2017. május 19., péntek

Higgyetek az Ő prófétáinak - május 19 - PÉNTEK - Énekek éneke 7

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 21. fejezet 676. nap

Oly eredményes volt szolgálata és oly messze ható a befolyása, hogy amikor halálos ágyán feküdt, még az ifjú Joás király is - aki bálványimádó volt és alig tisztelte Istent - Izráel atyját látta a prófétában, és elismerte, jelenléte közöttük a bajban többet ér, mint lovak és szekerek sokasága. A feljegyzés így szól: "Amikor Elizeus abba a betegségbe esett, amelyben később meghalt, elment hozzá Jóás, Izráel királya, ráborulva sírt, és ezt mondta: Atyám! Atyám! Izráel harci kocsijai és lovasai!" (2Kir 13:14).

A próféta bölcs, együttérző atyaként állt sok nyugtalan, segítségre szoruló lélek mellé. Nem fordult el a most előtte álló, felelős megbízatását méltatlanul elfoglaló, megtéretlen ifjútól sem, akinek nagy szüksége volt tanácsra. A gondviselő Isten alkalmat adott a királynak arra, hogy a múlt hibáit jóvátegye és országát megerősítse. Vissza kellett szorítani a szíriai ellenséget, amely elfoglalta Jordán keleti részét. Isten hatalmának újra meg kellett mutatkoznia a tévelygő Izráel érdekében!

A haldokló próféta ezt mondta a királynak: "Fogj íjat és nyilakat!" Joás engedelmeskedett. Ekkor így szólt a próféta: "Feszítsd ki kezeddel az íjat! Amikor kifeszítette kezével, Elizeus rátette kezét a király kezére. Azután ezt mondta: Nyisd ki a keletre néző ablakot" a Jordánon túli szíriaiak által bitorolt városok felé. Miután a király kinyitotta a rácsos ablakot, Elizeus felszólította, lője ki nyilát. Amint a nyíl elrepült, Isten ezekre a szavakra ihlette a prófétát: "Az Úr szabadításának a nyila ez, az Arámtól megszabadító nyíl, mert teljesen le fogod verni arámot Aféknál!"

Ezután a próféta próbára tette a király hitét. Felszólította Joást, hogy szedje fel a nyilakat. Majd ezt mondta: "Üss a földre!" A király "ráütött a földre háromszor, azután megállt. ...Ötször vagy hatszor kellett volna ütnöd - kiáltotta rémülten Elizeus -, akkor teljesen levernéd Arámot, de így csak háromszor vered meg Arámot" (2Kir 13:15-19).

Mai Bibliai szakasz: Énekek éneke 7

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:
Új protestáns fordítás:

Ez a negyedik és egyben utolsó Salamon Sulamitot dicsőítő költeményei közül. Az alakjának csodálásával kezdi, és felfelé halad egészen a fejéig, míg az első ilyen dalban (4. fejezet) a leírás a mennyasszonya fejénél indul, és onnan halad lefelé, dicsérve kedvességét. Ez a kontraszt is példája az ének elegáns, szimmetrikus felépítésének.

Több kifejezést is használ kétszeresen ebben a fejezetben. Itt és máshol is az ének második felében az ihletett Salamon tapintatosan és ízlésesen beszél a feleségével való szerelme bensőséges voltáról (pl. 7:7-8, 12-13, 5:2-5, 8:2, 14). A dal erőteljesen mutatja be az Édenből eredő házasság teljes szépségét és örömét. A 10. vers utal a férfi vágyára a nő után, aminek a nő tudatában van. Még az elbukott világban is vannak házasságok, amelyek az Édenbe visznek vissza.

Ahogy a Jahve lángja: szexualitás az Ótestamentumban című könyvben kifejtem, a pár dalban megjelenő paradicsomi szerelme: 1. kifejezetten gyönyörű (1:15-16); 2. csodálatosan átélt 3. szertelen ünneplés (5:1) 4.  hátborzongató kaland (1:4, 2:8) 5. tökéletes élvezet (2:3-4) 6. beteljesedés (lásd a felsorolt verseket, és még sok másikat, akár kettősen alkalmazva). 7. szégyenérzet nélküli és szabad (4:1-5, 5:9-7:10); 8. visszafogott és ízléses (2:7, 3:5, 8:4 a szerelmi aktus nem kellemetlenül leírva); 9. könnyed játék (1:7-8, 7:9) 10. romantikus szerelmi kaland (7:11-12); 11. erőteljesen szenvedélyes (2:5, 4:9, 5:4, 7:4) és 12. lenyűgöző misztérium (6:4, 10, 8:6). A házasság ezen jellemzőit szánja Isten minden házaspárnak, hogy örömük legyen bennük, félelem és szégyenérzet nélkül, harmóniában az Ő szeretetteljes szándékával.

„Uram, Istenem, hálát adok a szerelem és házasság sokszínű ajándékáért, amit számunkra teremtettél, hogy örömöt lejünk benne. Segíts értékelnünk és megóvnunk ezt az ajándékot! Ámen”

Richard M. Davidson

94. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 21. fejezetéhez (május 14-20.).

Elizeus élete rendkívüli példa Isten népe számára arra, hogy hogyan gondoskodik Isten azokról, akik teljesen megbíznak benne. Egyik ilyen eset a 2 Királyok 6. Amikor a szír király megkísérelte megölni Elizeust, Isten tekintélyes angyali hadseregről gondoskodott, amelyet a szolgáló csak azután látott, hogy Elizeus imádkozott, hogy nyíljanak meg a szemei.

Isten megvédi az ő hűséges szolgáit: „Amikor Isten népe nehéz helyzetbe jut, és látszólag nincs menekvés számára, egyedül az Úrban bízzon!” (Próféták és királyok. Budapest, 1995, Advent Kiadó, 161. o.) Amikor Istent szolgáljuk, Sátán mindent be fog vetni, hogy kedvünket szegje. Elizeus nyugodt maradt még ilyen támadások mellett is. Teljes egészében az Úrban bízott, aki megmentette őt egy nagyszerű csodával, amely megvédte a szolgálóját.

Te kiben bízol? Mitől függsz? A pénztől, önmagadtól, saját erődtől, vagy valami mástól? Szolgáljuk Istent teljes szívünkkel. Szembenézhetünk bajjal és veszéllyel, de Isten megígérte, hogy gondoskodik gyermekeiről, ha teljesen benne bíznak. A Zsoltárok 50:15 szerint: „És hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged és te dicsőítesz engem.”

Christoph Till
önkéntes bibliamunkás
Riease Hetednapi Adventista Egyház
Németország
 Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése