2021. április 7., szerda

Higgyetek az Ő prófétáinak - április 7 - SZERDA - Sofóniás 2

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

 


Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből

2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez

3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – E.G. White Az imádság 1. fejezet 2092. nap

1. fejezet (4. rész) – ISTEN IMÁRA SZÓLÍT

 

Az ima felüdíti a lelki életet. – Életünk egyesüljön Krisztuséval! Merítsünk állandóan belőle! Együnk az élő kenyérből, amely a mennyből szállt alá, és merítsünk a forrásból, amely mindig árasztja örökké friss, gazdag kincseit! Ha állandóan az Urat nézzük, és hálaadó, dicsőítő szívünket hozzá emeljük, hitéletünk mindig eleven lesz. Imáinkban Istennel beszélgetünk, mint barát a baráttal, és Ő maga mondja el nekünk titkait. Gyakran elfog bennünket valamilyen kellemes, boldog érzés – Jézus jelenlétének tudata. Sokszor átforrósodik szívünk, amikor közeledik hozzánk, hogy beszélgessen velünk, mint ahogy Énokkal beszélt. Amikor a hívő ember életében mindez valóság lesz, élete olyan egyszerűségről, alázatosságról, szelídségről és szerénységről tanúskodik, amelyből társai megláthatják, hogy Jézussal volt és tőle tanult. – Krisztus példázatai, 129–130. o.

Menedékhely, ami mindig nyitva áll. – Az Isten királyi trónjához vezető út mindig nyitva áll az őszinte hívők előtt. Nem maradhattok örökké térden, miközben imádkoztok. Néma csendben mondott fohászaitok is feljutnak Istenhez, erejét és vezetését kérve. Amikor kísértések törnek rátok, és lesz részetek ezekben, felkereshetitek azt a titkos helyet, ahol a Magasságos lakozik. Örök karjai szüntelen hordozni fognak benneteket. – In Heavenly Places, 86. o.

A lelki erő titka. – Az ima a lélek lélegzete. A lelki erő titka. Az ima őrzi meg a lelki egészséget. A szívet közvetlenül összeköti az élet forrásával, és erősíti a hitéletet. [13] Az imaélet elhanyagolása, vagy a kényünk-kedvünk szerinti időszakonkénti ima következménye, hogy elszakadsz Istentől. A lelki képességek elveszítik erejüket, a hitéletből hiányzik az épség és az erő…

Csodálatos dolog, hogy imáink eredményesek, hogy méltatlan és tévelygő emberek felküldhetik könyörgéseiket Istenhez. Kívánhat-e halandó ember annál magasztosabbat, minthogy érintkezhet, összekapcsolódhat a végtelen Istennel? Gyenge, bűnös emberé az a kiváltság, hogy Teremtőjével beszélhet. A szavak, melyeket ajkainkon kiejtünk, eljutnak a mindenség Uralkodójának trónusa elé. Beszélhetünk Jézussal, amikor az úton járunk, és Ő így szól: „Én vagyok a te jobb kezed felől”. – Üzenet az ifjúságnak, 249–250. o.

A belső ima a vallás lelke. – Ne hanyagoljátok el a titkos imádságot, mivel ez képezi a hitvallás lényegét. Kitartó, forró imában kérjétek az Urat, hogy tisztítsa meg szíveteket! Úgy imádkozzatok ezért, mint ha veszélyben forgó halandó életetekért imádkoznátok. Maradjatok meg Isten előtt, míg szívetekben leírhatatlan vágy lángol fel az üdvösség iránt, és el nem nyeritek bűneitek bocsánatának bizonyosságát.” – Spriritual Gifts 2. kötet, 264. o.

 

Mai Bibliai szakasz: Sofóniás 2

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Sofoni%C3%A1s%202&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Zof%C3%B3ni%C3%A1s%202&version=NT-HU

A második fejezet elején a próféta komolyan kérleli a népet, hogy térjenek észre, szedjék össze magukat. Többször is használja a „MIELŐTT”, „MÍG” kifejezéseket, hiszen hangsúlyozni szeretné, mennyire sürgős a megtérés. Rámutat, hogy közel van az Úr napja számukra, ezért sürgeti a népet, hogy forduljanak vissza a Mindenhatóhoz, mert különben el kell szenvedniük haragjának minden következményét.

Aztán háromszor is inti őket arra, hogy KERESSÉK az Urat. „Keressétek az Urat”, „keressétek az igazságot”, „keressétek az alázatosságot”! Nem könnyű eset, amikor Isten szava ellenünk szól. Biztosan fel tudunk idézni olyan élethelyzeteket, amikor valaki úgy igazán haragudott ránk, vagy csalódott bennünk, és nekünk kellett felhívnunk vagy felkeresnünk őt, hogy a probléma megoldódhasson. Amikor Isten szava ellenünk szól, igazán mély hitre van szükségünk ahhoz, hogy keressük Őt, és arra a megingathatatlan bizonyosságra, hogy szeret bennünket, és nem fordul el tőlünk, ha szívből keressük Őt. Ez az odafordulás az Isten előtti alázatot kívánja meg részünkről. Ez Jákóbra emlékeztet bennünket, aki addig kapaszkodott Istenbe, amíg meg nem áldotta őt.

Érdekes megfigyelni, hogy a próféta szigorú szavaihoz reményt jelző gondolatok is kapcsolódnak. A 7. és 9. versben a próféta utal a maradékra, amely örökölni fogja a földet, és megtapasztalja az Isten gondoskodásából származó békességet. A maradék jellemzője az alázatosság és a kitartó engedelmesség. Ez az alázat szöges ellentétben áll azoknak a népeknek a gőgjével, amelyekről a korábbi szakaszban elítélő hangnemben szólt. Az alázat a Biblia legnagyobb hőseinek az erénye. Gondoljunk csak Mózesre, akit a Biblia a föld legszelídebb emberének nevezett (4Móz 12:3)!

Az alázatosság a Biblia szerint a vezetők egyik legfontosabb tulajdonsága. Isten tudja, hogy van esély népe számára, és a felemelkedés igenis megtörténik, ha gyermekei hajlandók megalázni magukat Isten és egymás előtt. Azzal, hogy  az alázatosság fogalmát összekapcsolja az igazságossággal, Sofóniás világossá teszi, hogy az igazi alázat mindig összefügg a társadalmi igazságossággal.

A gyülekezetek, társadalmak és közösségek gyógyulása akkor következik be, amikor megalázzák magukat Isten előtt (2Krón 7:14) és egymás előtt. Ezért keressük az Urat alázatos szívvel és igazságban, hogy oltalmat találjunk, amikor az Úr eljön!

Norbert Zens 

296. heti olvasmány AZ IMÁDSÁG 1. fejezetéhez (április 4-10.).

„Ingyenes ajándék” (hogyha jelentkezel egy drága előfizetésre)

„Hatalmas megtérülés kis befektetéssel” (ami eltűnik, amint kifizetted a regisztrációs díjat)

„Tabletta, amely elmulasztja a fájdalmat” (továbbá függőséget okoz és halálos)

Nap mint nap látunk és hallunk hirdetéseket, amelyek átvernek. Ha túlzottan jól hangzik ahhoz, hogy igaz legyen, valószínűleg így is van. Semmi érdemleges nincsen ingyen igazából – kivéve, ha Istenről van szó!

Az imádság egy olyan csodálatos adomány, hogy néha nehéz elhinni, hogy igaz. Az imádság egy közvetlen telefonvonal a világmindenség Teremtőjéhez! De nem csak erről van szó; Ő sosem elfoglalt, mindig érdekli még a legkisebb szükségletünk is. Imádkozhatunk akár beszéd nélkül is, és ez egy olyan kiváltság, amelyet sosem vehetnek el tőlünk.

Annyira hozzá vagyunk szokva a hirdetésekhez, hogy azt hisszük, senki sem ad nekünk úgy valamit, hogy nem vár el legalább ennyit cserébe.

Isten azonban nem ilyen. Imádságaink sosem fárasztják vagy terhelik Őt. El akarja venni a félelmeinket, fájdalmainkat és csüggedéseinket, hogy cserébe nekünk békét, örömet és reményt adjon! Istenben egy barátot találunk, aki sosem hagy el minket, aki a legjobbat akarja számunkra, és aki többet áldozott fel, mint amit valaha is el tudunk képzelni, hogy megváltson minket a bűn rabságából.

Isten a menny előízét ígéri nekünk, ha a bizalmunkat teljesen belé vetjük és mindenről beszélgetünk vele. Tervezzük el hát, hogy ezt az ingyenes ajándékot rendszeresen használjuk!

Lisa Ward

Vidéki Élet hetednapi adventista gyülekezet jegyzője, Cleburne, Texas, USA

Fordította Gősi Csaba

  

1 megjegyzés: