2023. március 10., péntek

Higgyetek az Ő prófétáinak - március 10 - PÉNTEK - Nehémiás 8

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Te milyennek látod azt az Istent, Akit Nehémiás 8 bemutat?

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli Gáspár fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Nehemi%C3%A1s%208&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Neh%C3%A9mi%C3%A1s%208&version=NT-HU

(A következő pontokban azt találod, ahogy a szerző meglátta Istent ebben a fejezetben. Kommentben leírhatod, hogy te milyen Istent fedeztél fel ebben a fejezetben. Ha e-mailben kaptad meg az olvasmányokat, akkor válaszlevélben írhatod meg gondolataidat vagy kommentet írhatsz ide: https://www.facebook.com/higgyetekazoprofetainak

 

1.    Isten törvénykönyve több parancsolatok felsorolásánál. A törvényben Istent látták meg, az Ő hatalmát, szeretetét, szentségét, tisztaságát. Ezért volt az, hogy megérintette szívüket az, amit hallgattak. Ez egy olyan élmény volt számukra, hogy több napon át készek voltak olvasni, magyarázni és hallgatni. Nem unták meg hajnaltól délig hallgatni Isten szavát több napon keresztül, mert az Istennel való találkozásukat és a vele való közösségüket jelentette.  

2.    Ha Istent meglátjuk, önmagunkat is megértjük. Amikor a nép Istent megismerte, meglátta saját gyengeségét, tehetetlenségét és tisztátalanságát is olyannyira, hogy bűnbánatukban sírva fakadtak. Isten igéje elérte azt, hogy önvizsgálatot tartsanak és belássák bűneiket, ez azonban a reménytelenség tudatát ébresztette fel bennük. Sosem lehetnek olyan jók, hogy Isten meg lehessen elégedve velük.  

3.    Isten a reménység és az ünneplés Istene. A papok tudták, hogy a reménytelenség és sírás nem dicsőíti meg Istent, ezért felszólították a népet, hogy ne sírjanak és ne szomorkodjanak, hanem ünnepeljenek. Ünnepeljék meg Isten hatalmát és jóságát, mert ez többet tesz értük, mint a reménytelen sírdogálás.

4.    Júda népe visszatalál Istenéhez. Méltó volt az öröm. Az Ige olvasása és az azt követő megújulás által Júda népe visszatalált Istenéhez. A sátoros ünnep az az ünnep, amikor megemlékeznek Isten szabadító hatalmáról, amikor megünneplik azt, hogy Isten megbocsátotta bűneiket és megtisztította őket.

Olvasmány – E.G. White AZ UTOLSÓ NAPOK ESEMÉNYEI 20. fejezet

20. fejezet – A SZENTEK ÖRÖKSÉGE (13. rész)

Fény derül az élet rejtélyeire

Akkor az élet minden rejtélye megoldódik. Ahol szemünk csak zűrzavart és csalódást, meghiúsult célokat és terveket látott, ott elénk tárul a csodálatos, mindennél hatalmasabb győztes szándék és mennyei harmónia (ED, 1903, 305. o.).

Ott Jézus az Isten trónjától folyó élő folyam mellé vezet majd bennünket, és megmagyarázza a gondviselés sötétnek tűnő útjait, amelyen keresztül e földön vezetett bennünket, hogy jellemünket tökéletessé tegye (8T, 1904, 254. o.).

Ha Isten gondviselését illetően valami is zavart keltett bennünk, majd az eljövendő világban világossá lesz. A nehezen érthető dolgok magyarázatot nyernek. A kegyelem titkai feltárulnak előttünk. Ahol véges értelmünk csak zavart és beteljesületlen ígéreteket talált, ott a legtökéletesebb és legszentebb összhangot láthatjuk. Tudni fogjuk, hogy a végtelen szeretet rendelte el azokat a tapasztalatokat, amelyek a legmegpróbálóbbnak tűntek. Amikor felfogjuk annak a gyöngéd gondoskodását, aki minden dolgot úgy alakít, hogy a javunkat szolgálja, kimondhatatlan örömmel és dicsőséggel örvendezünk majd (9T, 1909, 286. o.).

A nemes tettek eredménye

Az önzetlen lelkülettel munkálkodó hívek meglátják munkájuk gyümölcsét. Napfényre kerül minden nemes elv és cselekedet hatása. Már itt is megértünk egy keveset mindebből, de milyen kevés mutatkozik meg a világ legnemesebb munkáinak eredményeiből ebben az életben a cselekvő számára! Milyen sokan fáradoznak önzetlenül és fáradhatatlanul azokért, akik majd túlnőnek rajtuk, tudásban föléjük emelkednek! A szülők és tanítók végső álomba merülnek; és miközben életművük látszólag hiábavaló volt, nem tudják, hogy hűségük az áldás olyan forrását nyitotta meg, amely sohasem apad el. Csak hit által látják, hogy a gyermekek, akiket neveltek, áldást és jóra késztető erőt hoztak embertársaiknak, és a befolyásuk ezerszeresére nőtt.

Sok munkás az erő, reménység és bátorítás üzenetét küldi szét a világba, szavakat, amelyek minden országban áldásul szolgálnak a szíveknek. Ők azonban magányosan, az ismeretlenség homályában fáradozva csak keveset tudnak eredményeikről. Így kapnak lelki ajándékokat, ekképpen történik a terhek hordozása és a munkavégzés. Emberek elvetik a magot, amelyből sírjuk fölött mások aratják le az áldott termést. Fákat ültetnek, hogy mások ehessék meg a gyümölcsöt. De megelégednek azzal, hogy tudják, jóra szolgáló erőket hoztak működésbe. Az eljövendő világon majd mindezek hatása és ellenhatása láthatóvá válik (ED, 1903, 305–306. o.).

2 megjegyzés: