2021. október 14., csütörtök

Higgyetek az Ő prófétáinak - október 14 - CSÜTÖRTÖK - Efézus 1

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből

2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez

3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

Olvasmány – E.G. White Az imádság 28. fejezet 2275. nap

28. fejezet (5. rész) – AZ IMA ÉS AZ UTOLSÓ NAPOK

Ima a Szentlélekért a késői eső idején. – Nem külsőségektől függünk, hanem a Szentlélek felrázó befolyására van szükségünk. „Nem erő és nem hatalom által, hanem az én Lelkem által – ezt mondja a seregeknek Ura”. Imádkozzatok és őrködjetek szüntelenül, és cselekedjetek imáitokkal összhangban! Amikor fohászkodtok, bízzatok Istenben. Itt a késői eső ideje, amikor az Úr mérhetetlen mértékben kiárasztja Lelkét választottjaira. Legyetek buzgók az imában, és a Szentlélek ereje által szüntelenül vigyázzatok! – Review and Herald, 1897. március 2.

Az ima a keresztény egyetlen megoldása a vég idején. – Láttam egyeseket, akik erős hittel és szívet tépő kiáltásokkal küzdöttek Istennel. Arcuk sápadt volt, és oly mélységes aggodalmat mutatott, hogy elárulta belső küzdelmüket. Arcuk állhatatosságot és komolyságot fejezett ki. Homlokukról hatalmas verejtékcseppek hullottak alá. Csak néha derítette fel vonásaikat Isten jóváhagyó tetszése, de ismét azonnal visszatért arcukra a régi ünnepélyes, komoly és nyugodt kifejezés.

Rossz angyalok tolongtak körülöttük, és sötétséget árasztottak rájuk, hogy Jézust eltakarják előlük, és tekintetük állandóan az őket körülvevő sötétségre irányuljon, hogy bizalmatlanok legyenek Isten iránt, és zúgolódjanak ellene. Egyedüli biztonságuk az volt, ha szemeiket állandóan felfelé irányították. Isten angyalai őrködtek népe felett, és ha a gonosz angyalok mérgezett légköre ránehezedett e meggyötört lelkekre, a mennyei angyalok körüllebegték őket szárnyaikkal, hogy tovaűzzék a sűrű sötétséget.

Miközben az imádkozók tovább folytatták komoly kiáltásaikat, Jézustól egy-egy fénysugár hullott rájuk, hogy szívüket erősítse, és arcukat felderítse. Láttam azt is, hogy egyesek nem vettek részt ezen fohászkodásban, tusakodásban. Gondtalanoknak és közömböseknek látszottak. Az őket körülzáró sötétségnek nem álltak ellene, és az sűrű felhőként borult rájuk. Isten angyalai elhagyták ezen lelkeket, és inkább a komoly imádkozók segítségére siettek. Láttam, hogy Isten angyalai azon lelkek segítségére siettek, kik minden erejükkel ellenálltak a gonosz angyaloknak, és akik úgy igyekeztek magukon segíteni, hogy szüntelenül Istenhez kiáltottak. De az angyalok elhagyták azokat, akik nem törekedtek önmagukon segíteni, és e lelkeket nem is láttam többé. – Tapasztalatok és látomások, 269–270. o.

 

Mai Bibliai szakasz: Efézus 1

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Ef%C3%A9zusiakhoz%201&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Efezus%201&version=NT-HU

Valaki azt mondta, az Efézusi levél olyan az Újszövetségben, akár az Alpok. Serpánk, vagyis hegyi vezetőnk, Pál apostol igen gyors iramot diktál fölfelé. Hamar kifulladunk, és lenyűgöznek a távlatok, amelyek megnyílnak előttünk.

A 3-14. versek a hegytetőn elhelyezett térképhez hasonlítanak, mely azonosítja az onnét látható csúcsokat, hiszen itt Pál világosan rámutat, mennyire kiváltságos helyen is vagyunk a megváltás tervének hatalmas táján. A látkép tartalmazza a teljes megváltási tervet; Isten kegyelmes tetteit, amelyeket Krisztusban vitt véghez, valamint az örökkévalóság távlatait. A hívők megváltásának alapja az Atya kezdeményezése még „a világ teremtése előtt” (4. vers), ami csak most teljesedik életünkben (lásd 7-8., 13-4. vers). Ezek az előre eltervezett stratégiák a végidőben valósulnak meg, amikor az Úr terve teljességre jut (9-10. vers). Aztán „minden” „összegyűlik” vagy „egyesül’ majd Krisztusban, mind a „mennyben”, mind a „földön”; és az Isten terve „az idők teljességében” teljesül majd (10. vers). Akkor majd teljes mértékben meg fogjuk tapasztalni az Úr kifürkészhetetlen tervét (9. vers). A jelenben pedig biztosak lehetünk abban, hogy az a csodálatos, Krisztus-központú megváltás, aminek mi is részesei vagyunk, fontos részét képezi Isten mindent magába foglaló tervének, mely szerint „egybeszerkeszt magának mindeneket”.

Amikor a hegytetőn vagyunk, nem tudjuk megállni, hogy ne dicsőítsük a csodálatos Teremtőt.  A 15-19. versekben Pál hálát ad az Atyának imájában, melyben azt kéri, hogy a hívők tapasztalják meg a megváltást, amit Isten tervezett számukra. És immár egy újabb meredek emelkedő előtt állunk, amint Pál felfelé mutat a feltámadott, mennybe emelkedett és megkoronázott Krisztusra, akinek kezében összpontosul minden idők minden elképzelhető hatalma (20-23. vers).

Éljük ezt a napot a hegytetőn!

John McVay

324. heti olvasmány AZ IMÁDSÁG 28. fejezetéhez (október 10-16.).

A kisfiunk egyáltalán nem volt intuitív gondolkodó. Megtanultuk kívülről a Példabeszédek 3:5–6 verseit, és megkérdeztük tőle, hogy szerinte mit jelent az, hogy „a magad értelmére pedig ne támaszkodjál”. Azt válaszolta, hogy „Azt jelenti, hogy egy csomó zavarba ejtő dolog fog veletek történni.” Nem tévedett, azonban nem ez volt az „ígéret”, amire vártunk.

Ellen White azt írta: „Nem hisszük, hogy eljött az az idő, amely szabadságunkat korlátozza.” (Az imádság 274.3) Könnyű a küzdelemre összpontosítani, ami körülöttünk bontakozik ki, miközben megpróbálunk jelentést találni minden aktuális eseményben, és arra a következtetésre jutunk, hogy a dolgok megváltoztak, mióta azt megírták. A dolgok megváltoztak, de én szeretnélek megkérni, hogy válts nézőpontot.

A bekezdés további részében azt írja, hogy az angyalok visszatartják a szeleket „míg meg nem pecsételjük a mi Istenünk szolgáit az ő homlokukon.” Könnyű úgy érteni ezt, hogy még mindig van időnk, mivel a föld még nem lett teljesen elpusztítva. Még könnyebb úgy érteni, hogy ha látjuk, hogy fúj a szél, akkor Isten vizsgálja az Ő népét és most van az ideje, hogy készen álljunk, és segítsünk másokat, hogy készek legyenek.

Ellen White arra a következtetésre jutott, hogy „Óriási felelősség hárul az ima embereire az egész országban, kérvén, hogy Isten a gonosz eme felhőjét tartsa vissza és adjon néhány év kegyelmet a Mesterért végzett munkára.” (Az imádság 274.3)

Karen D. Lifshay

Kommunikációs asszisztens, Hermiston HNA gyülekezet, Oregon, USA

Fordította Gősi Csaba

2 megjegyzés: