2021. február 24., szerda

Higgyetek az Ő prófétáinak - február 24 - SZERDA - Hóseás 4

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – A nagy Orvos lábnyomán 37. fejezet 2050. nap

A LÉNYEGES ISMERET 

"Ő gyújtott világosságot a mi szívünkben..."

37. fejezet (4. rész) – A helyes és a helytelen nevelés

Izgalmas kiadványok

Napjaink népszerű kiadványainak nagy része tele van izgalmas történetekkel, amelyek az ifjúságot erkölcstelenségre nevelik és romlásba viszik. Vannak korban olyan fiatalok, akik - ami a bűn ismeretét illeti - már öregek. A történetek, amelyeket olvasnak, bűnre sarkallja őket. Képzeletben lejátsszák a leírt cselekményeket, mígnem látni akarják, hogyan követhetik el ugyanazt a büntetés elkerülésével.

A gyermekek élénk fantáziája valóságként éli meg a jövő elképzelt jeleneteit. Sokan megragadják a megjövendölt forradalmak és a törvény és önuralom korlátait szétromboló cselekmények szellemét. Ha lehet, még e szenzációhajhász írók leírásában megjelenő bűntetteknél is súlyosabb bűnök elkövetésére sarkallja őket. Ezek a hatások rontják a társadalom erkölcsét, és szertehintik a törvénytelenség magvait. Senki se csodálkozzék azon, hogy ez a magvetés bűntettek aratását vonja maga után!

A regények, a sikamlós és izgalmas mesék aligha jelentenek kevésbé átkot az olvasóknak. A szerző talán azt állítja, hogy erkölcsi tanítást ad, és művébe végig belesző vallási nézeteket, de sokszor ezek csak arra jók, hogy leplezzék a mögöttük rejlő oktalanságot és értéktelenséget.

A világot elárasztják a csábító tévelygésektől hemzsegő könyvek. Az ifjúság igazságként fogad el olyan dolgokat, amelyeket a Biblia hazugságnak bélyegez. Szeretik és megragadják az ámítást, holott az romlásba viszi lelküket.

Vannak olyan regények, amelyekkel írójuk igazságot akar tanítani, vagy valamilyen nagy gonoszságot leleplezni. E művek némelyike jó munkát végzett. Ugyanakkor végtelen sokat ártanak is. Megállapításaik és gondosan megfogalmazott ábrázolásaik izgatják az olvasó képzeletét, és olyan gondolatok sorozatát keltik fel benne, amelyek súlyos veszélyt hordoznak magukban, különösen az ifjúság számára. A leírt jeleneteket gondolatban újra és újra átélik. Az ilyen olvasmányok alkalmatlanná teszik őket a hasznos munkára és a lelki életre. Aláássák a Biblia iránti érdeklődésüket. A mennyei dolgok nemigen kapnak helyet gondolatvilágukban. Amint képzeletüket a megrajzolt szennyes jelenetek foglalkoztatják, szenvedélyeik lángra gyúlnak, és a vége: bűn.

Még az a regény is káros, amely nem sugall erkölcstelenséget, és amely talán kiváló elveket akar tanítani. A mese iránti puszta érdeklődés kapkodó, felületes olvasáshoz szoktat. A logikus gondolkodásról viszont leszoktat, és a gyors felfogástól megfoszt; alkalmatlanná tesz a kötelesség és küldetés nagy problémáinak megfontolására.

A regény olvasása irtóztatóvá teszi az élet gyakorlati feladatait, mert csupán a szórakozás vágyát táplálja. Izgató, kábító erejénél fogva nem ritkán okoz mind szellemi, mind testi betegséget. Sok boldogtalan, elhanyagolt otthon, sok élethosszig tartó rokkant, sok tébolyda-lakó köszönheti sorsát a regényolvasás szokásának.

Sokszor kap hangsúlyt az a vélemény, hogy lássuk el az ifjúságot jobbféle regényekkel, és akkor eltereljük őket az érzéki vagy értéktelen irodalomtól. Ez olyan, mintha megpróbálnánk az iszákost azzal meggyógyítani, hogy whisky vagy pálinka helyett könnyebb szeszes italt adunk neki - például sört vagy almabort. Ezeknek a fogyasztása folyamatosan táplálja az erősebb izgatószerek utáni szomjukat. A részeges egyetlen biztonsága és a mértékletes ember egyetlen védelme a teljes önmegtartóztatás. Ugyanez a szabály igaz a regények kedvelőire is. Egyetlen védelmük a teljes önmegtartóztatás.

 

Mai Bibliai szakasz: Hóseás 4

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=H%C3%B3se%C3%A1s%204&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=H%C3%B3se%C3%A1s%2034version=NT-HU

A hűség, az igazság, a szeretet és Isten ismeretének híján Izrael népe közt egyre inkább elharapózott a hazugság, a gyilkosság és a lopás. Isten látta, hogy a bűnbánat nélküli jólét nem tesz jót népének (3. vers). Az északi országrész, Izrael első királya aranyborjúkat készített, állítólag azért, hogy a nép azok előtt imádja Izrael Istenét. Akháb király és felesége, Jézabel bevezette a Baál-kultuszt Izraelben. II. Jeroboám idejében az aranyborjakat és Szidon Baál istenét is imádták. A hamis papoknak tudniuk kellett, hogy Isten akarata nemcsak az izraelitákra vonatkozik, de ők nem törődtek Istennel. Nem léviták voltak, hanem I. Jeroboám, az első északi király választotta ki őket a nép több törzséből (1Kir 12:31). Jónás próféta könyörgésére Isten megengedte Izrael felvirágzását, de minél jobban ment a soruk, annál inkább elmerültek a bűnben. (7. vers).

A 10-14. versekben Hóseás a gonosz Baál-kultuszt írja le. Szertartásaikon vallási prostitúciót gyakoroltak, azt remélve, ezzel rávehetik Baált, hogy megáldja őket, növelje jószágállományukat és termésüket. Isten abban a reményben állítja le jólétük növekedését, hogy megbánják bűneiket és felhagynak a rossz cselekvésével (10. vers).

Áron és az izraeliták népe jut erről eszünkbe, akik dalolva táncolták körül az aranyborjút (2Móz 32:18-19), és bor ittak, ami „elveszi az észt.” (11. vers).  A kánaániták és a mezopotámiaiak vallása alapjában véve termékenység-kultusz volt.  Női és férfi prostituáltak szolgáltatásait ajánlották az ellenkező nemű bálványimádóknak. És amikor több templomi prostituáltra volt szükségük, a hétköznapi hívők leányait és hitveseit is templomi szolgálatra kérték fel (13-14. vers).

Isten az ő népe másik feléért, Júdáért is aggódott. Meg akarta óvni Júdát az aranyborjú és Baál kultuszától valamint az északi testvérnép, Izrael befolyásától. (15. vers). Gilgál, Béthel és Dán voltak észak-Izrael vallási ceremoniális központjai. E templomok mindegyike a „bajok temploma” volt.  Béthelt Beth-aven-nek nevezték, ami azt jelenti, hogy „a bajok temploma”, vagy a „gonoszság háza”.

Isten nem tudott egy ilyen bálványimádó, parázna népet sajátjának tekinteni. Bűnbánat nélkül élték világukat. Szerették a paráznaság kultuszát és a termékenységi prostitúciót. Az isteni ítélet azonban, amit itt a szélvész jelképez, el fog jönni rájuk (19. vers). Bárcsak jobban megértenénk Isten türelmét, és szeretettel engedelmeskednénk neki!

Yoshitaka Kobayashi 

290. heti olvasmány A NAGY ORVOS LÁBNYOMÁN  37. fejezetéhez (február 21-27.).

Van valaki, aki nem szereti a jó, gondolatébresztő TED előadásokat? Az üzenetei közül sok, ahogyan a jelszavából ismert, olyan gondolat, amelyet érdemes terjeszteni. A tudomány állandóan új felfedezéseket vet fel, ami hatással van az emberi életre és jólétre. Lényeges viszont, hogy mindent, amit a tudomány állít, Isten Szavával megvilágítva értelmezzünk. Abban a pillanatban, hogy a tudománynak adjuk az utolsó szót, a kétkedés árvize előtti zsilipkaput nyitottuk meg.

A hitetlenség leckéit passzívan is lehet továbbadni. Azáltal, hogy Istent és az Ő Igéjét sosem hozza szóba a tudományos vizsgálódáskor, a tudományos világ azt sugallja, hogy a tudomány megadja az összes választ és megoldást, amelyre szükségünk van. Az emberi szív hajlik a büszkeségre. Ha azt gondoljuk, hogy meg tudjuk oldani a saját problémáinkat, azzal a büszkeségünket tápláljuk és az elbizakodottságunkat ösztönözzük.

A média, amit fogyasztunk, az Istenbe vetett hitünket vagy táplálja vagy rombolja. A világ a könyveket, filmeket, blogokat, dokumentumfilmeket és videókat tucatszámban sokszorosítja. Csak az Amerikai Egyesült Államokban a filmstúdiók több száz új filmet hoznak forgalomba évente. A média egyre jobban és jobban elérhető, és verseng a figyelmünkért. Meg kellene állnunk és megkérdezni magunkat: „Miféle gyakorlati célt szolgál a tudás, amit ezekből a forrásokból szerzünk meg?” Ha a válasz „Semmilyet”, akkor keressünk inkább olyan médiaformákat, amelyek építenek hitben és fontos dolgokról szólnak.

A tudás, amely segít megérteni az egészséget, legyen az akár testi, mentális, érzelmi vagy lelki, felvértez minket, hogy segítsen minket és másokat az élet útján. Hagyjuk hát ki az akciófilmeket és a népszerű hírcsatornákat, és tanuljunk olyan dolgokról, amik számítanak.

Jennifer Jill Schwirzer, LPC

Író, tanácsadó, zenész, előadó

Fordította Gősi Csaba

 

1 megjegyzés: