2021. április 2., péntek

Higgyetek az Ő prófétáinak - április 2 - PÉNTEK- Náhum 3

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből
2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez
3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – A nagy Orvos lábnyomán 43. fejezet 2087. nap

ISTEN SZOLGÁJÁNAK SZÜKSÉGLETE 

"Jöjj fel hozzám a hegyre."

43. fejezet (6. rész) – A menny előíze

A mennyei tanácsadó

Sok ember, ha bajba jut, azt hiszi földi baráthoz kell problémáival fordulnia és segítségért folyamodnia. Nehéz helyzetekben kétely üli meg a lelküket, és az út sötétnek tűnik. Pedig az örök, a hatalmas tanácsadó szüntelenül mellettük áll, és bizalmukat kéri. Jézus, a nagy teherhordozó így szól: "Jöjjetek énhozzám... és én megnyugosztlak titeket". Miért fordulnánk Krisztus helyett megbízhatatlan emberekhez, akik éppúgy Istentől függnek, mint mi magunk?

Talán érzed, hogy milyen fogyatékos a jellemed és milyen gyengék a képességeid a munka nagyságához mérten. De ha olyan lángelméd volna is, amelynél nagyobb nem volt még senkinek, az sem volna elég munkádhoz. "Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek" (Jn 15:5) - mondja Urunk és Megváltónk. Minden ténykedésünk eredménye Isten kezében van. De bármi történjék is, kapaszkodjunk töretlen, kitartó bizalommal Istenbe!

Minden kapcsolatodat, ami az üzleti életet vagy szabad idődet érinti, vagy ami egy egész életre szól, buzgó, alázatos imával építsd ki! Így mutatod meg, hogy tiszteled Istent, és Isten is tisztelni fog téged. Amikor félsz - imádkozz! Ha elcsüggedtél, szorítsd össze ajkadat az emberek előtt; ne vess árnyat mások ösvényére, hanem mindent mondj el Jézusnak! Nyújts ki segítségért kezedet! Gyengeségedben ragadd meg azt az erőt, amely végtelen! Kérj alázatosságot, bölcsességet, bátorságot, több hitet, hogy meglásd a fényt Isten fényében, és örvendezz Isten szeretetében!

Odaszentelődés és bizalom

Isten csak az alázatos és bűneit bánó embernek tudja és akarja kinyilatkoztatni önmagát. Örül, ha a múltban kapott jótéteményekkel és áldásokkal indokoljuk a még nagyobb áldásokra szóló igényünket. Isten többet ad a benne teljes szívvel bízóknak, mint amennyit várnak tőle. Az Úr Jézus tudja, mire van gyermekeinek szükségük; tudja, mennyi égi erőt fogunk az emberiség áldására igénybe venni; és mindent megad, amit mások áldására és a saját lelkünk nemesítésére használunk fel.

Kevésbé kellene bíznunk abban, amit mi magunk tudunk tenni, és jobban abban, amit az Úr tehet értünk és általunk. Hiszen nem a saját munkádat végzed, hanem Istenét. Minden fenntartás nélkül add át neki akaratodat, hadd irányítsa Ő az utadat! Sohase alkudozz a lelkiismereteddel! Tudd meg, mit jelent Krisztusban szabadnak lenni!

A prédikációk szombatról szombatra való puszta meghallgatása, a Biblia ismételt átolvasása, vagy versről versre történő magyarázása, mit sem használ sem nekünk, sem azoknak, akik hallgatnak minket, ha a Biblia igazságait nem visszük bele személyes életünkbe. Az értelmi képességeket, az akaratot, az érzelmeket Isten Igéjének irányítása alá kell rendelni. S akkor a Szentlélek munkája nyomán az Ige szabályai az élet alapelveivé lesznek.

Amikor az Úr segítségét kéred, tiszteld meg Megváltódat azzal, hogy áldásait hittel elfogadod. Minden erő, minden bölcsesség rendelkezésünkre áll. Csak kérnünk kell.

Járj szüntelenül Isten világosságában! Elmélkedj jelleméről éjjel és nappal! Akkor meglátod dicsőségét, és jóságában örvendezni fogsz. Szíved átforrósodik szeretetétől; felemelkedsz, mint akit örökkévaló karok hordoznak. Istentől kapott erővel és világossággal többet értesz meg, és többet tudsz megvalósítani, mint amit valaha is lehetségesnek tartottál.

 

Mai Bibliai szakasz: Náhum 3

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=N%C3%A1hum%203&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=N%C3%A1hum%203&version=NT-HU

Nem minden próféta jól ismert, kedvelt, vagy hasznosnak minősített. Egyes bibliai prófétákról nagyon keveset tudunk. Náhum egy az úgynevezett „kispróféták” közül, akiknek rövid könyvei vannak a Bibliában, de ennek ellenére hatalmas üzenetet közvetítettek. Noha Náhum szavai reményt adhattak Izraelnek, nem voltak kedveltek és elfogadottak az asszírok számára. 

Jónással összehasonlítva, aki sikeresen megreformálta Asszíria fővárosát, Ninivét, és elhárította feje fölül az ítéletet, Náhum láthatóan nem volt egy sikeres evangélizátor. A niniveiek visszatértek gonosz útjaikra, ami a magányos próféta által megjövendölt ítéletben teljesedett Kr.e. 612-ben, amikor a babiloniak bevették Ninivét.

A politikai következtetések mellett azonban néhány lelki tanulságot is szolgáltat ez a könyv: 1. Isten irányítása alatt tartja a világmindenséget, és nemzetek születnek azért, hogy végrehajtsák isteni terveit. 2. Isten kegyelméből szabadságot biztosít minden embernek, hogy együttműködjön szent elveivel, és helyesen éljen. 3. A gonosz learatja jutalmát; végül az igazság győz. 4. Isten örül a „szent fordulatoknak”, amikor egy fejetetejére állt világot, ahol a rosszat jónak látják, visszafordíthat normál állapotába.  

A legsötétebb napokon Isten egy kevésbé ismert prófétája üzenetével bátorítja népét. Az üzenet lehet rövid, amely talán valamilyen lehetetlennek tűnő jövőbeni változásról beszél, vagy mutat előre, de attól még igazság, és reményt ad az embereknek. Ez nagyon hasonlít arra, amit az Úr tett a keresztények csalódott kis csoportjával egy tinédzser lány gyenge hangján keresztül, hiszen ő adott lelki elődeinknek sok reményt és helyes lelki eligazítást 1844-ben.

Gary Councell 

295. heti olvasmány A NAGY ORVOS LÁBNYOMÁN  43. fejezetéhez (március 28 – április 3.).

Miroslav Kis hite komoly próbának lett kitéve második osztályban az akkori kommunista Jugoszláviában. A tanára durván megverte őt, amiért nem volt iskolában szombaton. Miroslav, bár komolyan megbüntették, azzal az elhatározással ment vissza az iskolába, hogy még akkor sem fogja a szombat törvényét megszegni, ha a halállal is kell szembenéznie.

Honnan vette ez a kisgyermek ezt az élő, félelem nélküli hitet? A hithű részvétel a gyülekezeti alkalmakon, a családi Istentiszteletek és az imádságok voltak, amik lehorgonyozták a lelkét. Isten szavából hosszabb részeket emlékezetébe vésett, és a Szentlélek fogta az írott tanításokat, azokat élő elvekké alakította, amelyek átjárták, alakították és irányították Miroslav döntéshozó képességét.

Bárki elérheti ezt a magasabb fokú tapasztalatot Istennel: nem csak hinni Istenben, hanem hinni neki, ismerni őt, megbízni benne és engedelmeskedni neki. Ez a tapasztalat abból fakad, ha értékes órákat töltünk mély lelki közösségben Istennel és az Ő szavával.

Ellen White arra bíztat minket, hogy szemléljük az Ő dicsőségét. Az alábbiakat tehetjük:

-          táplálhatjuk valamennyi léleknek az Isten utáni vágyódását,

-          átadhatjuk magunkat a lelki gondolatok kultúrájának és a szent együttléteknek,

-          kiállhatjuk, hogy a Láthatatlant látjuk,

-          a nem látott dolgokat magunk előtt tarthatjuk,

-          elmélkedhetünk az Ő jelleméről,

-          őszintén, állhatatosan és állandóan imádkozhatunk,

-          lelki feltöltődést kaphatunk,

-          dicsőíthetjük egyedül és társaságban,

-          lelkek megmentéséért munkálkodhatunk,

-          küzdhetünk a győzelemre jutásért,

-          örvendezhetünk az Ő szeretetének,

-          megismerhetjük, milyen az, ha szabadok vagyunk Krisztusban,

-          mindig az Ő fényében járhatunk,

-          átadhatjuk az akaratunkat neki,

-          és hagyhatjuk a Szentlélek átalakító erejét az életünkben működni. 

Ez a magasabb fokú tapasztalat!

Ada Mendez

Személyes Missziószolgálatok Vezetője, Buchanan HNA Egyház, Michigan, USA

Fordította Gősi Csaba

 

2 megjegyzés: