2017. április 15., szombat

Higgyetek az Ő prófétáinak - április 15 - SZOMBAT - Példabeszédek 16

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 15. fejezet 643. nap

Júda serege zsákmánnyal megrakodva tért vissza "örömmel... mert örömöt szerzett nekik az Úr; megszabadította őket ellenségeiktől. És bevonultak Jeruzsálembe lantokkal, citerákkal és harsonákkal az Úr házához" (2Krón 20:27-28). Minden okuk megvolt az örvendezésre.

Annak a parancsnak engedelmeskedve, hogy: "csak veszteg" kell állnotok "és néznetek, hogyan szabadít meg benneteket az Úr. Ne félj, és ne rettegj... " (2Krón 20:17), teljesen Istenbe helyezték bizalmukat. Bebizonyosodott, hogy Ő erősségük és szabadítójuk. Dávid ihletett himnuszát megértve énekelhették:

"Isten a mi oltalmunk és erősségünk,
mindig biztos segítség a nyomorúságban...
íjat tör össze, lándzsát tördel szét,
harci kocsikat éget el.
Csendesedjetek el, és tudjátok meg,
hogy én vagyok az Isten!
Magasztalnak a népek,
magasztal a föld.
A Seregek Ura velünk van,
Jákób Istene a mi várunk" (Zsolt 46).
"Nevedhez méltóan dicsérnek
a föld kerekségein, Istenünk,
jobbod csupa igazság.
Örül Sion hegye,
vigadoznak Júda leányai,
mert igazságot osztasz. ...
Bizony, itt van Isten,
a mi Istenünk örökkön örökké,
ő vezet minket mindhalálig" (Zsolt 48:11-15).

Júda uralkodója és a királyi sereg hitére "az Istentől való rettegés fogta el az országok összes királyságát, amikor meghallották, hogy az Úr harcolt Izráel ellen. Ezért békében élt Jósáfát országa, mert Istene nyugalmat adott neki mindenfelől" (2Krón 20:29-30).

Mai Bibliai szakasz: Példabeszédek 16

Feltűnt már, hogy a kisgyermekeknek is megvan az érzékük a helyes és a rossz megkülönböztetésére? Rögtön észreveszik, ha velük, vagy valaki mással igazságtalanul bánnak. Életünkben az egyik legnehezebb, megtanulandó lecke az, hogy az élet, legalábbis ahogyan mi ismerjük és éljük, igazságtalan. A Példabeszédek könyvének 16. fejezetében olvasható jó hír azonban újra meg újra biztosít bennünket arról, hogy Istené az utolsó szó.

Érzékletes hasonlat lehet egy sportpálya képe, egyenlő térfelekkel. Képzeljünk csak el egy olyan futballpályát, amely meredeken lejt, és képzed el, hogy a labdát a hegyen felfelé, az ellenfél kapuja felé továbbító csapat tagja vagy. Azon kívül, hogy meg kell küzdened a másik csapat erejével és tehetségével, még a gravitációval is szembe kell szállnod. A hegy az ellenfélnek segít, akik lefelé támadnak, és ellened játszanak. Versenyfeltételeink ritkán egyenlők ebben az életben, és a körülmények sem azonosak, Isten végső ítélete azonban ki fogja egyenlíteni a térfeleket (4. vers.).

Mi a helyzet akkor, amikor én játszom a pálya lejtését saját előnyömre kihasználva, a lejtős pályán lefelé? Az igazságtalanság most az én javamra dolgozik, hátszelem van, és lefelé űzöm a labdát a hegyoldalon. Mit teszek tehát? Meglovagolom a szerencsémet és kihasználom a lehetőség minden előnyét? Mivel Isten a végső bíró, Salamon tanácsa a következő: „Jobb a kevés igazsággal, mint a gazdag jövedelem hamissággal” (8. vers). Amikor a mérleg az én javamra billen, nem árt felidézni az igaz mérleg örök értékét (11. vers, lásd még 3Móz 19:35; Péld 11:1; 20:10, 23).

Tehát csak elhatározás kérdése, hogy a lejtős pálya melyik oldalán játszom? A 33. vers azt sugallja, hogy ez is az Úr irányítása alatt áll. Lehetséges, hogy Isten becsületességem és hűségem próbatételére használja a körülményeket a méltánytalanság és igazságtalanság idején, hogy megítélje elszántságomat és a belé vetett hitemet?

Uram, vizsgálj meg engem, ismerd meg szívemet. Próbálj meg engem és ismerd meg aggodalmas gondolataimat. Nézd meg, van-e valami bántó bennem, és vezess engem az örökkévalóság útján. Ámen.

David A. Steen 

89. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 15. fejezetéhez (április 9-15.).

Szeretnéd tudni, hogyan építhetsz egyénileg erős jellemet? És családként, vállalkozásként vagy akár nemzetként? Jósafát tapasztalata egyértelmű útbaigazítást tartalmaz arra nézve, hogy hogyan érhető el.

Tedd a Bibliát mindennek a sarokkövévé, amit csak teszel. Jósafát arra törekedett, hogy ismerje az Írást, és engedelmeskedjen neki. Amikor Isten szava a vezérelv az életünkben, az önzőség, a kapzsiság, a büszkeség és a jellemvonások sora, amelyek meghatározzák a mai nemzedéket, elkerülhetetlenül hátramaradnak.

Olyan életet élj, mely tele van hálával és dicsőítéssel. Jósafát és a népe még a legelkeserítőbb helyzetben is a zenét választotta a zúgolódás helyett, az örömöt a szomorkodás helyett és az éneklést a sóhajtozás helyett. A dicsőítéssel és hálával teli hozzáállás messzire vezet: fellelkesít és felbátorít, amikor nehéz helyzetek jönnek.

Bízz Istenben mindenek felett! Jósafátnak hatalmas serege volt. Megerősített városai voltak. Éveken keresztül dolgozott rajtuk. Mégis, amikor eljött az ideje, ő úgy döntött, hogy egyedül Istenben bízik, és nem az emberi erőben. Hasonlóképpen, nincs abban semmi rossz (hanem épphogy sok jó van benne), ha keményen megdolgozunk a jó oktatásért, szilárd pénzügyi lábakon állásért és a tartós, jó hírnévért. Azonban amikor kihívásokkal kerülünk szembe, abban az Istenben bízzunk, aki megengedte a nehézségeket, hogy életünkbe jöjjön. Ő a mi erőnk valódi forrása.

Andy R. Espinoza
Lelkész, Közép-Dubai Hetednapi Adventista Egyház
Egyesült Arab Emírségek
 Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése