2021. május 1., szombat

Higgyetek az Ő prófétáinak - május 1 - SZOMBAT - Máté 3

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

 


Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből

2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez

3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

 

Olvasmány – E.G. White Az imádság 4. fejezet 2115. nap

 

4. fejezet (7. rész) – IMA ÉS LÉLEKMENTÉS

Imádkozzatok az emberekért! – Kezdjetek imádkozni az emberekért, húzódjatok közelebb Krisztushoz, közelebb vérző oldalához. Ékesítse életeteket a szelídség, a lelki béke, és szálljanak az égre buzgó, megtört, alázatos kéréseitek bölcsességért, hogy eredményesek lehessetek nemcsak a magatok, hanem mások megmentésében is. Imádkozzatok többet, mint amennyit énekeltek. Nem lenne nagyobb szükségetek az imára, mint az énekre?

Fiatalok! Isten felszólít benneteket, hogy fáradozzatok, munkálkodjatok érte. Teljesen változtassátok meg viselkedéseteket. Olyan munkát végezhettek el, melyet az igével és tanítással szolgálók nem tudnak elvégezni. Olyan csoportot érhettek el, akikre a lelkész nem tud hatni. – Bizonyságtételek 1. kötet, 513. o.

Imádkozzunk kitartóan azokért, akiket meg akarunk látogatni, hogy egyenként bevezessük őket az élő hit világába, Isten jelenlétébe. – Tanácsok az eredményes keresztény szolgálathoz, 169. o.

Dolgozzatok az alázatosakért, szegényekért, gondterheltekért. Imádkoznunk kellene a segítségre szorulókért, akiknek nincs erejük és akaratuk züllött vágyaik megfékezéséhez. Komoly erőfeszítéseket kell tennünk, hogy az érdeklődőket az üdvösség útjára vezessük. – Bizonyságtételek 6. kötet, 84. o..

 

Mai Bibliai szakasz: Máté 3

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=M%C3%A1t%C3%A9%203&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=M%C3%A1t%C3%A9%203&version=NT-HU

Mind a négy evangélium különös figyelmet fordít egy adott személynek Jézus mellett. Mi több, Márk az evangéliumát nem Jézus születésével, hanem az Újtestamentum egyik leginkább félreértett emberének a beszámolójával kezdi. Ez a személy nagy hatással volt mind Jézusra, mind a kereszténységre. Az ő neve Keresztelő János.        

Jézus és a kereszténység története is attól a ponttól kezdődik, amikor János megkereszteli Jézust. Josephus Flavius, az első századi zsidó történész jelentőségteljes prófétai alaknak írja le, aki nagyszámú lelkes követőre tett szert. Továbbá, mivel ennyire befolyásos volt, és rengeteg követője volt, komoly kihívást jelentett a politikai vezetőknek abban az időben.

Maga Jézus mondja Máté 11:11-ben „Bizony mondom néktek: az asszonyoktól szülöttek között nem támadott nagyobb Keresztelő Jánosnál.” De, a keresztények között megfigyelhető egyfajta tendencia, hogy lebecsüljék Jánost, aki nem több mint a Messiás egy hírnöke.

Tehát mi az ami ennyire jelentős Keresztelő Jánosban, hogy ennyire sok ember lett a követője? A válasz erre a kérdésre Keresztelő János üzenetében található: „Térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa.”

Ezt az üzenetet annak a nemzetnek címezte, akik alapból úgy gondolták, hogy a megmentett nemzethez tartoznak. Akkor hát a zsidók miért mentek el megkeresztelkedni? A zsidók megkeresztelése teljesen új volt. Az ő nézetük szerint a pogányokat kellett megkeresztelni, nem a zsidókat.

De sokak számára, a keresztség a bűneik tisztára mosásának szimbóluma volt. Tehát János feladata példát állít minden keresztény számára. Mindezek után, Jézus saját maga is megkeresztelkedett, nem azért, mert szüksége volt rá, hanem példaként számunkra. A keresztség több mint egy jelképes rituálé: nyílt felvállalása a hitnek és Jézus és egyháza felé való elkötelezettségünknek. Az életünk tényleges megváltozását jelenti.

Oleg Kostyuk 

299. heti olvasmány AZ IMÁDSÁG 4. fejezetéhez (április 25 – május 1.).

Gyakran úgy hallunk a léleknyerésről és a bizonyságtevésről, mintha egy olyan fontos feladat lenne, ahol eladási kvótát kell elérnünk. Más szavakkal, az elért emberek száma a cél, ahelyett, hogy az életet megváltoztató találkozás Jézussal lenne az, amely átalakítja a szívet.

A bizonyságtétel szükséges dolog és életeket változtat meg. Az emberek sóvárognak a fényre és az erőre ezekben a sötét időkben. Ugyanakkor csak akkor mutathatjuk be Jézust megfelelően, ha már ismerjük Őt mint személyes Megváltónkat. A Jézus iránti szeretetből és hálából fakad, hogy megpróbálunk a szívünkkel elérni másokat, akik éppolyan elveszettnek és zavartnak tűnnek, mint egykoron mi voltunk. Amikor azért imádkozunk, hogy hogyan kapcsolódjunk ezekhez az emberekhez, az közelebb von minket Jézushoz és egyesít minket a Mennyel. Ezáltal több kegyelemmel és élettel rendelkezünk, amit felajánlhatunk nekik. Ez többnyire nem olyan munka, amit pár perc alatt el lehet végezni egy küszöbön állva (bár Isten határozottan működik ezeknél a találkozásoknál!) Azon múlik, hogy kialakítsunk kapcsolatot az idők során, türelemmel és kitartó erőfeszítéssel.

Épp úgy ahogy Jézus továbbra is igyekszik megnyerni, tanácsolni és irányítani minket valamennyiünket az életünk során, árasszuk el imáinkkal ezeket a kapcsolatokat, hogy a barátaink megláthassák Jézusban azt a kedves és szerető Istent, amilyen Ő. És hasonlóképpen, te is, kedves Olvasó, továbbra is végtelen szerelembe eshess vele. 

Jane Cvancara Wendt

Egészségügyi Szolgálatok, Glendale, Arizona, USA

Fordította Gősi Csaba

 

3 megjegyzés: