2017. május 15., hétfő

Higgyetek az Ő prófétáinak - május 15 - HÉTFŐ - Énekek éneke 3

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/
Új olvasmány a fejezet végén a Próféták és királyok 21. fejezetéhez

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 21. fejezet 672. nap

Isten sohasem hagyta el kiválasztott szolgáját. Egy alkalommal, amikor a szíriaiak betörtek az országba, Szíria királya meg akarta ölni Elizeust, mivel a próféta tájékoztatta Izráel királyát az ellenség terveiről. A szíriai király szolgáival tanácskozott, "...hogy melyik helyen legyen a tábora." Az Úr megjelentette ezt a tervet Elizeusnak, aki üzenetet küldött "Izráel királyának: Vigyázz, ne vonulj át ezen a helyen, mert ott vonulnak le az arámok. Izráel királya ekkor embereket küldött arra a helyre, amelyet az Isten embere mondott neki, figyelmeztetve őt, hogy ott vigyázzon magára. Így történt többször is.

Felháborodott emiatt Arám királya, összehivatta udvari embereit, és ezt mondta nekik: Miért nem jelentitek nekem, hogy ki tart a mieink közül Izráel királyával? Ekkor az egyik udvari embere így szólt: Senki, uram király! De az Izráelben levő Elizeus próféta megmondja Izráel királyának még azokat a dolgokat is, amelyekről te a hálószobádban beszélsz."

A szíriai király elhatározta, hogy megöli a prófétát, és ezt parancsolta: "Menjetek, és nézzetek utána, hogy hol van, hadd fogassam el!" A próféta Dótánban volt. Amikor a király ezt megtudta, "...lovakat, harci kocsikat és tekintélyes sereget küldött oda. Azok megérkeztek éjjel, és körülvették a várost. Amikor az Isten emberének a szolgája korán felkelt és kiment, már körülvette a várost a sereg lovakkal, meg harci kocsikkal."

Elizeus szolgája rémülten vitte a hírt a prófétának: "Jaj, uram! - kiáltotta - Mit tegyünk?"

"Ne félj - volt a próféta válasza -, mert többen vannak velünk, mint ővelük!" Azután, hogy a szolga maga is meggyőződjön erről, "Elizeus így imádkozott: Uram, nyisd meg a szemét, hadd lásson! És az Úr megnyitotta a szolgának a szemét, és az meglátta, hogy tele van a hegy Elizeus körül tüzes lovakkal és harci kocsikkal." Isten szolgája és a felfegyverzett ellenség között egy csapat mennyei angyal volt. Hatalmas erővel szálltak le, de nem azért, hogy pusztítsanak vagy hódolatot követeljenek, hanem hogy tábort járjanak az Úr gyenge és tehetetlen gyermekei körül, és szolgáljanak nekik. Amikor Isten népe nehéz helyzetbe jut, és látszólag nincs menekvés számára, egyedül az Úrban bízzon.

Mai Bibliai szakasz: Énekek éneke 3

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:
Új protestáns fordítás:

Ebben a fejezetben találjuk Sulamit két álma közül az elsőt, amelyet az esküvője napja előtt álmodott. Az esküvője utáni álmát az 5:2-8 verseiben olvashatjuk. Itt azt álmodja, hogy izgatott aggodalommal keresi szerelmét, és végül megtalálja őt. Így domborodik ki a „távollét-jelenlét” témája az Énekek énekében. Csak úgy, mint az első emberpár esetében is, a szerelmeseknek szükségük van egymásra, hogy egésszé és teljessé legyenek! Itt és az Énekek Éneke más részeiben is bizonyítékot találhatunk arra, hogy az asszony éppúgy aktív és kezdeményező a kapcsolat építésében, mint a férfi.

Ezeknek a verseknek a lelki oldalát nézve felismerhetjük azt a mennyei szándékot, miszerint Isten olyan égő szerelmet plántál az asszony szívébe, amely nem engedi el a férfit, akit igazán szeret.

A 6-11. versek leírják Salamon és menyasszonya menyegzőjének azon eseményeit, amikor a pusztából Jeruzsálembe tartanak. A 11. versben arról olvashatunk, hogyan hordozza elfüggönyözött királyi hintaja Salamont és valószínűleg menyasszonyát is.

A 11. vers határozott utalás az esküvő napjára, amely döntő jelentőségű időbéli jelzés az egész könyv folyamatában, amely összeköti az udvarlás idejét (1:2-3:6) a 4. fejezetben leírt menyegzővel és az azt követő 5-8. fejezetekkel, amelyek arról beszélnek, hogyan erősödött intim szerelmi kapcsolatuk a házasság ideje alatt.

Az Énekek éneke valójában nem más, mint „A házasság bibliai kézikönyve”, amely gyakorlati elveket vázol fel előttünk a szerelemi kapcsolat minden részére vonatkozóan. Különleges hangsúly kerül a házastársak közötti intim kapcsolat ajándékaira, amely azt mutatja, hogy Isten arra vágyik, hogy ezeket megtapasztaljuk házasságunkban. Ezek magukba foglalják a fizikai, érzelmi, szellemi (intellektuális) kapcsolatot, a szépség dicséretét, az alkotókészséget, a szabadidő eltöltését, a munkát, a válsághelyzeteket, az összetűzéseket, az elkötelezettséget, a lelkiséget, és hogy hogyan értsük meg egymást. Az Énekek éneke példával szolgál Salamon és Sulamit bensőséges szerelmi kapcsolatának minden egyes fentebb említett részletére vonatkozóan.

„Uram, kérlek, vezess, hogy a házastársamhoz fűződő legbensőségesebb kapcsolatom akaratod szerint kiteljesedjen, és hogy mindig Veled járjam életutamat, szoros kapcsolatban Teveled! Ámen.”

Richard M. Davidson

94. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 21. fejezetéhez (május 14-20.).

Elizeus élete rendkívüli példa Isten népe számára arra, hogy hogyan gondoskodik Isten azokról, akik teljesen megbíznak benne. Egyik ilyen eset a 2 Királyok 6. Amikor a szír király megkísérelte megölni Elizeust, Isten tekintélyes angyali hadseregről gondoskodott, amelyet a szolgáló csak azután látott, hogy Elizeus imádkozott, hogy nyíljanak meg a szemei.

Isten megvédi az ő hűséges szolgáit: „Amikor Isten népe nehéz helyzetbe jut, és látszólag nincs menekvés számára, egyedül az Úrban bízzon!” (Próféták és királyok. Budapest, 1995, Advent Kiadó, 161. o.) Amikor Istent szolgáljuk, Sátán mindent be fog vetni, hogy kedvünket szegje. Elizeus nyugodt maradt még ilyen támadások mellett is. Teljes egészében az Úrban bízott, aki megmentette őt egy nagyszerű csodával, amely megvédte a szolgálóját.

Te kiben bízol? Mitől függsz? A pénztől, önmagadtól, saját erődtől, vagy valami mástól? Szolgáljuk Istent teljes szívünkkel. Szembenézhetünk bajjal és veszéllyel, de Isten megígérte, hogy gondoskodik gyermekeiről, ha teljesen benne bíznak. A Zsoltárok 50:15 szerint: „És hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged és te dicsőítesz engem.”

Christoph Till
önkéntes bibliamunkás
Riease Hetednapi Adventista Egyház
Németország
 Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése