2021. február 21., vasárnap

Higgyetek az Ő prófétáinak - február 21 - VASÁRNAP - Hóseás 1

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – A nagy Orvos lábnyomán 37. fejezet 2047. nap

A LÉNYEGES ISMERET 

"Ő gyújtott világosságot a mi szívünkben..."

37. fejezet (1. rész) – A helyes és a helytelen nevelés

A gonoszság szellemi irányítója állandóan azon mesterkedik, hogy Isten Igéjéről emberek nézeteire terelje a figyelmet. Nem akarja, hogy meghalljuk Isten szavát: "Ez az út, ezen járjatok" (Ésa 30:21). Az elferdült, megromlott nevelés útján igyekszik a mennyei világosságot homályba borítani.

A filozófiai spekuláció és a tudományos kutatás, amelyben Isten nincs jelen, emberek ezreit teszi szkeptikussá. Azokat a következtetéseket, amelyekre tudós emberek tudományos vizsgálódásaik eredményeként eljutottak, korunk iskoláiban nagy gonddal tanítják és magyarázzák; eközben azt a benyomást keltik, hogy ha ezeknek a tudósoknak igazuk van, a Bibliának nem lehet igaza. Az emberi értelem számára tetszetős a szkepticizmus. Az ifjúságot - képzelete foglyul ejtésével - téves utakra vezeti az a függetlenség, amelyet a szkepticizmusban talál. Sátán pedig ujjong. Minden olyan magnak tápot ad, amely kételyt hint az ifjúság szívébe. Ezeket a magvakat növeli, gyümölcsözteti, és a hitetlenség csakhamar bő termést hoz.

Azért olyan veszélyes a fiatalok lelkébe a szkepticizmus magvait elhinteni, mert az emberi szív hajlik a rosszra. Mindaz, ami gyengíti Istenbe vetett hitét, egyszersmind elrabolja tőle a kísértés legyőzéséhez szükséges erőt is. Megfosztja a bűnnel szembeni egyetlen igazi védelemtől. Olyan iskolák kellenének, ahol az ifjúság megtanulja, hogy a nagyság Isten megdicsőítésében, azaz Isten jellemének a köznapi életben való bemutatásában áll. Igéjéből és műveiből meg kell ismernünk Istent, hogy életünk betölthesse a menny szándékát.

Hitetlen szerzők

Sokan úgy vélik, hogy a műveltség megszerzése érdekében tanulmányozniuk kell hitetlen szerzők írásait, mert azok a művek a gondolatok ragyogó gyöngyszemeit tartalmazzák. De kitől származnak ezek a gondolatok? Istentől, és csakis Istentől. Ő minden világosság forrása. Akkor miért vergődjünk át hitetlenek művei által tartalmazott tévedések tömegén néhány tudományos igazság kedvéért, amikor minden igazság rendelkezésünkre áll?

Hogy van az, hogy Isten kormányzatával harcban álló emberek olyan bölcsesség birtokába jutnak, amelyekről olykor bizonyságot tesznek? Maga Sátán is a mennyei csarnokokban tanult, és mind jónak, mind gonosznak ismerője. Összevegyíti az értékest a hitvánnyal, és így tudja elámítani az embert. S mivel Sátán mennyei fényruhát öltött magára, fogadjuk őt a világosság angyalaként? A kísértőnek megvannak a maga módszereivel kiképzett, szellemével áthatott és munkája végzésére alkalmas ügynökei. És mi működjünk együtt velük? Fogadjuk műveiket a műveltség megszerzésének szükséges kellékeiként?

Ha a hitetlenek ragyogó elképzeléseinek megismerésére fordított időt és erőfeszítést Isten szava drága dolgainak tanulmányozásának szentelnék, emberek ezrei, akik most sötétségben és a halál árnyékában vesztegelnek, az élet Világosságának fényében örvendeznének.

 

Mai Bibliai szakasz: Hóseás 1

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=H%C3%B3se%C3%A1s%201&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=H%C3%B3se%C3%A1s%201&version=NT-HU

Isten kiválasztott néhány prófétát, hogy az északi királyságban, Izraelben dolgozzanak. „Isten egy embere” üzenetet vitt, hogy megsegítse első Jeroboám királyt, de nem követte hűségesen Isten szavát, és egy oroszlán szétmarcangolta, miközben hazafelé tartott (1Kir 13:24). A másik oldalon viszont Illés és Elizeus hűségesen dolgozott Istennek. Isten kiválasztotta Hazáelt, Szíria eljövendő királyát, hogy mivel arany borjakat imádtak, megbüntesse az északi Izráelt és bűnbánatra késztesse őket (2Kir 12-13). Később Isten az asszírokat akarta felhasználni büntetésképpen, de előtte elküldte Jónást Ninivébe a bűnbánatra késztető üzenettel. És igen, a niniveiek megbánták a bűneiket, még a király is. Azonban Jónás dühös volt az Úrra az Ő jóságáért és azért, hogy elfogadta az asszírok bűnbánatát. Tehát a béke megmaradt, az északi királyság virágzott,  és második Jeroboám kiterjesztette Izrael határait, és az ország majdnem elérte a Salamon korabeli nagyságát (2Kir 14:25).

Isten még két prófétát választott Ámost és Hóseást, hogy az Északi Királyság érdekében dolgozzanak. Hóseás volt az utolsó próféta, aki a néphez szólt. A korrupt – aranyborjút és Baált tisztelő – bálványimádó rendszer elterjedt, a szociális problémák pedig már tűrhetetlenek voltak Jeruzsálemben, második Jeroboámnak sikeres uralkodási periódusában (Kr. e. 793-753). Hóseás üzenete az északi Izraelnek szólt az elkövetkezendő harminc évre (Kr. e. 755-725).

Második Jeroboám hosszú uralkodásának (I.e. 793-753) vége felé Hóseásnak azt mondta az Úr, hogy vegye el (vissza) a parázna nőt feleségül (1:2). Ez volt Isten szeretetének ábrázolása Izrael felé. Először Izrael is hűséges feleség volt Istenhez (2:6), ahogy valószínűleg Hóseás felesége is az volt. Isten szerette volna visszakapni Izraelt, ahogyan Hóseás felesége is visszatért a férjéhez. Isten elfogadta volna felesége, Izrael bűnbánatát. „Elmegyek hát és visszatérek előbbi férjemhez” (2:6). Tehát Hóseás visszafogadta feleségét, szerette, és gyermekei születtek tőle.

Isten megparancsolta, hogy nevezze az első fiút Jezréelnek (1:4). Később Jéhu megölte Jézabelt, Akháb feleségét, és mindenkit Akháb házából Jezréelnél (2Kir 9:30-37; 10:14). Vagyis Hóseás fiának neve, Jezréel, jel volt Isten részéről, hogy megbünteti Izraelt, beleértve Jéhut is, aki nem követte Istent és nem távolodott el második Jeroboám bűneitől (2Kir 10:31). Hóseás lánya Ló-Rukhámáh azt jelenti, „nem kegyelmezek.” Ez prófétailag az Északi Királyság asszír kéztől való pusztulását jelenti. Azok, akik nem követték az Urat, Ló-Ammi-k, vagyis „Nem az én népem,” ugyanis ezt jelentette Hóseás második fiának neve.

Azonban Isten szerető szívvel fogadja azokat, akik vissza akarnak térni Hozzá, és mint nép élni és gyarapodni fognak az Ő védelme alatt (1:10-11).

Yoshitaka Kobayashi 

290. heti olvasmány A NAGY ORVOS LÁBNYOMÁN  37. fejezetéhez (február 21-27.).

Van valaki, aki nem szereti a jó, gondolatébresztő TED előadásokat? Az üzenetei közül sok, ahogyan a jelszavából ismert, olyan gondolat, amelyet érdemes terjeszteni. A tudomány állandóan új felfedezéseket vet fel, ami hatással van az emberi életre és jólétre. Lényeges viszont, hogy mindent, amit a tudomány állít, Isten Szavával megvilágítva értelmezzünk. Abban a pillanatban, hogy a tudománynak adjuk az utolsó szót, a kétkedés árvize előtti zsilipkaput nyitottuk meg.

A hitetlenség leckéit passzívan is lehet továbbadni. Azáltal, hogy Istent és az Ő Igéjét sosem hozza szóba a tudományos vizsgálódáskor, a tudományos világ azt sugallja, hogy a tudomány megadja az összes választ és megoldást, amelyre szükségünk van. Az emberi szív hajlik a büszkeségre. Ha azt gondoljuk, hogy meg tudjuk oldani a saját problémáinkat, azzal a büszkeségünket tápláljuk és az elbizakodottságunkat ösztönözzük.

A média, amit fogyasztunk, az Istenbe vetett hitünket vagy táplálja vagy rombolja. A világ a könyveket, filmeket, blogokat, dokumentumfilmeket és videókat tucatszámban sokszorosítja. Csak az Amerikai Egyesült Államokban a filmstúdiók több száz új filmet hoznak forgalomba évente. A média egyre jobban és jobban elérhető, és verseng a figyelmünkért. Meg kellene állnunk és megkérdezni magunkat: „Miféle gyakorlati célt szolgál a tudás, amit ezekből a forrásokból szerzünk meg?” Ha a válasz „Semmilyet”, akkor keressünk inkább olyan médiaformákat, amelyek építenek hitben és fontos dolgokról szólnak.

A tudás, amely segít megérteni az egészséget, legyen az akár testi, mentális, érzelmi vagy lelki, felvértez minket, hogy segítsen minket és másokat az élet útján. Hagyjuk hát ki az akciófilmeket és a népszerű hírcsatornákat, és tanuljunk olyan dolgokról, amik számítanak.

Jennifer Jill Schwirzer, LPC

Író, tanácsadó, zenész, előadó

Fordította Gősi Csaba

 

2 megjegyzés: