2021. február 1., hétfő

Higgyetek az Ő prófétáinak - február 1 - HÉTFŐ - Ezékiel 41

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – A nagy Orvos lábnyomán 34. fejezet 2027. nap

AZ OTTHON 

Az élet gyakorlóiskola, amelyből szülőknek és gyermekeknek úgy kell vizsgázniuk, hogy beléphessenek a felsőbb – a mennyei iskolába

34. fejezet (2. rész) – Az igazi nevelés misszionáriussá képez

Isten úgy szeretett, hogy adott - "egyszülött Fiát adta", hogy el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen. "Krisztus... szeretett minket, és adta önmagát miérettünk." Ha szeretünk, akkor adunk. "Nem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy Ő szolgáljon." Ezt a fontos leckét meg kell tanulnunk és tanítanunk (Jn 3:16; Ef 5:2; Mt 20:28).

Értessük meg gyermekeinkkel, hogy ők nem a magukéi. Ők Krisztus tulajdonai! Vére árán vásárolta meg őket; szeretete jogán igényt tart rájuk. Azért élnek, mert hatalmánál fogva Krisztus őrzi őket. Idejük, erejük, minden képességük az Övé, hogy az Ő szolgálatára fejlesszék, csiszolják és használják.

Isten teremtett művei között az angyalok után a legnagyszerűbb alkotást az Isten képmására formált emberi család tagjai képezik. Isten azt akarja, hogy emberi teremtményei mindent elérjenek, amit lehetővé tett számukra, és hogy hozzák ki a legtöbbet a tőle kapott képességekből.

Az élet titokzatos és szent, Istennek, az élet forrásának megnyilatkozása. Drágák azok az alkalmak, amelyeket az élet kínál, és ezeket az alkalmakat lelkiismeretesen ki kell használni. Ha ezt egyszer elmulasztjuk, örökre elvesznek.

Isten elénk tárja az örökkévalóságot a maga ünnepélyes valóságaival, és képességet ad ahhoz, hogy felfogjuk az örökkévaló, a maradandó dolgokat. Értékes, felemelő igazságokat tár fel, hogy biztos ösvényen haladhassunk, amikor a minden képességünk lelkiismeretes igénybevételére méltó cél felé törekszünk.

Isten belelát a parányi magba, amelyet Ő maga formált, és a burok alatt látja a gyönyörű virágot, a bokrot vagy a terebélyes fenséges fát. Hasonlóképpen látja a lehetőségeket minden egyes emberben is. Célja van annak, hogy itt vagyunk. Átnyújtott egy tervet, mely a mi életünkről szól, és azt akarja, hogy a fejlődés legmagasabb fokára jussunk.

Azt akarja, hogy egyre szentebbek, boldogabbak és hasznosabbak legyünk. Mindenki kapott képességeket, és meg kell tanulnunk, hogy ezeket a képességeket szent adományoknak tekintsük, az Úr ajándékaiként értékeljük és helyesen használjuk. Isten azt akarja, hogy az ifjúság csiszolja lényének minden képességét, és aktivizálja minden adottságát. Azt akarja, hogy élvezzék mindazt, ami az életben hasznos és értékes; hogy jók legyenek és jót tegyenek, mennyei kincseket gyűjtve az elkövetkezendő életre.

Az ifjúság törekedjék jeleskedni mindenben, ami önzetlen, szép és nemes! Tekintse Krisztust példaképnek, akit meg kell mintáznia. Ápolniuk kell az Ő élete által kinyilatkoztatott szent "ambíciót" - azt a törekvést, hogy jobb legyen a világ, mert ők is abban élnek. Ez az a munka, amelyre Isten elhívta őket.

Mai Bibliai szakasz: Ezékiel 41

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ez%C3%A9kiel%2041&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ez%C3%A9kiel%2041&version=NT-HU

A 41. fejezetben egy több fejezeten átívelő leírás kezdődik a Templomról és a körülötte levő városról. A 40. fejezet a négy templom kapuról és a hozzájuk kapcsolódó épületekről beszél, ez a fejezet pedig magának a templom épületének a tervrajzát és méreteit adja meg.   

Ezen a ponton két kérdés tűnik ésszerűnek: 1. Miért olyan fontos az épületszerkezet és a méretek ennyire aprólékos részletezése? 2. Miért olyan lényeges Ezékielnek lejegyezni ezeket a részleteket, és miért kell erre kilenc fejezetet áldozni? Vajon egy átlag izraelitát érdekel-e ez egyáltalán?

Az első kérdésre azt válaszolhatnánk, hogy a részletes leírás a helyreállítás ígéretét konkrét, kézzelfogható és valóságos dologgá teszi. Az emberek megláthatják, hogy mi Isten terve. Az aprólékos részletek világossá teszik azt, hogy amit Isten a jövőben megújít, az sokkal nagyobb és jobb annál, mint ami korábban volt. Izrael bűne nem csökkenti annak az értékét, amit Isten a jövőben velük szándékszik megtenni, hanem az új felülmúlja a régit. A Templomban Istennek a Sekinában megjelenő dicsősége az Úr Izraelért végzett tevékenységének a középpontját jelentette, ezért minden részlet jelentőséggel bírt a nép számára.

A második kérdést nehezebb megválaszolni. Mivel ez a leírás szó szerint soha nem teljesedett be, nehéz értelmezni ezeket a fejezeteket, azonban sok értelmezési kísérlet látott már napvilágot. Annak, amelyik nekem a leginkább tetszik, két része van: 1. Isten azzal a reménnyel állította helyre Izraelt, hogy ez megújuláshoz, lelki ébredéshez és az Istenhez való hűséghez vezet. Izrael azonban nem úgy válaszolt, ahogy Isten szerette volna, ezért ez a látomás, amely ezen a reményen alapult, nem teljesedett be szó szerint. 2. Annak ellenére, hogy Izrael kudarcot vallott, ebben a látomásban olyan elvek és részletek találhatók, amelyek részét képezik Isten népével kapcsolatos végső helyreállítási tervének. Ezért van az, hogy olyan sok Ezékiel könyvéből származó idézetet találunk a Jelenések könyvében.

Ez nagyon fontos számunkra, mert Isten meg fogja valósítani mindenre kiterjedő tervét az új égen és új földön az új Jeruzsálemmel, függetlenül attól, hogy hány ember válaszol pozitívan Isten hívására. Ezért válaszoljunk örömmel Isten irántunk való nagy szeretetére!

Jon Dybdahl 

287. heti olvasmány A NAGY ORVOS LÁBNYOMÁN  34. fejezetéhez (január 31 – február 6.).

A fiatalság energiája és lelkesedése – te jó ég! Négy kislányunk van, és úgy tűnik, sosem fáradnak el. Irigykedtél már valaha a körbe-körbe futkosó gyerekekre, akik azok körül rohangásznak, akik már az élet következő szakaszában vannak? A gyerekek mindig buzgón ügyködnek, megosztanak valamit, tapasztalatokat gyűjtenek stb. És mindezt az energiát mások szolgálatába lehet állítani! Annyi kis módja van annak, hogy a gyerekek mások számára áldássá váljanak már az otthonokban. Kezdve egészen a totyogókortól, már korán megtanulhatják mi csal mosolyt a családtagok arcára, és ahogy idősödnek, mindez áldássá alakulhat át a körülöttük lévők számára. Megtanulják félretenni a saját vágyaikat, kihasználni az idejüket és erőforrásaikat olyan tevékenységekre, amelyek nem annyira szórakoztatják őket néha. Mindez segít nekik, hogy mások áldására lehessenek és felkészíti őket a jövőbeni szolgálatra.

A szülőknek sok területen szükségük van a gyerekük oktatásában a gyakorlatiasabb megközelítésre a koronavírus miatt. Ez tökéletes alkalmat jelent, hogy lehetőségeket biztosítsunk a szolgálatra! Még ha olyan idők is járnak, amikor korlátozott a másokkal való kapcsolattartás, felhívhatjuk lakáshoz kötött ismerőseinket, kézzel készíthetünk képeslapot, amivel tudathatjuk valakivel, hogy gondolunk rá, vagy barátságosan integethetünk az ablakon keresztül – mindezek mosoly csalhatnak valakinek az arcára. Még ha saját kreatív tárad korlátozott is (mint az enyém), az interneten rengeteg ötletet találsz. És azt is észrevehetjük, hogy ha rászánjuk az időt, hogy imádkozzunk azért, hogy hogyan is legyünk mások áldására, Isten olyan alkalmakat teremt számunkra, amire soha nem is gondoltunk korábban. Ha másokra is gondolunk, eltereljük a figyelmünket magunkról, az valóban sokkal több boldogságot okoz. Határozottan sok önfegyelem és tervezés szükségeltetik hozzá a szülők részéről, de a jutalom felbecsülhetetlen.

Stephanie Gladden Livergood

Fordította Gősi Csaba

 

2 megjegyzés: