2021. április 5., hétfő

Higgyetek az Ő prófétáinak - április 5 - HÉTFŐ - Habakuk 3

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/


Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből

2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez

3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – Az imádság 1. fejezet 2089. nap

1. fejezet (2. rész) – ISTEN IMÁRA SZÓLÍT

 


A szív megnyitása az Úr előtt mint barát előtt. – Szívünket feltárni Istennek mint barátunknak – ez az ima. Nem mintha szükséges lenne, hogy elmondjuk Istennek, kik vagyunk, mit akarunk, hanem hogy ily módon Istent a szívünkbe fogadhassuk. Az ima nem Istent hozza le hozzánk, hanem bennünket emel fel Őhozzá.

Amikor Krisztus e földön járt, imádkozni tanította tanítványait. Arra oktatta őket, hogy mindennapi szükségleteiket vigyék Isten elé, és összes gondjaikat Őreá vessék. Az az ígérete, hogy imájukat és kérésüket meghallgatja, biztosíték a mi számunkra is. – Jézushoz vezető út, 93. o.

Isten üdvözöl minket fogadótermében. – Mi különleges meghívás folytán járulunk Istenhez. Ő már vár reánk, hogy bennünket fogadótermében üdvözölhessen. Az első tanítványok, Krisztus követői, nem elégedtek meg azzal, hogy útközben rövid ideig beszélgethettek vele, hanem megkérdezték tőle: „Rabbi, hol lakol?... Elmenének és megláták, hol lakik; és nála maradának azon a napon.” (Jn 1:39–40) Ugyanígy juthatunk mi is a legbensőbb közösségbe és a legbizalmasabb kapcsolatba Ővele. „Aki a Felségesnek rejtekében lakozik, a Mindenhatónak árnyékában nyugszik az.” (Zsolt 91:1) Kopogtassanak tehát a kegyelem ajtaján mindazok, akik Isten áldása után vágyakoznak, és mondják el meggyőződéssel: „Uram, Te megígérted: aki kér, mind kap, és aki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik.” – Gondolatok a Hegyibeszédről, 131. o.

Magas kiváltság. – Amikor bajba jutnak vagy kegyetlen kísértések gyötrik őket, Isten gyermekei imádkozhatnak, rendelkeznek ezzel az előjoggal. Micsoda magas kiváltság ez! Krisztus közbenjárása által Isten porból teremtett gyermekei beléphetnek a Magasságos fogadószobájába. E spirituális gyakorlatok által a lélek szent közelségbe kerül Istennel, ismeretei és kegyessége megújulnak, és megerősödik az ellenség támadásaival szemben. – An Appeal to Mothers, 24. o.

Az imádság lelki szükséglet, de kiváltság is. – Akik kijelentették, hogy szeretik Krisztust, nem értették meg a köztük és Isten közt fennálló kapcsolatot… Nincsenek tudatában annak, mekkora előjog számukra az ima, a megtérés és Krisztus szolgálatának végzése. – Selected Messages 1. kötet, 134. o.

Az imádság képessé tesz Isten jelenlétének világosságában élni. – Abban az előjogban van részünk, hogy megnyithatjuk szívünket, és megengedhetjük, hogy Krisztus jelenlétének világossága betöltse azt. [10] Testvéreim, álljatok a mennyei világosság elé! Gyertek Jézus valóságos és személyes jelenlétébe, hogy felemelő, élénkítő befolyást gyakorolhassatok magatok körül! Hitetek legyen erős, állhatatos és tiszta! Az Isten iránti hála töltse be szíveteket. Reggel, amikor felébredtek, térdeljetek le az ágyatok mellett, és kérjétek Őt, hogy adjon elegendő erőt napi kötelességeitek végzéséhez, kísértéseitek legyőzéséhez. Kérjétek a segítségét, hogy jellemének szépsége megmutatkozzék szolgálatotokban, hogy olyan szavakat szóljatok, amelyek reményt és bátorságot ébresztenek a körülöttetek élőkben, s így mindannyian közelebb kerüljetek az Üdvözítőhöz! – Isten fiai és leányai, 199. o.

 

Mai Bibliai szakasz: Habakuk 3

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Habakuk%203&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Habakuk%203&version=NT-HU

Miután kérdéseket tett fel Isten látszólagos tétlenségével kapcsolatosan és meghallgatta Isten válaszát, Habakuk imával válaszol. Könyörgése a 2. versben található, amelyben kifejezi Isten iránti csodálatát és megújulásért imádkozik. Ezek után egy zsoltár-dicséretben kinyilvánítja Isten iránti hitét és bizalmát. Dicsőítését Isten vezetésére való visszaemlékezés keretében adja elő, ahogyan a népét a múltban vezette. Ez egy általános költői módszer, amelyet a bibliai próféták és költők alkalmaztak. 

A 7. versben például Habakuk a környező népek reakciójára utal, amikor Izrael az egyiptomi rabságból megszabadult (2Móz 15:14-16). A 11. versben szereplő egy helyben álló Nap és Hold valószínűleg Józsué Gibeonnál aratott győzelmére utal (Józs 10:12-13). Ez arra emlékezteti az olvasót, hogy amikor Isten cselekszik, úgy ahogy a 2. fejezetben megígérte, a győzelem még nagyobb és teljesebb lesz.

A fejezet egy csodálatos hitvallással fejeződik be. Miután feltette kérdéseit és meghallgatta Isten válaszait, Habakuk megerősíti, hogy a körülményektől függetlenül kész bízni Istenben. Időnkét szenvedésben lehet része, de Istenben, mint Megváltóban való hite megingathatatlan. 

Habakuk üzenete a mai embernek is szól. Olyan kérdéseket vet fel, amelyeket sokan ma is felvetnek: Miért nem cselekszik Isten? Hogyan engedhet meg az igaz Isten ilyen borzasztó dolgokat? Isten biztos ígérete, hogy minden a hatalmában van, ma is éppoly igaz, mint Habakuk idejében volt.

A gonoszság minden oldalról körülvesz bennünket és szomorúan tesszük fel a kérdést: „Meddig még?” De legyen az ő imája a mi imánk is! Amikor arra emlékezünk, hogy Isten hogyan vezette az Ő népét és bennünket is személyesen, erőt kapunk arra, hogy bízzunk benne a nehéz időkben is. Habakukhoz hasonlóan mi is dicsőítő imában válaszolunk, és megvalljuk hitünket abba az Istenben, aki sohasem vall kudarcot.  

Audrey Andersson 

296. heti olvasmány AZ IMÁDSÁG   1. fejezetéhez (április 4-10.).

„Ingyenes ajándék” (hogyha jelentkezel egy drága előfizetésre)

„Hatalmas megtérülés kis befektetéssel” (ami eltűnik, amint kifizetted a regisztrációs díjat)

„Tabletta, amely elmulasztja a fájdalmat” (továbbá függőséget okoz és halálos)

Nap mint nap látunk és hallunk hirdetéseket, amelyek átvernek. Ha túlzottan jól hangzik ahhoz, hogy igaz legyen, valószínűleg így is van. Semmi érdemleges nincsen ingyen igazából – kivéve, ha Istenről van szó!

Az imádság egy olyan csodálatos adomány, hogy néha nehéz elhinni, hogy igaz. Az imádság egy közvetlen telefonvonal a világmindenség Teremtőjéhez! De nem csak erről van szó; Ő sosem elfoglalt, mindig érdekli még a legkisebb szükségletünk is. Imádkozhatunk akár beszéd nélkül is, és ez egy olyan kiváltság, amelyet sosem vehetnek el tőlünk.

Annyira hozzá vagyunk szokva a hirdetésekhez, hogy azt hisszük, senki sem ad nekünk úgy valamit, hogy nem vár el legalább ennyit cserébe.

Isten azonban nem ilyen. Imádságaink sosem fárasztják vagy terhelik Őt. El akarja venni a félelmeinket, fájdalmainkat és csüggedéseinket, hogy cserébe nekünk békét, örömet és reményt adjon! Istenben egy barátot találunk, aki sosem hagy el minket, aki a legjobbat akarja számunkra, és aki többet áldozott fel, mint amit valaha is el tudunk képzelni, hogy megváltson minket a bűn rabságából.

Isten a menny előízét ígéri nekünk, ha a bizalmunkat teljesen belé vetjük és mindenről beszélgetünk vele. Tervezzük el hát, hogy ezt az ingyenes ajándékot rendszeresen használjuk!

Lisa Ward

Vidéki Élet hetednapi adventista gyülekezet jegyzője, Cleburne, Texas, USA

Fordította Gősi Csaba

 

2 megjegyzés: