2017. május 16., kedd

Higgyetek az Ő prófétáinak - május 16 - KEDD - Énekek éneke 4

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 21. fejezet 673. nap

Amint a szíriai katonák csapata merészen nyomult előre, mit sem tudva a láthatatlan mennyei seregekről, "imádkozott Elizeus az Úrhoz: Verd meg ezt a népet vaksággal! Meg is verte őket vaksággal Elizeus kérése szerint. Elizeus akkor ezt mondta nekik: Nem ez az az út, és nem ez az a város. Jöjjetek utánam, majd én elvezetlek benneteket ahhoz az emberhez, akit kerestek. És elvezette őket Samáriába.

Samáriába érkezve így szólt Elizeus: Uram, nyisd ki a szemüket, hogy lássanak! Az Úr megnyitotta a szemüket, és akkor látták, hogy Samária közepén vannak. Amikor Izráel királya meglátta őket, ezt kérdezte Elizeustól: Megölessem-e őket, atyám? Ő így felelt: Ne ölesd meg! Meg szoktad-e öletni azokat, akiket foglyul ejtesz kardoddal vagy íjaddal: Adj nekik kenyeret és vizet, hadd egyenek és igyanak, azután menjenek el urukhoz. Nagy lakomát rendezett tehát nekik, és miután ettek és ittak, elbocsátotta őket. Azok pedig elmentek urukhoz" (2Kir 6).

E történet után a szíriaiak egy ideig nem támadták Izráelt. Később azonban a célratörő Hazáel király erélyes irányítása mellett a szíriai seregek körülvették Samáriát és megostromolták. Izráel soha nem került olyan szorult helyzetbe, mint akkor. Isten megbüntette az atyák vétkeit a fiaikban és a fiak fiaiban. A hosszúra nyúlt éhínség borzalmai elkeseredett intézkedésre késztették a királyt, amikor Elizeus megjövendölte, hogy másnap megszabadulnak.

A következő nap virradatakor "az Úr azt tette, hogy az arám táborban harci kocsik, lovak és nagy haderő robogását hallották..." A szíriaiakat elfogta a félelem "...futásnak eredtek alkonyatkor, otthagyva sátraikat, lovaikat, szamaraikat, a tábort, ahogyan volt, és futva mentették életüket." Meg sem álltak addig, amíg át nem keltek a Jordánon.

Mai Bibliai szakasz: Énekek éneke 4

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:
Új protestáns fordítás:

A 4. fejezet (és az 5. fejezet első verse) Salamonnak és menyasszonyának esküvői szertartását mutatja be. Csak ebben a fejezetben nevezi Salamon a lányt jegyesének. (4:8-12 és 5:1). Mind a menyasszony, mind a vőlegény túláradó dicsérettel írja le szerelmese szépségét, itt is és később az Énekek énekében is (4:1-7; 8-15; 5:10-16; 6:4-10; 7:1-9), ami hasonlít a modern szíriai, vidéki esküvők dicsérő énekeire. A szeretett lény szépségének kölcsönös leírása nemcsak a külső, fizikai szépségről szól, hanem a szerelmesek elismerésre méltó jellemvonásait is méltatja. Salamon menyasszonyáról szóló leírására: „Mindenestől szép vagy, én mátkám, és semmi szeplő nincs benned!” (7. vers). Pál apostol erre az igére utal vissza Krisztus menyasszonyáról, az egyházról adott jellemzésében (Ef 5:27).

A 12. versben használt kép, a „bezárt kert” a szüzességre utal. Azt jelzi, hogy az esküvő idején a menyasszony még szűz. Az Énekek énekében a szerelmesek között csak a házasság szent szövetségében jön létre szexuális kapcsolat. Ez a vers a házasság előtti szexuális önmegtartóztatás megerősítése.

A 4. fejezet 16. és az 5. fejezet 1. verse az egész Ének énekének középpontja és csúcspontja, azonos számú verssorokkal.  A menyasszony meghívja itt a vőlegényét (Salamont), hogy részesüljön kertjének (amely már az övé is) gyümölcseiből (16. vers), és a vőlegény elfogadja a meghívást (5:1). Ez a megfelelője a nyilvános szövetségkötési szertartásnak, a házassági fogadalmaknak, és a menyasszony meghívásának, amit a vőlegény elfogad, hogy szívesen teljesítsék ki házassági fogadalmukat a szexuális egységgel is. Az 5:1 befejező versében határozott hangon maga Isten adja áldását a házassági szövetségre, ahogyan jelenlétével megáldotta és szentesítette az első esküvőt is az Édenkertben (1Móz 2:22-24).

„Drága Urunk, fiataljainkért imádkozunk, hogy tiszták maradjanak, és őrizzék meg magukat leendő házastársuknak. Köszönjük Istenünk, hogy jóváhagyod a házasságon belüli szexuális élet szépségét. Ámen.”

Richard M. Davidson

94. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 21. fejezetéhez (május 14-20.).

Elizeus élete rendkívüli példa Isten népe számára arra, hogy hogyan gondoskodik Isten azokról, akik teljesen megbíznak benne. Egyik ilyen eset a 2 Királyok 6. Amikor a szír király megkísérelte megölni Elizeust, Isten tekintélyes angyali hadseregről gondoskodott, amelyet a szolgáló csak azután látott, hogy Elizeus imádkozott, hogy nyíljanak meg a szemei.

Isten megvédi az ő hűséges szolgáit: „Amikor Isten népe nehéz helyzetbe jut, és látszólag nincs menekvés számára, egyedül az Úrban bízzon!” (Próféták és királyok. Budapest, 1995, Advent Kiadó, 161. o.) Amikor Istent szolgáljuk, Sátán mindent be fog vetni, hogy kedvünket szegje. Elizeus nyugodt maradt még ilyen támadások mellett is. Teljes egészében az Úrban bízott, aki megmentette őt egy nagyszerű csodával, amely megvédte a szolgálóját.

Te kiben bízol? Mitől függsz? A pénztől, önmagadtól, saját erődtől, vagy valami mástól? Szolgáljuk Istent teljes szívünkkel. Szembenézhetünk bajjal és veszéllyel, de Isten megígérte, hogy gondoskodik gyermekeiről, ha teljesen benne bíznak. A Zsoltárok 50:15 szerint: „És hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged és te dicsőítesz engem.”

Christoph Till
önkéntes bibliamunkás
Riease Hetednapi Adventista Egyház
Németország
 Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése