2021. április 30., péntek

Higgyetek az Ő prófétáinak - április 30 - PÉNTEK - Máté 2

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

 


Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből

2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez

3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

 

Olvasmány – E.G. White Az imádság 4. fejezet 2115. nap

 

4. fejezet (6. rész) – IMA ÉS LÉLEKMENTÉS

Az ima többet jelent a lélekmentés szolgálatában, mint a szavak. – Sátán nyomon követ benneteket. Nagyon ravasz ellenfél, aki állandóan akadályokat gördít munkátok elé. Azok, akik hatalmában vannak, állandóan szavait utánozzák. Ha a fátyol lehullana szemükről, világosan látnák, hogy Sátán minden tehetségét latba veti, hogy őket az igazságtól eltávolítsa, és önmagának megnyerje. Sátán csapdájából sokkal könnyebben tudjuk kiszabadítani a lelkeket alázatos ima által, mint sok beszéddel, de ima nélkül. – Könyvevangélisták kézikönyve, 81. o.

Isten elhívja a szerény, nyugodt, komoly fiatalokat és az érett, kiegyensúlyozott, elvhű felnőtteket, akik ugyanúgy imádkoznak, mint ahogy beszélnek, és elismeréssel felállnak az idősek előtt, és tisztelettudóan közelednek az ősz hajú személyekhez.

Isten munkája szenved a bölcs munkások hiánya miatt. Hittestvéreim, Isten megáldott benneteket magas intellektuális képességekkel. Fejlesszétek kitartóan és a legnagyobb komolysággal tehetségeteket. Neveljétek és fegyelmezzétek elméteket megfigyelés és elmélkedés által. Ha nem használjátok fel minden erőtöket, nem teljesíthetitek Isten akaratát. Ha istenfélelemmel és alázatos, kitartó imával dolgoztok az Úrnak, értelmi képességeitek megerősödnek, fejlődnek. Egy jól meghatározott cél csodákra képes. Legyetek őszinte, következetes és határozott keresztények. Magasztaljátok Jézust, beszéljetek szeretetéről, tegyetek bizonyságot hatalmáról, világítsatok a világban! – Mozzanatok az életemből, 275. o.

 

Mai Bibliai szakasz: Máté 2

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=M%C3%A1t%C3%A9%202&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=M%C3%A1t%C3%A9%202&version=NT-HU

Mikor szólt Isten utoljára hozzád? Máté második fejezetében látjuk, hogy Isten hogyan veszi fel a kapcsolatot újra népével az Ótestamentum és Újtestamentum közötti néhány évszázadnyi hallgatás után, amikor sem próféta nem szólt a néphez, sem új könyv nem született. Most Józsefhez szól álmában, és elmondja, hogy Mária a Szentlélektől terhes, ezért vegye el feleségül. Majd a bölcseknek üzen álmukban, és egy csillagon keresztül szól (Mt 2:2, 12). Heródes és a főpapok is kapnak üzenetet az Szentíráson keresztül (Mt 2:3-4). Ezután pedig Józsefhez szól álmában újra (Máté 2:13) és újra (Mt 2:19); elmondja neki, hogy mit kell tennie (Mt 2:22).

Úgy tűnik, Máté szeretné kihangsúlyozni, hogy Isten egyszerű embereket használ fel. Szeretné, ha az olvasók és hallgatók lássák, hogy az igaz emberek hűsége segítette elő földi tervének megvalósítását.

A második fejezetben négy embercsoporttal találkozhatunk, akiket azonosítani tudunk. Az első csoport a keleti bölcsek. Jézust, a Királyt jöttek dicsőíteni. Valószínűleg ősi csillagászok voltak, akikhez Isten a saját nyelvükön szólt. Követték a csillagot. Ezután ott volt Heródes, aki meg akarta öletni Jézust. Heródes amiatt aggódott, hogy talán Jézus elveheti a trónját. Ott voltak az írástudók és papok is. Ismerték a próféciát, ismertek minden könyvet az Ótestamentumban, de nem értették, vagy nem akarták megérteni, hogy mit jelent. Végül a negyedik embercsoport – József és Mária, ahogy említettük, hittek Istenben, és követték őt.

Csak képzeljük el Józsefet, mit érezhetett, mikor megtudta, hogy a menyasszonya terhes, és nem ő az édesapja a gyereknek. De ekkor az Úr angyala megjelent álmában, József pedig figyelt, hitt és engedelmeskedett. De Isten nem állt meg itt. Elküldte Józsefet és Máriát Egyiptomba. József hűen követte Isten akaratát, mert érezte, hogy óriási feladattal bízták meg, a Messiás életének őrzésével.

Érdekes látni, hogy az olyan egyszerű emberek, mint József és Mária mennyire hűségesek voltak, míg a Bibliát aprólékosan tanulmányozó művelt emberek, mint a papok, inkább becsukták a szemüket a Messiás leghatalmasabb próféciáját olvasva, és annak beteljesedését látva. Most Isten újra megbízza népét egy hatalmas feladattal, hogy juttassák el Jézus üzenetét az egész világra.

Oleg Kostyuk 

299. heti olvasmány AZ IMÁDSÁG 4. fejezetéhez (április 25 – május 1.).

Gyakran úgy hallunk a léleknyerésről és a bizonyságtevésről, mintha egy olyan fontos feladat lenne, ahol eladási kvótát kell elérnünk. Más szavakkal, az elért emberek száma a cél, ahelyett, hogy az életet megváltoztató találkozás Jézussal lenne az, amely átalakítja a szívet.

A bizonyságtétel szükséges dolog és életeket változtat meg. Az emberek sóvárognak a fényre és az erőre ezekben a sötét időkben. Ugyanakkor csak akkor mutathatjuk be Jézust megfelelően, ha már ismerjük Őt mint személyes Megváltónkat. A Jézus iránti szeretetből és hálából fakad, hogy megpróbálunk a szívünkkel elérni másokat, akik éppolyan elveszettnek és zavartnak tűnnek, mint egykoron mi voltunk. Amikor azért imádkozunk, hogy hogyan kapcsolódjunk ezekhez az emberekhez, az közelebb von minket Jézushoz és egyesít minket a Mennyel. Ezáltal több kegyelemmel és élettel rendelkezünk, amit felajánlhatunk nekik. Ez többnyire nem olyan munka, amit pár perc alatt el lehet végezni egy küszöbön állva (bár Isten határozottan működik ezeknél a találkozásoknál!) Azon múlik, hogy kialakítsunk kapcsolatot az idők során, türelemmel és kitartó erőfeszítéssel.

Épp úgy ahogy Jézus továbbra is igyekszik megnyerni, tanácsolni és irányítani minket valamennyiünket az életünk során, árasszuk el imáinkkal ezeket a kapcsolatokat, hogy a barátaink megláthassák Jézusban azt a kedves és szerető Istent, amilyen Ő. És hasonlóképpen, te is, kedves Olvasó, továbbra is végtelen szerelembe eshess vele. 

Jane Cvancara Wendt

Egészségügyi Szolgálatok, Glendale, Arizona, USA

Fordította Gősi Csaba

 

3 megjegyzés: