2017. május 1., hétfő

Higgyetek az Ő prófétáinak - május 2 - KEDD - Prédikátor 2

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:
1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány - PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 18. fejezet 660. nap

A megtisztult szív számára minden megváltozik. Jellemünk átalakulása tanúsítja a világnak, hogy Krisztus bennünk lakik. Isten Lelke új életet teremt lelkünkben; gondolatainkat és vágyainkat Krisztus akarata alá rendeli. Belső emberünk megújul, és Isten képmására formálódik. Gyönge és tévedő emberek tanúsítják a világnak, hogy a megváltó hatalom és kegyelem a sérült jellemű embert kiegyensúlyozott és gyümölcsöző egyéniséggé tudja tenni.

Az Isten beszédét befogadó szív nem olyan, mint a vizét elpárologtató tavacska vagy mint a repedezett víztároló, amely elveszti kincsét; hanem mint a kiapadhatatlan források táplálta hegyi patak, amelynek friss, habzó vize szikláról csörgedez, és felüdíti a fáradt, szomjas, teher alatt roskadozó embert. Olyan, mint az állandóan áramló folyó, amely útjában egyre mélyül és szélesedik, amíg életadó vize szétárad az egész földre. A patak, amely csobogva halad útján, hátrahagyja ajándékait - a zöldellő természetet és a termékenységet.

Partjain üdébb a fű, dúsabb a fa lombja, és több virág nyílik. Amikor a föld csupaszra és barnára ég a nap perzselő hevétől, zöldellő sáv jelzi a folyó útját.

Így van ez Isten hűséges gyermekeivel is. Krisztus vallása éltető, mindent átható elvekben, élő, tevékeny lelkiségben mutatkozik meg. Ha szívünk nyitott az igazság és szeretet mennyei befolyása előtt, ezek az elvek úgy áradnak tova, mint patakok a kietlenben; gyümölcsöt teremnek a sivárság és terméketlenség helyén.

Ha a Biblia igazságának ismerete által megtisztult és megszentelődött emberek szívvel-lélekkel dolgoznak lelkek megmentésén, akkor igazán életet lehelnek. Amint naponta isznak a kegyelem és ismeret kimeríthetetlen forrásából, tapasztalják, hogy szívük csordultig megtelik Mesterük Lelkével, és önzetlen szolgálatuk által sok ember részesül fizikai, szellemi és lelki áldásokban. A fáradtak felüdülnek, a betegek meggyógyulnak, és a bűn terhe alatt roskadozók megkönnyebbülnek. Távoli országokban hálaadás hallatszik azoknak ajkáról, akik a bűn szolgaságából az igazsághoz tértek.
"Adjatok, és adatik nektek" (Lk 6:38); mert az Isten Igéje "kertekben levő kút, élő víz forrása, mely a Libánonról csörgedezik" (Énekek 4:15).

Mai Bibliai szakasz: Prédikátor 2

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:
Károli fordítás:
Új protestáns fordítás:

A Prédikátor könyvének 2. fejezetében Salamon összegzi az életét. Változatos és széleskörű tapasztalatokban volt része. A szellemi fejlődésen, uralkodáson, gazdagságon keresztül az erkölcstelenségig, ami mindenben kielégítette képzelt és valós kívánságait.

Nagyszerű dolgokat épített; fákat, szőlőlugasokat és kerteket ültetett; öntözőrendszereket hozott létre, a háza tele volt szolgákkal, a mezője pedig tehenekkel és juhokkal. Senki sem vehette fel vele a versenyt. Aranyat, ezüstöt és mindenféle értékes dolgokat halmozott fel. Az estélyein a legjobb zenészek a legjobb hangszereken játszottak, és ha még ez sem lett volna elég, anélkül tudta élvezni munkáját, hogy bármi is korlátozta volna vágyait és óhajait.

Mindene megvolt, lelkében mégis ürességet érzett. Salamon azt mondja, hogy minden hiábavalóság. Ez volt a király összegzése, miután mindent megtapasztalt, és isteni sugallatra megírta, hogy hasznos tanulság legyen számunkra.

Aki csak a mának él, nem lesz holnapja. Aki csak az mulandó dolgokkal törődik, velük hal meg, és akik csak a mulandó dolgoknak él, nem lesz örök élete. És most rajtunk a sor: okosak vagy ostobák leszünk?

Salamon arra szólít fel minket, hogy helyes értékrendet állítsunk fel, és közeledjünk a Bölcsesség Forrásához. Jézus is ezt mondta: „Keressétek először Istennek országát.”

Uram, segíts, hogy a te mennyei királyságodat tegyem az első helyre az életemben. Ámen.

Alfredo Hengen,
az Uruguayi Gyülekezetek Uniójának titkára 

92. heti olvasmány a PRÓFÉTÁK ÉS KIRÁLYOK 18. és 19. fejezeteihez (április 30-május 6.).

Amikor gyerek voltam, a szüleim úgy döntöttek, hogy jobban megismerik az embereket a kis gyülekezetünkben. Ábécésorrendben végigmentek a gyülekezeti névsoron, és meghívták a családokat hozzánk, amíg mindannyian nem voltak nálunk szombati ebéden. E tapasztalaton keresztül tanultam meg a vendégszeretet adományát – köszöntöttem az otthonunkban az élet valamennyi területéről származó embereket, és közben megfigyeltem őket. Az egyik szombaton egy olyan látogatónk volt, aki az autójában élt. Őt is meghívtuk, hogy csatlakozzon hozzánk ebédre. Elbűvölő hölgy volt, és sok tapasztalatot osztott meg a vándoréletről az Amerikai Egyesült Államok területén. Tett egy megjegyzést is, ami örökre velem marad: „Isten mindig gondoskodott valamennyi szükségletemről.”

Elizeus egy olyan próféta volt, aki mindenfelé utazott, és az otthon érzését csak akkor tapasztalta meg, ha a családok ajtót nyitottak neki, és üdvözölték, hogy üljön velük az asztaluknál és aludjon az ágyukban. Néha elképzelem, mennyire piszkosnak és éhesnek nézhetett ki, amikor megérkezett egy-egy városhoz, de azok számára, akik nyitott szívvel fogadták, áldás lett a társasága.

Mások életére felemelő hatást tenni a személyes gondoskodással – ez az egyik módja annak, hogy a föld valódi sója legyünk, ami elvegyül, hogy a világot átitassa Isten szeretetével.

Julie Hill Alvarez
Placerville hetednapi adventista gyülekezet
California, USA
 Fordította: Gősi Csaba

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése