2021. február 4., csütörtök

Higgyetek az Ő prófétáinak - február 4 - CSÜTÖRTÖK - Ezékiel 44

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – A nagy Orvos lábnyomán 34. fejezet 2028. nap

AZ OTTHON 

Az élet gyakorlóiskola, amelyből szülőknek és gyermekeknek úgy kell vizsgázniuk, hogy beléphessenek a felsőbb – a mennyei iskolába

34. fejezet (5. rész) – Az igazi nevelés misszionáriussá képez

A nagyszerű eszmék, önzetlen célkitűzések, nemes törekvések olyan vonások, amelyeket általában a gyermekkori kapcsolatok alakítottak ki. Isten alkalomról alkalomra hangsúlyozta Izraelnek, hogy fontos ügyelnie arra, kikkel barátkoznak gyermekeik. Egész polgári, vallási és társadalmi életüket annak szem előtt tartásával rendezték be, hogy a gyermekeket megvédjék a rontó társaságtól, és hogy egész kicsi koruktól kezdve megismertessék velük Isten törvényének előírásait és alapelveit. Az az intő példa, amelyet születésekor kapott a nemzet, jellegénél fogva mély nyomot hagyott minden szívben. Egyiptom utolsó rettenetes csapása - elsőszülötteinek halála - előtt Isten megparancsolta népének, hogy gyűjtsék otthonukba gyermekeiket. Vérrel jelölték meg minden ház ajtófélfáját, és mindannyiuknak e jellel biztosított védelmen belül kellett maradniuk. Hasonlóképpen kell ma is az Istent szerető és félő szülőknek gyermekeiket "a szövetség kötelékében", a Krisztus megváltói vére nyújtotta szent hatások oltalma alatt tartaniuk.

Tanítványairól ezt mondta Krisztus: "Én a te igédet nékik adtam; és... ők... nem e világból valók, amint hogy én sem e világból vagyok" (Jn 17:14).

"Ne szabjátok magatokat e világhoz - parancsolja Isten nekünk -, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által" (Róm 12:2).

"Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában; mert mi szövetsége van igazságnak és hamisságnak? vagy mi közössége a világosságnak a sötétséggel?...Vagy mi egyezése Isten templomának bálványokkal? Mert ti az élő Istennek temploma vagytok, amint az Isten mondotta: Lakozom bennük és közöttük járok, és leszek nékik Istenük, és ők én népem lesznek. Annakokáért

Menjetek ki közülük, és szakadjatok el...

És tisztátalant ne illessetek;

És én magamhoz fogadlak titeket,

És leszek néktek Atyátok,

És ti lesztek fiaimmá és leányaimmá,

Azt mondja a mindenható Úr" (2Kor 6:14-18).

Mai Bibliai szakasz: Ezékiel 44

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ez%C3%A9kiel%2044&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ez%C3%A9kiel%2044&version=NT-HU

Az előző fejezet (Ezékiel 43) utolsó része, amely az oltárról és annak felszenteléséről beszélt, valamint jelen fejezet (Ezékiel 44), különleges szabályozásokat tartalmaznak a Templommal és a papsággal kapcsolatban. A 43. fejezet 12. versében Ezékiel a „Templom törvényéről” beszél. Noha a jelen fejezet témája szerteágazónak tűnik, az egész beilleszkedhet a „Templom törvénye” címszó alá. 

A fejezet első szakasza a fejedelemmel (politikai uralkodó) és a keleti kapuval foglalkozik. A keleti kaput folyamatosan zárva kell tartani, mert itt vonult be Isten a Templomba. Ez megerősíti Ezékiel 43:7-et, amely kijelenti, hogy Isten soha többé nem fogja elhagyni Templomát. Nem lesz még egy kivonulása Istennek, mert a kapu örökre zárva van. Amikor valaki bemegy a templomba, a bezárt keleti kapu arra emlékezteti, hogy Isten örökre az Ő népével van.

A fejezet többi része azzal foglalkozik, hogy ki mehet be a Templomba, ugyanakkor a papok szolgálatával is. Ennek a szakasznak több törvénye párhuzamos a Mózes 3. könyvében kapott törvényekkel, különösen Mózes 3. könyve 17-26. fejezeteivel. Az alapelv 3Móz 19:2-ben található: „Szentek legyetek, mert én az Úr, a ti Istenetek szent vagyok.” A papoknak és ezeknek a törvényeknek arra kellett tanítaniuk a népet, hogy különbséget tegyenek a szent és a közönséges, a tiszta és a tisztátalan között. Ha az emberek Istenhez akarnak közeledni, szenteknek kell lenniük az által, hogy elkülönülnek a bűntől és a gonoszoktól.

A bűn egy olyan dolog, ami Isten ítéletéhez és Isten jelenlétének elvesztéséhez vezetett. Izrael helyreállított városában a bűnt el kellett választani Istentől, azért, hogy Isten jelenléte ott maradhasson. Ezékiel minden szabályának ezt a szentséget és Isten jelenlétét kell elősegítenie. A bűntől való elszakadás és az Isten iránti szentség jelentenek-e ma nekünk valamit?


Jon Dybdahl
 

287. heti olvasmány A NAGY ORVOS LÁBNYOMÁN  34. fejezetéhez (január 31 – február 6.).

A fiatalság energiája és lelkesedése – te jó ég! Négy kislányunk van, és úgy tűnik, sosem fáradnak el. Irigykedtél már valaha a körbe-körbe futkosó gyerekekre, akik azok körül rohangásznak, akik már az élet következő szakaszában vannak? A gyerekek mindig buzgón ügyködnek, megosztanak valamit, tapasztalatokat gyűjtenek stb. És mindezt az energiát mások szolgálatába lehet állítani! Annyi kis módja van annak, hogy a gyerekek mások számára áldássá váljanak már az otthonokban. Kezdve egészen a totyogókortól, már korán megtanulhatják mi csal mosolyt a családtagok arcára, és ahogy idősödnek, mindez áldássá alakulhat át a körülöttük lévők számára. Megtanulják félretenni a saját vágyaikat, kihasználni az idejüket és erőforrásaikat olyan tevékenységekre, amelyek nem annyira szórakoztatják őket néha. Mindez segít nekik, hogy mások áldására lehessenek és felkészíti őket a jövőbeni szolgálatra.

A szülőknek sok területen szükségük van a gyerekük oktatásában a gyakorlatiasabb megközelítésre a koronavírus miatt. Ez tökéletes alkalmat jelent, hogy lehetőségeket biztosítsunk a szolgálatra! Még ha olyan idők is járnak, amikor korlátozott a másokkal való kapcsolattartás, felhívhatjuk lakáshoz kötött ismerőseinket, kézzel készíthetünk képeslapot, amivel tudathatjuk valakivel, hogy gondolunk rá, vagy barátságosan integethetünk az ablakon keresztül – mindezek mosoly csalhatnak valakinek az arcára. Még ha saját kreatív tárad korlátozott is (mint az enyém), az interneten rengeteg ötletet találsz. És azt is észrevehetjük, hogy ha rászánjuk az időt, hogy imádkozzunk azért, hogy hogyan is legyünk mások áldására, Isten olyan alkalmakat teremt számunkra, amire soha nem is gondoltunk korábban. Ha másokra is gondolunk, eltereljük a figyelmünket magunkról, az valóban sokkal több boldogságot okoz. Határozottan sok önfegyelem és tervezés szükségeltetik hozzá a szülők részéről, de a jutalom felbecsülhetetlen.

Stephanie Gladden Livergood

Fordította Gősi Csaba

 


2 megjegyzés: