2021. február 23., kedd

Higgyetek az Ő prófétáinak - február 23 - KEDD - Hóseás 3

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – A nagy Orvos lábnyomán 37. fejezet 2049. nap

A LÉNYEGES ISMERET 

"Ő gyújtott világosságot a mi szívünkben..."

37. fejezet (3. rész) – A helyes és a helytelen nevelés

A klasszikusok

Fiatalok ezrei életük legszebb éveinek nagy részét a görög és a latin nyelv tanulásával töltik a főiskolákon és az egyetemeken. E tanulmányok folytatása közben értelmüket és lelküket a pogány irodalom ördögi gondolatvilága formálja, amely művek olvasása az általános nézet szerint e nyelvek tanulásának lényeges részét képezik.

A klasszikus irodalomban jártas emberek mondják, hogy "a görög tragédiák tele vannak vérfertőzéssel, gyilkossággal, kéjsóvár és bosszúszomjas isteneknek bemutatott emberáldozatokkal". Sokkal jobb volna a világnak, hogyha az ilyen forrásokból szerzett műveltséget felszámolnák. "Járhat-é valaki eleven szénen, hogy lábai meg ne égnének?" (Péld 6:28). "Ki adhat tisztát a tisztátalanból? Senki" (Jób 14:4). Elvárható-e akkor az ifjúságtól, hogy keresztény jellemet alakítsanak ki, ha műveltségüket az Isten törvényének elveivel szembehelyezkedők tanítása formálja?

A korlátokat lerázva és meggondolatlan szórakozásba, kicsapongásba és erkölcstelenségbe merülve utánozzák a tanulók azt, amit ezek a tanulmányok eléjük tárnak. Egyes életpályákon szükség van a görög és latin nyelv tudására. Némelyeknek meg kell tanulniuk ezeket a nyelveket. De a gyakorlati használatra szükséges ismeret elsajátítható a romlott és megrontó irodalom tanulása nélkül is.

A görög és latin nyelvre azonban nem sok embernek van szüksége.

A holt nyelvek tanulása legyen másodrendű, és kerüljön azoknak a tantárgyaknak a tanulása mögé, amelyek a test és értelem képességeinek helyes használatát tanítják! Ostobán járnak el azok a diákok, akik idejüket holt nyelvek, vagy bármilyen - gyakorlatban nem használható - ismeret elsajátítására vesztegetik el, és az élet gyakorlati feladataira való képzést elhanyagolják.

Mit visznek magukkal a diákok, amikor elhagyják az iskolát? Merre mennek? Mit tegyenek? Tudnak-e annyit, ami képessé teszi őket mások tanítására? Megtanultak-e jó apák és jó anyák lenni? Tudják-e bölcs tanítókként családjukat vezetni? Csak az a műveltség méltó erre az elnevezésre, amely képes férfiakat és nőket krisztusi jellemhez segíteni, amely alkalmassá teszi őket az élet felelősségeinek hordozására és családjuk vezetésére. Ez a műveltség nem a pogány klasszikusok tanulásával sajátítható el.

 

Mai Bibliai szakasz: Hóseás 3

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=H%C3%B3se%C3%A1s%203&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=H%C3%B3se%C3%A1s%203&version=NT-HU

Hóseás bővebben kifejti gondolatait a második fejezet 2-3. verseiről. Utána ebben a fejezetben (1. vers) megemlíti, hogy mit mondott neki Isten korábban, és (2. vers) mit tett. Továbbhaladva (3-5. vers) Hóseás elmeséli, hogy mit mondott a feleségének arról, hogy Izraelt fogságba viszi egy idegen hatalom, de visszatérnek majd saját földjükre, és keresni fogják Istent.

Észrevehetjük, hogy az első versben ott van egy határozószó, az „újra”. Vagyis ez azt jelenti, hogy Hóseás visszavette a feleségét másodjára is. Hóseás felesége megcsalta őt, és kétszer elhagyta. A szövegben szereplő „újra” szót úgy lehet értelmezni, hogy Isten ezt mondta Hóseásnak: „menj, még mindig nem késő visszahívni őt magadhoz!” Ez a hitehagyott Izraelt szemlélteti, ahogy visszatér a férjéhez, Istenhez. Ez azt jelenti, hogy Isten és Hóseás cselekvése nagyon hasonló, de szem előtt kell tartanunk, hogy Hóseás könyve nem említi konkrétan, hogy Izrael kétszer is elhagyta volna az Urat.

Mózes idejében Mózes megengedte az izraeli férfiaknak, hogy elváljanak a feleségüktől, ha a feleség paráználkodott vagy házasságtörést követett el (4Móz 24:1, Mt 19:9). Azonban Hóseás a házasságtörés vagy paráználkodás esete után is szerette a feleségét, vissza szerette volna hívni magához, és visszaállítani a férj-feleség kapcsolatot.  Az izraeliták elhagyták Istent, de a Férjük még mindig szerette őket és vissza szerette volna állítani kapcsolatát a Feleségével, Izraellel.  

Izrael Istene örök Isten, aki megjelent Jákobnak Peniélnél, mielőtt átkelt volna a Jabbók folyón (1 Mózes 32:24-28). Jákob bebizonyította kitartását Isten mellett, és az Úr új nevet adott neki: Izraelt, ami azt jelenti „Istennel versenyez” és „Isten mellett kitart.” Ez volt az az ígéret Izrael népének, hogy Isten türelmes lesz és mindig kitart a népe mellett.

Izrael szerette az illatos szőlőmazsola tortát (Énekek éneke 2:5) melyet a szerelme készített. Izrael szerette és bízott Istenben, jobban, mint a szomszéd nemzetekben. Ezért paráznaság volt Isten szemében, hogy inkább erős idegen nemzetekben bíztak meg, mint Istenben, a Férjükben.

Mennyire hálásak lehetünk, hogy a mi Istenünk egy szerető Isten, aki kitartó és türelmes a velünk való kapcsolatában! Ma is szeretné fenntartani velünk a házastársi köteléket.

Yoshitaka Kobayashi 

290. heti olvasmány A NAGY ORVOS LÁBNYOMÁN  37. fejezetéhez (február 21-27.).

Van valaki, aki nem szereti a jó, gondolatébresztő TED előadásokat? Az üzenetei közül sok, ahogyan a jelszavából ismert, olyan gondolat, amelyet érdemes terjeszteni. A tudomány állandóan új felfedezéseket vet fel, ami hatással van az emberi életre és jólétre. Lényeges viszont, hogy mindent, amit a tudomány állít, Isten Szavával megvilágítva értelmezzünk. Abban a pillanatban, hogy a tudománynak adjuk az utolsó szót, a kétkedés árvize előtti zsilipkaput nyitottuk meg.

A hitetlenség leckéit passzívan is lehet továbbadni. Azáltal, hogy Istent és az Ő Igéjét sosem hozza szóba a tudományos vizsgálódáskor, a tudományos világ azt sugallja, hogy a tudomány megadja az összes választ és megoldást, amelyre szükségünk van. Az emberi szív hajlik a büszkeségre. Ha azt gondoljuk, hogy meg tudjuk oldani a saját problémáinkat, azzal a büszkeségünket tápláljuk és az elbizakodottságunkat ösztönözzük.

A média, amit fogyasztunk, az Istenbe vetett hitünket vagy táplálja vagy rombolja. A világ a könyveket, filmeket, blogokat, dokumentumfilmeket és videókat tucatszámban sokszorosítja. Csak az Amerikai Egyesült Államokban a filmstúdiók több száz új filmet hoznak forgalomba évente. A média egyre jobban és jobban elérhető, és verseng a figyelmünkért. Meg kellene állnunk és megkérdezni magunkat: „Miféle gyakorlati célt szolgál a tudás, amit ezekből a forrásokból szerzünk meg?” Ha a válasz „Semmilyet”, akkor keressünk inkább olyan médiaformákat, amelyek építenek hitben és fontos dolgokról szólnak.

A tudás, amely segít megérteni az egészséget, legyen az akár testi, mentális, érzelmi vagy lelki, felvértez minket, hogy segítsen minket és másokat az élet útján. Hagyjuk hát ki az akciófilmeket és a népszerű hírcsatornákat, és tanuljunk olyan dolgokról, amik számítanak.

Jennifer Jill Schwirzer, LPC

Író, tanácsadó, zenész, előadó

Fordította Gősi Csaba

 

1 megjegyzés: