2017. május 28., vasárnap

Higgyetek az Ő prófétáinak - május 28 - VASÁRNAP - Ézsaiás 8

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/
Új olvasmány a fejezet végén a Próféták és királyok 23. fejezetéhez

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 23. fejezet 685. nap

23. Az asszír fogság

Izráel balsorsú királyságának utolsó éveit olyan erőszak és vérontás jellemezte, amelyet az Akháb háza uralkodása alatti igen küzdelmes és nyugtalan időszakokban sem tapasztalhattak. A tíz törzs uralkodói két évszázadon át - vagy tovább is - szelet vetettek; így most vihart arattak. Egyik királyt a másik után gyilkolták meg, hogy újabb becsvágyóknak nyissanak utat. "Királyt választottak - nyilatkoztatta ki az Úr a hitetlen trónbitorlókról -, de nélkülem, és vezért, akit nem ismerek el" (Hós 8:4). A jogosság minden alapelvét elvetették. Akiknek az isteni kegyelem őrzőiként kellett volna állniuk a föld népei előtt, "hűtlenek lettek az Úrhoz" (Hós 5:7) és egymáshoz.

Isten a megátalkodott nemzetet kemény dorgálásokkal akarta ráébreszteni a küszöbön álló pusztulás veszélyére. Hóseás és Ámós próféta által egyik üzenetet a másik után küldte a tíz törzsnek, és teljes, tökéletes bűnbánatra buzdította őket. A próféták meghirdették a bekövetkező katasztrófát, ha megmaradnak vétkeikben.

"Bűnösen szántottatok - jelentette ki Hóseás -, álnokságot arattatok, ettétek a hazugság gyümölcsét. Bizony, a magad tetteiben és sok harcosodban bíztál. De zendülés támad néped körében, minden erődítményed elpusztul... Hajnalra menthetetlenül elpusztul Izráel királya!" (Hós 10:13-15)
Efraimról1 a próféta ezt a kijelentést tette: "Idegenek emésztik erejét, de ő nem veszi észre. Ősz haja fehérlik már, de ő nem veszi észre." "Elvetette Izráel a jót", "ítélet töri össze", képtelen felfogni, hogy gonosz eljárásának végzetes következménye lesz. A tíz törzs nemsokára "bujdosó"-vá lesz "a népek között" (Hós 7:9; 8:3; 5:11; 9:17).

Izráel egyes vezetőit fájdalmasan érintette tekintélyük elvesztése, és nagyon szerették volna azt visszaszerezni. Ahelyett azonban, hogy elhagyták volna az országot gyengítő szokásaikat, tovább vétkeztek, és azzal áltatták magukat, hogy a pogányokkal való szövetkezés útján szert tesznek a vágyott politikai hatalomra. "Látta Efraim a betegségét, Júda is a fekélyét, ezért Efraim Asszíriába járt." "Olyan lett Efraim, mint az együgyű, esztelen galamb! Egyiptomhoz kiáltanak, Asszíriába járnak." "...szövetséget kötnek Asszíriával..." (Hós 5:13; 7:11; 12:2).

Mai Bibliai szakasz: Ézsaiás 8

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:
Új protestáns fordítás:

Andrewnak (András) neveztük el fiunkat a tanítvány után, aki szólt testvérének, merre található Jézus, a Messiás (Jn 1:40-42). Idősebb leányunkat Susannának (Zsuzsanna) neveztük el, aki egy volt a „sok asszony” közül, akik anyagilag is támogatták Jézus és tanítványai élelmezését (Luk 8:3). Harmadik gyermekünket Rebekah Joy-nak neveztük el.(A „joy” angol szó magyar jelentése: öröm.) Örömnek, mert a kislány érkezése kellemes meglepetés volt késő-harmincas éveinkben, és Rebekának, mert házasságunkat is mindig ugyanolyan csodának tartottuk, mint amikor Ábrahám szolgája, imájára válaszul rátalált Rebekára (1Móz 24. fejezet).

Ézsaiás Ámós fia volt (Ézs 1:1; 2Kir 19:2). Édesanyja nevét nem ismerjük. Abban mindenesetre biztosak lehetünk, hogy héber szülei jól ismerték fiuk nevének jelentését: „Jahve megment”. Ézsaiás feleségéről mindössze annyit tudunk, hogy „prófétaasszony” volt (Ézs 8:3). Első fiukat Seár-Jásubnak nevezték (7:3), ami azt jelenti: „a maradék visszatér”. Második fiuk neve „siess zsákmányra és gyorsan prédára” volt (8:1, 3), ami azt jelenti, hogy az asszírok eljönnek és kifosztják Izraelt és Szíriát, mert szembeszálltak vele (4. vers).

Ez a fejezet ígéreteket is tartalmaz. „Isten van mivelünk!” (10. vers) Akik az Úrban bíznak, azoknak „Szenthely” lesz, de akik nem bíznak benne, azoknak botránykő (14. vers). Azok, akik „várják az Urat”, buzgón fogják keresni Őt (17. vers). Ám azok szemét, akik nem szentelték szívüket teljesen Krisztus uralmának, az „ismerős lelkek” csábításának veszélye fenyegeti (19. vers), fülüket pedig az, hogy hamis próféciákra hallgatnak. Lelkivilágukat a Bibliától idegen érzelmek befolyásolják majd.  A Biblia határozottan, világosan kijelenti, hogy a halottak nem tudnak semmit (Préd 9:5-8). Ézsaiás 8:20 kihangsúlyozza az Isten ígéreteibe vetett feltétlen bizalom fontosságát. Érdemes ezt az igét kívülről is megtanulni.

Imádság: „Kérünk, segíts, hogy neked engedelmeskedjünk, beléd vessük bizalmunkat és erőt nyerjünk Tőled, hogy méltán neveztethessünk Terólad! Újíts meg minket Igéd által, és kérünk, változtass meg minket miközben folyton Rád tekintünk! Ámen”

Lloyd és Sheila Schomburg

96. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 23. fejezetéhez (május 28- június 3.).

Izrael királyságának utolsó napjai erőszakkal teliek voltak. Egykor katonaként tanúja voltam, és magam is elkövettem szörnyű erőszakos bűnöket, amelyek ennek a világnak az utolsó napjaiban előfordulhatnak. A világ, amiben ma élünk nem különbözik attól, amivel kapcsolatban Hóseás és Ámós próféták figyelmeztettek. Isten a mindenhol arra hívja a megátalkodott szívünket, hogy térjen vissza hozzá. Én személyesen hallottam ezt a hívást, és láttam Isten könyörületességet a küszöbönálló ítéletem előtt.

Az emberiség egyre inkább a teremtést ünnepli a Teremtő helyett. Annak érdekében, hogy emlékeztessen minket Őrá és az Ő - velünk kötött - szövetségére, Isten rendkívül kegyelmes üzeneteket küld a megígért megbocsátásról. Még a nyomorúságos létezésünkkel szembenézve is, amelyben bűnös vágyaink kielégítésére törekszünk, gyakran visszautasítjuk Isten figyelmeztetéseit. Manapság, csakúgy, mint Menáhem korában, bűneink által összetörve és meggyengítve találjuk magunkat. Fogjuk azt, ami az összetört életünkből maradt, és úgy teszünk, mintha minden együtt meglenne, de a végén bűneink teljesen legyőznek minket.

Istenünk mérhetetlen könyörületességében meghosszabbítja számunkra a kegyelmét. Mi megsérthetjük és meg is sértjük a szövetségünket Istennel, de ő sosem szegi meg a velünk kötött szövetségét! Különösen amikor a legrosszabb állapotban vagyunk, akkor kér minket Isten páratlan szeretetével, hogy térjünk vissza hozzá, és vigyünk másokat is magunkkal, hogy szabaddá váljunk egyszer s mindenkorra – az Ő szeretetének foglyaként!

Joseph Washburn
Former Green Beret, ARISE Intern
Storyline Adventist Church, Eugene, Oregon USA
 Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése