2021. február 6., szombat

Higgyetek az Ő prófétáinak - február 6 - SZOMBAT - Ezékiel 46

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – A nagy Orvos lábnyomán 34. fejezet 2032. nap

AZ OTTHON 

Az élet gyakorlóiskola, amelyből szülőknek és gyermekeknek úgy kell vizsgázniuk, hogy beléphessenek a felsőbb – a mennyei iskolába

34. fejezet (7. rész) – Az igazi nevelés misszionáriussá képez

Isten segítségét és kegyelmét, állandó jelenlétét és megtartó erejét mindazok élvezhetik, akik igyekeznek a menny nevelési elgondolásával összhangban cselekedni.

Mindenkinek mondja: "Légy bátor és erős! Ne félj és ne rettegj, mert veled lesz az Úr, a te Istened." "El nem hagylak téged, sem el nem maradok tőled" (Józs 1:9, 5).

"Mert ahogyan az eső és a hó Lehull az égből,

És nem tér oda vissza,

Hanem megöntözi a földet,

Termővé és gyümölcsözővé teszi;

Magot ad a magvetőnek És kenyeret az éhezőnek,

Ilyen lesz az én igém is,

Amely számból kijön:

Nem tér vissza hozzám üresen Hanem véghezviszi, amit akarok,

Eléri célját, amiért küldtem.

Bizony, örömmel jöttök ki,

És békességben vezetnek benneteket.

A hegyek és a halmok Vígan ujjonganak előttetek,

És a mező fái mind tapsolnak.

A tövis helyén ciprus nő,

A csalán helyén mirtusz nő.

Az Úr dicsőségére lesz ez,

Örök jelül, amely nem pusztul el"

(Ésa 55:10-13 - új prot. ford.).

A társadalomban az egész világon összevisszaság van. Gyökeres átalakulásra van szükség. Az ifjúságot úgy kell nevelni, hogy a társadalom egész építménye átalakuljon.

"Felépítik az ősi romokat,

Helyreállítják a régi omladékokat,

Újjáépítik a lerombolt városokat,

Amelyek nemzedékeken át Romokban hevertek."

"Titeket pedig az Úr papjainak neveznek...

Örökké tartó örömben lesz részük.

Mert én, az Úr, szeretem az igazságot...

Megadom munkájuk megérdemelt jutalmát,

És örök szövetséget kötök velük.

Híresek lesznek utódaik a nemzetek közt,

És ivadékaik a népek között.

Bárki látja őket, fölismeri,

Hogy ezt a népet megáldotta az Úr..."

"Mert ahogyan a föld növényeket hajt,

És a kert veteményeket sarjaszt,

Úgy sarjaszt majd igazságot Az én Uram, az Úr is,

És öröméneket minden nép hallatára"

(Ésa 61:4, 6-9, 11 - új prot. ford.).

Mai Bibliai szakasz: Ezékiel 46

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ez%C3%A9kiel%2046&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ez%C3%A9kiel%2046&version=NT-HU

Ezékiel könyvének 46. fejezete folytatja a helyreállított Templom leírását, különleges hangsúlyt fektetve az istentisztelet módjára és az áldozatok helyes elkészítésére. Néhány fontos tanulságot leszűrhetünk: elsősorban azt, hogy az istentisztelet és annak rendje fontos. Másodsorban: a szombat kapcsolódik az istentisztelethez, és kulcsszerepe van Izrael megújult templomi szolgálatában. Különleges áldozatokat kellett bemutatni ezen a napon. Végül, a részletek fontosak és oda kell figyelni rájuk. Ezek mind olyan elvek, amelyeket követni lehet és követni kell még ma is.

A 19-24. versekben érdekes a konyhák leírása. A templomban nemcsak a papoknak volt különleges konyhájuk (19-20. vers), hanem a külső udvar négy szegletében is voltak nagy konyhák, amelyekben a nép számára főztek (21-24. vers). Miközben az égőáldozatokat teljesen elégették az udvaron, a közösségi és béke áldozatokat többnyire elfogyasztották. A papok megkapták a combot; a lapockát az egyéb papok, a többit pedig a nép fogyasztotta el (3 Móz 7:31-32; 10:14)

Ez azt jelentette, hogy különösen szombaton és ünnepnapokon, lakoma és közös ünneplés volt a Templomban. Miután szent légkörben megölték az áldozatot bűnért való engesztelésképpen, egy ünnepi időszak kezdődött. A fejedelem és a nép örömmel fogyasztotta el az ételt Isten jelenlétében. A héber kultúrában és a Bibliában a közös étkezés része az igaz istentiszteletnek és közösségnek. Így kellene lennie ennek ma is.  

Jon Dybdahl 

287. heti olvasmány A NAGY ORVOS LÁBNYOMÁN  34. fejezetéhez (január 31 – február 6.).

A fiatalság energiája és lelkesedése – te jó ég! Négy kislányunk van, és úgy tűnik, sosem fáradnak el. Irigykedtél már valaha a körbe-körbe futkosó gyerekekre, akik azok körül rohangásznak, akik már az élet következő szakaszában vannak? A gyerekek mindig buzgón ügyködnek, megosztanak valamit, tapasztalatokat gyűjtenek stb. És mindezt az energiát mások szolgálatába lehet állítani! Annyi kis módja van annak, hogy a gyerekek mások számára áldássá váljanak már az otthonokban. Kezdve egészen a totyogókortól, már korán megtanulhatják mi csal mosolyt a családtagok arcára, és ahogy idősödnek, mindez áldássá alakulhat át a körülöttük lévők számára. Megtanulják félretenni a saját vágyaikat, kihasználni az idejüket és erőforrásaikat olyan tevékenységekre, amelyek nem annyira szórakoztatják őket néha. Mindez segít nekik, hogy mások áldására lehessenek és felkészíti őket a jövőbeni szolgálatra.

A szülőknek sok területen szükségük van a gyerekük oktatásában a gyakorlatiasabb megközelítésre a koronavírus miatt. Ez tökéletes alkalmat jelent, hogy lehetőségeket biztosítsunk a szolgálatra! Még ha olyan idők is járnak, amikor korlátozott a másokkal való kapcsolattartás, felhívhatjuk lakáshoz kötött ismerőseinket, kézzel készíthetünk képeslapot, amivel tudathatjuk valakivel, hogy gondolunk rá, vagy barátságosan integethetünk az ablakon keresztül – mindezek mosoly csalhatnak valakinek az arcára. Még ha saját kreatív tárad korlátozott is (mint az enyém), az interneten rengeteg ötletet találsz. És azt is észrevehetjük, hogy ha rászánjuk az időt, hogy imádkozzunk azért, hogy hogyan is legyünk mások áldására, Isten olyan alkalmakat teremt számunkra, amire soha nem is gondoltunk korábban. Ha másokra is gondolunk, eltereljük a figyelmünket magunkról, az valóban sokkal több boldogságot okoz. Határozottan sok önfegyelem és tervezés szükségeltetik hozzá a szülők részéről, de a jutalom felbecsülhetetlen.

Stephanie Gladden Livergood

Fordította Gősi Csaba

 

1 megjegyzés: