2023. május 20., szombat

Higgyetek az Ő prófétáinak - május 20 - SZOMBAT - Zsoltárok 14

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Te milyennek látod azt az Istent, Akit Zsoltárok 14 bemutat?

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli Gáspár fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Zsolt%C3%A1rok%2014&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Zsolt%C3%A1rok%2014&version=NT-HU

(A következő pontokban azt találod, ahogy a szerző meglátta Istent ebben a fejezetben. Kommentben leírhatod, hogy te milyen Istent fedeztél fel ebben a fejezetben. Ha e-mailben kaptad meg az olvasmányokat, akkor válaszlevélben írhatod meg gondolataidat vagy kommentet írhatsz ide: https://www.facebook.com/higgyetekazoprofetainak

 

1.    Isten az igaz nemzedékkel van. Isten mindenkin segíteni szeretne, de csak az igazak teszik lehetővé, hogy velük meg is történjék. Az igaz nem bűntelent jelent, hanem azt a valakit, aki szereti Istent és egyetért értékrendjével.   

2.    Bolondság azt gondolni, hogy nincs Isten. Sokan erénynek tartják és büszkék magukra, hogy azt hiszik, nincs Isten. A zsoltáros azt mondja, hogy egyszer majd rájönnek, hogy tévedtek és megrettennek.   

3.    Az emberek figyelmen kívül hagyják Istent. Dávid azt mondja, hogy Isten letekint az égből, hogy meglássa, van-e olyan ember, aki keresi Őt. Szomorúan állapítja meg, hogy nincs. Mindenki elfordult tőle és megromlott.    

4.    Ezen kívül még egy olyan Istent látunk:

a.    aki letekint a mennyből az emberekre

b.    aki nélkül az ember csak romlottságot terem

c.    akik tagadják őt, meg fognak rettenni

d.    aki oltalma a nyomorultnak

e.    aki jóra fordítja népe sorsát

f.      aki ujjongást és örömet szerez népének

g.    aki várja, hogy segítségül hívják Őt és kérjenek Tőle

Olvasmány – E.G. White A NAGY KÜZDELEM 10. fejezet

10. fejezet – A REFORMÁCIÓ ELŐREHALADÁSA NÉMETORSZÁGBAN (7. rész)

Az evangélium követői és a római babonák vallói közötti kirívó különbség nem kevésbé volt nyilvánvaló a tudósok soraiban, mint a köznép között. "Ellentétben a hierarchia régi védelmezőivel, akik elhanyagolták a nyelvek tanulását és az irodalom művelését,... voltak nemes lelkű fiatalok, akik tanulásra szentelve életüket, kutatták a Szentírást, és megismerkedtek az ókor mesterműveivel. Ezek az éles elméjű, tiszta lelkületű, bátor szívű ifjak hamarosan annyi ismeretet szereztek, hogy jó ideig senki sem volt képes felvenni velük a versenyt... Így azután, amikor a reformációnak ezek az ifjú védelmezői valamilyen gyűlésen találkoztak a római doktorokkal, oly könnyedén és higgadtan vitáztak velük, hogy ezek a tudatlan emberek elbizonytalanodtak, zavarba jöttek, és szégyenben maradtak, amit mindenki szerint meg is érdemeltek. "

Amikor a katolikus papság látta, hogy hívei elfogynak, a magisztrátusokhoz fordult segítségért, és minden hatalmában álló eszközzel igyekezett visszaszerezni hallgatóit. De az emberek lelki szükségleteit kielégítették az új tanítások, és elfordultak azoktól, akik oly régóta táplálták őket a babonás rítusok és emberi hagyományok semmit érő polyvájával.

Az igazság tanítói, amikor az üldözés fellángolt ellenük, megfogadták Krisztus szavait: "Mikor pedig abban a városban üldöznek titeket, szaladjatok a másikba" (Mt 10:23). A világosság eljutott mindenhova. A menekülők találtak egy hívogató kitárt ajtót, és azon a helyen maradva, Krisztust prédikálták - néha a templomban, vagy ha az bezárult előttük, magánházakban vagy a szabad ég alatt. Templommá szentelődött az a hely, ahol meghallgatták őket. A lendülettel és bizonyossággal prédikált igazság feltartóztathatatlanul terjedt.

Hiába kérte a papság az egyházi és a polgári hatóságok segítségét az eretnekség szétmorzsolásához. Hiába folyamodtak bebörtönzéshez, kínzáshoz, tűzhöz és kardhoz. A hivők ezrei pecsételték meg vérükkel hitüket, és a munka ment tovább. Az üldözés is az igazság terjedését szolgálta. A fanatizmus pedig, amelyet Sátán az üldözéssel igyekezett párosítani, még nyilvánvalóbbá tette az Isten munkája és a Sátán munkája közti különbséget.

2 megjegyzés: