2017. május 12., péntek

Higgyetek az Ő prófétáinak - május 12 - PÉNTEK - Prédikátor 12

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 20. fejezet 669. nap

Komoly tanulságokat vonhatunk le annak az embernek esetéből, akinek Isten nagy és szent kiváltságokat adott. Géházi eljárása arra szolgált, hogy botránykövet helyezzen Naámán útjába, akinek lelkébe csodálatos fény világított be, és hajlott az élő Isten szolgálatára. Géházi csalására nem lehetett mentséget felhozni. Halála napjáig bélpoklos maradt, megátkozva Istentől és kerülve embertársaitól.

"Nem marad büntetlen a hamis tanú, és nem menekül meg, aki hazugságot beszél" (Péld 19:5). Az ember gondolhatja, hogy gonosz cselekedeteit el tudja rejteni az emberek elől, de Istent nem lehet megtéveszteni. "Nincsen olyan teremtmény, amely rejtve volna előtte, sőt mindenki mezítelen és fedetlen az ő szeme előtt" (Zsid 4:13).

Géházi azt gondolta, hogy becsaphatja Elizeust. Isten azonban megjelentette prófétájának, amit Géházi Naámánnak mondott, és minden részletét annak, ami a két ember között lejátszódott.

Az igazság Istentől van; a csalás számtalan formája pedig Sátántól. Aki bármilyen vonatkozásban letér az igazság egyenes útjáról, az kiszolgáltatja magát a gonosz hatalmának. Akik Krisztustól tanultak, azoknak nincs részük "a sötétség haszontalan cselekedeteiben" (Ef 5:11). Beszédükben egyszerűek, őszinték és igazak - amilyen az életük -, mert a szentekkel való közösségre készülnek, akiknek szájában nincs álnokság. (Lásd: Jel 14:5.).

Mai Bibliai szakasz: Prédikátor 12

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:
Új protestáns fordítás:

A 12. fejezet tele van olyan versekkel, amelyek életünk elkerülhetetlen eseményeiről beszélnek. Ilyen például az öregedés, ami mindnyájunkat elér a fiatalkor után, és csak ekkor értjük meg igazán, hogy a fiatalság éveiben vagyunk a legerősebbek, és ekkor van a legtöbb életerőnk és kalandunk is.

Ebben az utolsó fejezetben található meg az a figyelmeztetés, amely minden lelkileg és testileg fiatal embernek szól: készüljenek fel az elkerülhetetlen jövőre, az öregedésre. És ez a felkészülés az öregedésre egy bölcs folyamatnak kellene lennie, tehát úgy nézzen ki, mint egy „elegáns visszavonulás.” Csak a balga gondol haraggal az élete végéhez vezető, elkerülhetetlen folyamatra.

Isten az életünk hatalmas tanácsadója és mentora. Lelki értelemben minden nap átölel bennünket, egészen életünk végéig. Emlékezzünk meg a Teremtőről mielőtt azok a napok elérkeznek, és ily módon biztosíthatjuk mindazt, amire utunk vége felé szükségünk lesz.

És amikor már mindennek vége van, Salamon azt mondja, hogy bár a por visszaszáll a földre, az élet „szikrája” vagy lehelete visszaszáll Istenhez, aki teremtette (9. vers). Isten nélkül minden „Hiábavalóság! Hiábavalóság!” (10. vers) de Istenben tartalmas életet találhatunk.

Ezt a fejezetet így tudnánk leginkább összefoglalni: a bölcsesség számunkra azért van, hogy szerethessük Jézust, és megbízzunk az örök élet ígéretében, melyet az Atya ad majd nekünk, aki tárt karokkal vár minket.

A Prédikátor könyvének utolsó versei (11-16.) olyanok, mintha Salamon kézjegyei lennének, és arra hívnak minket, hogy kövessük az isteni ihletésű szavait (12-13. vers) és figyelmeztetnek, hogy ez Isten utolsó felhívása (13, 14. vers).

Aszerint, hogy mit látunk a mindennapokban, találkozhatunk régebbi és újabb tanácsokkal, de értelmetlen próbálkozás összességében leleplezni az élet titkait (12. vers). Az egyetlen dolog, ami igazán számít, hogy a kapott tanácsok szerint éljünk, és kövessük Istent életünk minden napján.

„Szerető Istenünk, segíts, hogy követni tudjuk a tanácsaidat, amelyeket adtál, és bízzunk az ígéreteidben, hogy egy nap majd eljössz értünk, és hazaviszel minket! Ámen.”

Leonidas Verneque Guedes
a Dél-kelet Brazil Unió titkára

93. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 20. fejezetéhez (április május 7-13.).

Csak úgy mint Naámán esetében, az életemben volt olyan szakasz, amikor nem voltam hívő, sőt, méltóságomon aluliként gondoltam rá. De jelen volt egy „kislány” az életemben, aki, miközben súlyosan kínzott a lelki bélpoklosság, a világegyetem Istenéhez vezetett minket. Reménytelennek éreztem magamat, és kétségbeesetten kutattam Isten után. Ugyanakkor, csak úgy, mint Naámán, én is büszkén közeledtem Istenhez, és azt vártam tőle, hogy úgy állítson szolgálatba, ahogyan én akarom. Eleinte megdöbbentem és visszahőköltem Isten hitre és alázatosságra történő hívásától.

Arra jöttem rá, hogy Isten orvossága a lelki bélpoklosságomra ugyanaz, mint a Naámáné: Isten kegyelme szerint cselekedni a hitben és meggyógyulni. Bár nem volt olyan tűzijáték, mint amit először vártam, Isten ajándéka szeretet és remény szikráját élesztette fel bennem. Az örömtől elragadtatva vissza akartam adni Istennek valamennyit az új életből, amiben részesített. Ugyanakkor, kényelmetlennek érezvén Isten bámulatos szeretetét, csorbítottam ajándéka értékén azzal, hogy ragaszkodtam hozzá, hogy jócselekedetekkel megfizessem az árát.

Isten ítélete Géházi önző cselekedete felett figyelmeztetést jelent számunkra, hogy Isten ajándéka ennyi csak: ajándék. Isten soha nem akarta, hogy megpróbáljuk kiérdemelni vagy megvásárolni az ajándékát, a megváltás és kibékítés ajándékát, amelyért Jézus már megfizetett. És mégis, Géházi kapzsisága ellenére, Naámán énekelve tért vissza, Jahvét, az ő Gyógyítóját dicsőítve, Őt, aki meggyógyít, és maga a gyógyír a mi bűneinkre.

Joseph Washburn
ARISE Intern
Storyline Adventist Church
Eugene, Oregon USA
 Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése