2017. április 3., hétfő

Higgyetek az Ő prófétáinak - április 3 - HÉTFŐ - Példabeszédek 4

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/
Új olvasmány a fejezet végén a Próféták és királyok 14. fejezetéhez

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 14. fejezet 631. nap

Kezdetben Isten a boldogság és az örök élet elérésének eszközeként adta törvényét. Sátán csak akkor remélheti Isten szándékának meghiúsítását, ha rá tudja venni az embert az Isten törvényével szembeni engedetlenségre. Kitartó törekvése: a törvény tanításainak elferdítése és fontosságának lekicsinylése. Legtöbbet akkor ártott, amikor a törvény megváltoztatására tett kísérletével a törvény előírásainak áthágására indított embereket, akik eközben azt állítják, hogy engedelmeskednek annak.

Egy író az Isten törvénye megváltoztatására irányuló kísérletet ahhoz az egykori gonosztetthez hasonlította, amikor a fontos útkereszteződésnél felállított jelzőtáblát elfordították, hogy rossz irányba mutasson. Ezzel sok bonyodalmat és nehézséget okoztak.

Isten útjelző táblát állított fel az élet vándorainak. Egyik ága mutatja: a Teremtő iránti engedelmesség a boldogsághoz és élethez visz, a másik ága: az engedetlenség a boldogtalansághoz és halálhoz vezet. Isten olyan világosan határozza meg a boldogság útját, mint amilyen egyértelmű volt a zsidó államban, hogy melyik út vezet a menedékvárosba. De emberi létünk egy végzetes órájában a jónak nagy ellensége elfordította az útjelző táblát, és így tömegek tévesztik el az utat.

Isten Mózes által eligazítást adott Izráelnek: "Tartsátok meg szombatjaimat, mert jel ez köztem és köztetek nemzedékről nemzedékre. Így tudjátok meg, hogy én, az Úr vagyok a megszentelőtök. Tartsátok meg a szombatot, tartsátok szentnek! Meg kell halnia annak, aki megszentségteleníti. Ki kell irtani... azt az embert, aki valamilyen munkát végez azon... Tartsák meg Izráel fiai a szombatot, tegyék a nyugalom napjává nemzedékről nemzedékre örök szövetségül. Örök jel ez köztem és Izráel fiai között. Mert hat nap alatt alkotta meg az Úr az eget és a földet, a hetedik napon pedig megnyugodott és megpihent" (2Móz 31:13-17).

Ezekkel a szavakkal az Úr világosan meghatározta, hogy Isten városába az engedelmesség útja vezet. A bűn embere azonban elfordította az útjelző táblát, hogy rossz irányba mutasson. Hamis szombatot létesített, és elhiteti az emberrel, hogy a Teremtő parancsának engedelmeskedik, ha azt ünnepli.
Isten kijelentette, hogy a hetedik nap az Úrnak szombatja. Amikor elkészült a "menny és a föld", azt a napot a teremtés emléknapjaként elkülönítette. "A hetedik napra elkészült Isten a maga munkájával, amelyet alkotott, és megpihent a hetedik napon egész alkotó munkája után. Azután megáldotta és megszentelte Isten a hetedik napot, mivel azon pihent meg Isten egész teremtő és alkotó munkája után" (1Móz 2:1-3).

Az Egyiptomból való kivonuláskor Isten nyomatékosan felhívta a nép figyelmét a szombat megszentelésére. Rabszolgaságuk idején felvigyázóik a hetenkénti munkateljesítmény állandó emelésével akarták rábírni őket arra, hogy szombaton is dolgozzanak. Minduntalan nehezebb és szigorúbb munkafeltételeket szabtak meg. Isten azonban megszabadította a zsidókat a szolgaságból és olyan helyre vitte őket, ahol zavartalanul megtarthatták Jahve minden parancsát. A Sínai-hegynél elhangzott a törvény. Isten ráírta "ujjával" (2Móz 31:18) két kőtáblára, és átadta Mózesnek. A csaknem negyven évig tartó vándorlás alatt Isten állandóan úgy emlékeztette a zsidókat az általa meghatározott nyugalomnapra, hogy minden hetedik napon szünetelt a mannahullás, az előkészület napján hullott kétszeres adag pedig csodálatosképpen nem romlott meg.

Mai Bibliai szakasz: Példabeszédek 4

Salamon folytatja beszélgetését a fiával a bölcsesség jellemzőiről és hasznáról. A 4. fejezetben Salamon még nyíltabban beszél, amikor gyermekkorára gondol, és megosztja azt, amit édesapjától tanult:
  
„Támaszkodjék szavaimra szíved,
          Tartsd meg parancsaimat, és élni fogsz! (4. vers - új prot. ford.).
          Szerezz bölcsességet, szerezz értelmet... (5. vers)
          Ne hagyd el, és megőriz téged, szeresd, és megoltalmaz téged (6. vers)
          A bölcsesség mindenek felett való, ezért szerezz bölcsességet!” (7. vers - angol NET fordítás)

Nem tudjuk, hogy Salamon ezeket az első fejezeteket egy ültő helyében mondta el a fiának vagy több hónapon át, de egy dolog biztos: Salamon fia áldott haszonélvezője volt apja bölcs tanácsainak. Elgondolkodhatunk azon is, hogy a gyermek fel tudta-e fogni mindazt, amit Salamon fontosnak tartott megosztani vele.

Fia tanácsolásán túl, hogy ragadja meg a bölcsességet, más témákat is felhoz: a bölcsesség védelmet, értelmet, igazi nagyságot, hosszú életet és útbaigazítást eredményez (6,7,9,10,11. vers); ne egyél bűnnel szerzett kenyeret (17. vers), féltve őrizd szívedet, az élet forrását (23. vers), és tartsd távol a szádtól a csalárdságot (24. vers).

Bizodalmát a Bölcsesség (vagy Isten) áldásában a következő ígéret írja le:

                    „Jártodban semmi sem gátolja lépteidet,
                                       és ha futsz, nem botlasz el.
                    Ragaszkodj az intelemhez, ne térj el tőle,
                                       vigyázz reá, mert ez a te életed!” (12-13. vers).

Ha Salamon komolyan vette volna saját tanácsait, sohasem botlott volna meg az Istennel járt útján (lásd: 1Kir 11:1-13).

Isten vezesse ma lépteidet és őrizzen meg az eleséstől!

Jackie Ordelheide Smith 

88. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 14. fejezetéhez (április 2-8.).

Az elmúlt években, amikor időt töltöttem a gyülekezeteimben, egy téma mindig feljött: az emberek elfoglaltak. Akiket szolgálok, elfoglaltak, stressz éri őket és reménytelenül szükségük van pihenésre. És ezt a szükséget a pihenésre az egyházon kívüliek is megérzik.

A szombatnap megtartása arról szól, hogy megtapasztaljuk az Istenben való megnyugvást. A szombat nélkül elkezdem elhinni azt a hazugságot, hogy én irányítom a dolgokat, és hogy a körülöttem lévő világ sikere attól függ, hogy mit teszek. Csak a szombat hit általi megtartása révén emlékezem, hogy Isten az, aki irányít. Csakis hit által tudok megnyugodni Krisztus elvégzett munkájában, beleértve a teremtést és a megváltást egyaránt.

Isten felnevelte a keresztények generációját, akik, csak úgy, mint Illés, szót emelnek azért, hogy ne ezen világ élettelen bálványaiba helyezzük bizalmunkat, hanem pihenjünk meg abban, aki a szombat Ura: a mindenség Teremtője. Micsoda kiváltságunk az, hogy megtapasztalhatjuk az Istenben való nyugalmat, és meghívhatunk másokat arra, hogy ők maguk tapasztalhassák meg Isten nyugalmát.

Fernando Villegas
Lelkész/Fiatal felnőttek Szolgálatának Osztálytitkára
Texico egyházterület
 Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése