmére pedig ne támaszkodjál.
                    Minden te útaidban megismered őt;
                    akkor ő igazgatja a te útaidat” (5-6. vers).

„Vajon nem ígérte meg Isten, hogy a Szentlelket adja annak, aki kéri?... Egyesek mintha félnének belekapaszkodni Isten szavába, mintha csak feltételezések lennének benne. Imádkoznak Istenhez, hogy tanítsa őket, de félnek hitelt adni Isten esküvel megerősített szavának, és hinni abban, amit Róla tanultak. Ha alázatosan, tanítható lelkülettel fordulunk mennyei Atyánkhoz, ha akarunk és vágyunk arra, hogy többet megtudjunk, miért kételkedünk Isten ígéreteinek teljesedésében?” (SDA Bibliakommentár, 3. kötet, 1155-1556. oldal – Ellen White 35. levele - 1893.)

Zárd szívedbe ma a fejezet egyik példabeszédét, és tanuld meg kívülről!

Jackie Ordelheide Smith 

88. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 14. fejezetéhez (április 2-8.).

Az elmúlt években, amikor időt töltöttem a gyülekezeteimben, egy téma mindig feljött: az emberek elfoglaltak. Akiket szolgálok, elfoglaltak, stressz éri őket és reménytelenül szükségük van pihenésre. És ezt a szükséget a pihenésre az egyházon kívüliek is megérzik.

A szombatnap megtartása arról szól, hogy megtapasztaljuk az Istenben való megnyugvást. A szombat nélkül elkezdem elhinni azt a hazugságot, hogy én irányítom a dolgokat, és hogy a körülöttem lévő világ sikere attól függ, hogy mit teszek. Csak a szombat hit általi megtartása révén emlékezem, hogy Isten az, aki irányít. Csakis hit által tudok megnyugodni Krisztus elvégzett munkájában, beleértve a teremtést és a megváltást egyaránt.

Isten felnevelte a keresztények generációját, akik, csak úgy, mint Illés, szót emelnek azért, hogy ne ezen világ élettelen bálványaiba helyezzük bizalmunkat, hanem pihenjünk meg abban, aki a szombat Ura: a mindenség Teremtője. Micsoda kiváltságunk az, hogy megtapasztalhatjuk az Istenben való nyugalmat, és meghívhatunk másokat arra, hogy ők maguk tapasztalhassák meg Isten nyugalmát.

Fernando Villegas
Lelkész/Fiatal felnőttek Szolgálatának Osztálytitkára
Texico egyházterület
 Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése