2021. május 2., vasárnap

Higgyetek az Ő prófétáinak - május 2 - VASÁRNAP - Máté 4

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

 


Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből

2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez

3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

 

Olvasmány – E.G. White Az imádság 4. fejezet 2116. nap

 

5. fejezet (1. rész) – ISTEN IMÁRA VONATKOZÓ ÍGÉRETEI

Isten megígéri, hogy meghallgatja az imát és válaszol rá. – Krisztus a híd Isten és ember között. Megígérte személyes közbenjárását a Nevére való hivatkozás által. Feddhetetlensége erényét a fohászkodónak tulajdonítja. Védőbeszédet mond az emberért, az ember pedig, a menny segítségével, Annak befolyását felhasználva, aki életét adta a világért, saját magát védheti Isten előtt. Ha elismerjük Isten előtt, hogy értékeljük Krisztus érdemeit, közbenjáró imáink kellemesek lesznek az Úr előtt. Ki érthetné meg ennek a kegyelemnek és szeretetnek az értékét?! Krisztus érdemei révén közeledvén Istenhez, papi ruháját öltjük magunkra. Közel helyez magához, mellette lehetünk, és Ő átölel emberi karjával, s eközben másik, isteni karjával a Végtelen Isten trónjába kapaszkodik. A kezünkben található tömjénezőbe beleönti az Ő érdemeit, hogy bátorítsa kéréseinket. Megígéri, hogy meghallgatja és megválaszolja imáinkat. – Adventista Bibliakommentár 6. kötet, 1078. o.

A Szentlélek által megfogalmazott egyszerű imák felszállnak a mennybe a nyitott kapun, a tárt ajtón, melyről Krisztus kijelentette: megnyitottam, és senki be nem zárhatja. Ez az imánk, Krisztus tökéletességének tömjénfüstjével vegyülve, édes illatként száll fel az Atyához, s ő majd felelni fog. – Bizonyságtételek 6. kötet, 467. o.

Láttam, hogy Isten meghallgat és megválaszol minden hittel mondott, őszinte szívből fakadó imát, és a fohászkodó elnyeri az áldást, amelyre oly nagy szüksége volt, s amely a legtöbbször túlszárnyalja elvárásait. Egyetlen ima sem vész el, ha hittel küldik fel Istenhez, és őszinte szívből fakad. – Bizonyságtételek 1. kötet, 121. o.

A szükség idején mondott nehémiási ima menedék, amit a hívő ember igénybe vehet olyan helyzetekben, amikor más formájú imára nincs lehetőség. A kavargó élet nehézségeivel küzdők és már-már csatát vesztők a kuszaságok útvesztőjében felküldhetnek egy-egy fohászt mennyei eligazításért. A tenger és a szárazföld utasa nagy veszélyben így bízhatja rá magát a menny oltalmára. A hirtelen nehézségben vagy veszélyben a szív segítségért kiálthat hozzá, aki megígérte, hogy hűséges, hívő gyermekei segítségére siet, bármikor hívják. Minden helyzetben és körülményben a fájdalomtól és gondtól lesújtott vagy heves kísértéstől megtámadott lélek biztonságot, támaszt és segítséget találhat a szövetségét megtartó Isten kimeríthetetlen szeretetében és erejében. – Próféták és királyok, 631–632. o.

 

Mai Bibliai szakasz: Máté 4

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=M%C3%A1t%C3%A9%204&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=M%C3%A1t%C3%A9%204&version=NT-HU

Mikor estél utoljára kísértésbe, amikor ténylegesen, erős kísértésed volt? Újdonság volt? Vagy valami szokásos, ami minden nap, héten, hónapban vagy évben feltűnik? Hogy viselted? Ellenálltál, vagy engedtél a kísértésnek?

Thomas Brooks Precious Remedies Against Satan's Devices (Hasznos ellenszerek Sátán csábításai ellen) című könyvében ezt írja: „Sátán elsődleges eszköze a lélek bűnre csábításában az, hogy felmutatja a csalit, de elrejti horgot; kiteszi az arany kupát, de benne méreg lapul.” A kísértés maga a csali a horgon.

Máté a negyedik fejezetben Jézust fiatal felnőttként mutatja be, amint a Lélek elvezeti a pusztába. Ez rögtön az után történt, hogy a mennyei hang kijelentette, Ő Isten fia (Mt 3:17). Ekkor érkezik az ördög, és megkísérti Őt. Jézus kísértése nem csak abból állt, hogy a köveket kenyérré változtassa. Sátán ezzel elsődlegesen Jézus önazonosságát kérdőjelezte meg. „Valóban Isten fia vagy? Ha igen, bizonyítsd be!” A pusztában Jézus küzdelme életcéljával és küldetésével volt összefüggésben.

Jézus a mieinkhez nagyon hasonló krízist élt át. Másokhoz hasonlóan, akik Isten tervében keresik helyüket, Jézus is tisztázta magában élete küldetését: módszereit, célját és alapelveit. Hitünk útján gyakran elágazásokhoz érkezünk. Talán sokan megkérdőjelezik, hogy valóban Isten fiai és leányai vagyunk. Vagy nehezen találjuk meg életünk célját. De Jézus példát adott nekünk. Küldetésének bizonyossága és azonosságtudata az Isten Igéjében található ígéreteken alapult. Sátán minden támadását a Szentírással verte vissza (Mt 4:4, 7, 10).

Életünk minden napján és minden órájában kísértések érnek bennünket, és az egyik legnagyobb az, hogy megfeledkezhetünk róla, hogy mi Isten fiai vagyunk „mint akik az ő végzése szerint hivatalosak” (Róm 8:28). A jó hír az, hogy Jézus ugyanazokat a kísértéseket szenvedte el, mint mi napjainkban. Ő tudja, hogy min megyünk keresztül. Soha ne felejtsük el, hogy az Ő gyermekei vagyunk, Neki célja van a mi életünkkel. Valami jobbat szándékozik tenni velünk.

Oleg Kostyuk 

300. heti olvasmány AZ IMÁDSÁG 5. fejezetéhez (május 2-8.).

Érezted már valaha, hogy Isten több millió kilométer messzire van tőled, és az imáid mintha visszapattannának a mennyezetről? Én is éreztem már, hogy Istent bizonyára más, sürgősebb imák kötik le, és az enyémnek egy kicsit várnia kell. De figyelj csak ide! Szeretem azt a szóképet, amit ez a fejezet ír le: Krisztus az összekötő kapocs Isten és ember között, emberi karjával átöleli a bukott emberiséget, isteni karjával megragadja a mindenható trónját. Milyen hatalmas ígéret az Ő folytonos szeretetéről és erejéről! Megnyugtató tudni, hogy Jézus velem van, hall engem, és folytatja szolgálatát a nevemben. Jó tudni, hogy megérti, milyen embernek lenni, és hogy együtt erez velünk a küzdelmeinkben. És mégis, mivel legyőzte a bűnt, előkészíti az utat nekünk, amelyet az isteni kegyelem és gyógyulás jellemez. Ahogy egyre jobban elmerülünk a vele való kapcsolatunkban, rá fogunk jönni, hogy Ő méltó a bizalmunkra. Megválaszolja imáinkat a megfelelő időben és úgy, ahogy számunkra a legjobb. Kezdem érteni a békét, amely abból ered, hogy tudjuk, hogy Istent érdekli a mi jólétünk. Értékes ígéret, hogy tudhatjuk, Ő nem rejtőzik el előlünk, és hogy rá fog találni az, aki Őt keresi imában… És Ő valóban egy nagyértékű gyöngy!

Jane Cvancara Wendt

Egészségügyi Szolgálatok, Glendale, Arizona, USA

Fordította Gősi Csaba

 

4 megjegyzés: