2021. május 3., hétfő

Higgyetek az Ő prófétáinak - május 3 - HÉTFŐ - Máté 5

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

 


Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből

2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez

3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

 

Olvasmány – E.G. White Az imádság 4. fejezet 2116. nap

 

5. fejezet (2. rész) – ISTEN IMÁRA VONATKOZÓ ÍGÉRETEI

Ha kérünk Tőle, kapni fogunk Tőle. – Isten tervének része, hogy hitből fakadó imáinkra olyan dolgokat is megadjon nekünk, amiket ima nélkül nem kaptunk volna meg. – A nagy küzdelem, 525. o.

Isten hallja az imát. Krisztus így szólt: „Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt.” (Jn 14:14) Ezt is mondja: „Aki nékem szolgál, megbecsüli azt az Atya.” (Jn 12:26) Ha Isten Igéje szerint élünk, minden drága ígéretét beteljesíti életünkben. Krisztus elfogad bennünket, ha átadjuk magunkat neki, bár nem vagyunk méltók kegyelmére. [48] Isten azokért és azok által munkálkodik, akik követik Őt. – A nagy Orvos lábnyomán, 226–227. o.

Amikor az Úr segítségét kéred, tiszteld meg Megváltódat azzal, hogy áldásait hittel elfogadod. Minden erő, minden bölcsesség rendelkezésünkre áll. Csak kérnünk kell. – A nagy Orvos lábnyomán, 514. o.

A menny tele van áldásokkal, melyeket Isten ki szeretne árasztani mindazokra, akik kitartóan keresik Őt, kérvén a segítséget, amelyet csakis az Úr adhat meg. – Isten fiai és leányai, 123. o.

 

Mai Bibliai szakasz: Máté 5

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=M%C3%A1t%C3%A9%205&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=M%C3%A1t%C3%A9%205&version=NT-HU

Mikor volt utoljára, hogy igazi örömöt tapasztaltál? Mi okozott igazi boldogságot neked?

Jézus a Hegyi beszédet a boldogmondások listájával kezdi. Hogyan magyarázod ezt: Boldog vagy, ha sírsz? Boldog vagy, ha szegénységben élsz? Nem úgy tűnik, mintha lenne értelme.

Jézus a Hegyi beszédben valóban radikális. Mikor Jézus ezekkel a szavakkal fejjel lefelé fordította a Római Birodalom és a zsidó vallási elit politikai és társadalmi világát. A Hegyi beszéd, amely Máté evangéliumának ötödik, hatodik és hetedik fejezetében olvasható, Jézus királysága kiáltványának is nevezhető, az Ő kormányának törekvéseiről szól. Más szóval Jézus azt mondja: „Ez olyan, mint a mennyek országa, mely mindenkiért eljött erre a világra”.

Királyságában Jézus bemutatja azokat a fogalmakat, amelyek látszólag ellentmondanak az emberi természetnek, de éppen ezért olyan erős és olyan életet átalakító erejű a Hegyi beszéd. Életünk legmélyebb, legrejtettebb szegleteit érinti.

Jézus hordozza a fájdalmainkat, bánatunkat és a minket ért rossz bánásmódot, ezeket felválthatja annak az öröme, hogy Jézus velünk van. Talán a legjobb példa Jézust követőinek az élete. Amikor Pált és Silást súlyosan megverték és börtönbe vetették, ők akkor is énekeltek, imádkoztak és magasztalták az Istent (ApCsel 16: 23-25). Az egyetlen magyarázat erre a Jézus iránti öröm a szívükben. Megértették az Isteni uralom valódi értelmét, képesek voltak megtapasztalni ezt már itt a földön is. Ez a Tőle való teljes függés örömét és a Benne való teljes hitet jelenti.

Napjainkban a Hegyi beszédet tekintik a kereszténység legszebb nyilatkozatának, de így is nehéz gyakorolni ezt. Nem csoda, ha Gandhi 1927-ben a ceyloni híres előadásában ezt mondta: „Sok keresztény jut el a Hegyi beszéd megtagadásáig”. Más szóval megtagadjuk azt az utat, melyről Jézus megmondja, hogy úgy kell élnünk.

Olvasd el újra Máté 5. fejezetét és gondolkodj el azon, hogyan tudnád megélni a te életedben a Hegyi beszédet.

Oleg Kostyuk 

300. heti olvasmány AZ IMÁDSÁG 5. fejezetéhez (május 2-8.).

Érezted már valaha, hogy Isten több millió kilométer messzire van tőled, és az imáid mintha visszapattannának a mennyezetről? Én is éreztem már, hogy Istent bizonyára más, sürgősebb imák kötik le, és az enyémnek egy kicsit várnia kell. De figyelj csak ide! Szeretem azt a szóképet, amit ez a fejezet ír le: Krisztus az összekötő kapocs Isten és ember között, emberi karjával átöleli a bukott emberiséget, isteni karjával megragadja a mindenható trónját. Milyen hatalmas ígéret az Ő folytonos szeretetéről és erejéről! Megnyugtató tudni, hogy Jézus velem van, hall engem, és folytatja szolgálatát a nevemben. Jó tudni, hogy megérti, milyen embernek lenni, és hogy együtt erez velünk a küzdelmeinkben. És mégis, mivel legyőzte a bűnt, előkészíti az utat nekünk, amelyet az isteni kegyelem és gyógyulás jellemez. Ahogy egyre jobban elmerülünk a vele való kapcsolatunkban, rá fogunk jönni, hogy Ő méltó a bizalmunkra. Megválaszolja imáinkat a megfelelő időben és úgy, ahogy számunkra a legjobb. Kezdem érteni a békét, amely abból ered, hogy tudjuk, hogy Istent érdekli a mi jólétünk. Értékes ígéret, hogy tudhatjuk, Ő nem rejtőzik el előlünk, és hogy rá fog találni az, aki Őt keresi imában… És Ő valóban egy nagyértékű gyöngy!

Jane Cvancara Wendt

Egészségügyi Szolgálatok, Glendale, Arizona, USA

Fordította Gősi Csaba

 

2 megjegyzés: