2021. május 5., szerda

Higgyetek az Ő prófétáinak - május 5 - SZERDA - Máté 7

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

 


Az olvasmány szerkezete:

1. Részlet Ellen White könyvéből

2. Olvasmány a napi bibliai fejezethez

3. A heti olvasmány Ellen White könyvéhez

 

Olvasmány – E.G. White Az imádság 5. fejezet 2119. nap

 

5. fejezet (4. rész) – ISTEN IMÁRA VONATKOZÓ ÍGÉRETEI

Isten az általa megfelelőnek tartott időben és módon válaszol imáinkra. – Minden szent, aki igaz szívvel fordul Istenhez, hittel küldve hozzá kéréseit, választ kap imáira. Hitetek ne engedje el Isten ígéreteit, ha nem látjátok vagy nem értitek imáitokra a közvetlen feleletet. Ne féljetek, bízzátok magatokat Istenre! Támaszkodjatok biztos ígéretére: „Kérjetek és adatik néktek.” Isten bölcsebb, mintsem tévedjen, és túl jó, hogy bármely jó dolgot vissza tartson egyenesen járó szentjeitől. Az ember tévedhet. Bár becsületes szívvel küldi fel kéréseit, nem mindig kéri azt, ami javára vagy Isten dicsőségére lenne. Mikor ez történik, bölcs és jóságos Atyánk hallja imáinkat, és felel rájuk, néha azonnal is. De azt adja, ami a leginkább javunkra van, és legjobban szolgálja dicsőségét. Áldásokat áraszt ránk. Ha be tudnánk pillantani tervébe, világosan látnánk, hogy tudja, mi szolgál javunkra, és meghallgatja imánkat. Semmi ártalmasat sem ad. Áldásokat küld, amelyekre szükségünk van ahelyett, amit kértünk, mivel az nem használna, hanem ártana nekünk.

Láttam, hogy amikor nem azonnal felel imáinkra, szilárdan kellene ragaszkodnunk hitünkhöz, és nem szabad engednünk a bizalmatlanság lelkületének, mivel az elválaszt minket Istentől. Ha hitünk meginog, semmit sem kapunk tőle. Istenbe vetett bizalmunk legyen erős, és amikor a legnagyobb szükségünk van rá, záporként hull majd ránk az áldás. – Bizonyságtételek 1. kötet, 120–121. o.

 

Mai Bibliai szakasz: Máté 7

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=M%C3%A1t%C3%A9%207&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=M%C3%A1t%C3%A9%207&version=NT-HU

A zsidó szóbeli hagyomány őrzi ezt a történetet. Egyszer egy bizonyos pogány ember megjelent Sámmáj rabbi előtt és ezt mondta: „Megtéríthetsz engem azzal a feltétellel, hogy megtanítod velem az egész Tórát (törvényt), amíg én fél lábon állok.” Sámmáj rabbi a kezében levő lapáttal elzavarta az embert. Ezután a pogány elment Hillélhez, akinek elmondta ugyanezt: „Meg tudod nekem tanítani az egész Tórát, miközben fél lábon állok?” Hillél ránézett és ezt mondta: „amit te magad is gyűlölsz, ne tedd a felebarátoddal. Ez az egész Tóra, a többi csak magyarázat; menj el és tanuld meg.”

A Hegyi beszédben Jézus bemutatta ezt az általános igazságot: „Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a próféták” (Mt 7:12 új prot. ford.). Érdekes, hogy az ezt megelőző versek arról beszélnek, hogy mennyire szeretünk másokat bírálgatni és kritizálni. Máté 7 első mondata is azt mondja, hogy „Ne ítéljetek!” Érdekes lehet számunkra az a tény, hogy ez nem egy felhívás, vagy kérés. A kijelentés sokkal erősebb. Ez egy parancs!

Sokunknak olyan könnyű bírálgatni és kritizálni akkor, amikor bennünket viszont nem kritizálnak vagy bírálgatnak. Ezért van az, hogy a legdurvább kritika mindig pletyka formájában, zárt ajtók mögött hangzik el. Jézus viszont arra bátorít, hogy szabaduljunk meg attól a próbálkozásunktól, hogy mások életét éljük. Azt akarja, hogy a saját életünket éljük, saját kapcsolatinkra összpontosítsuk Vele és embertársainkkal.  

John Stott a 20. századi angol prédikátor egyszer ezt mondta: „A Hegyi beszéd valószínűleg a legismertebb része Jézus tanításainak, de kétségtelenül a legkevésbé megértett és minden bizonnyal a legkevésbé megtartott része.”  

Tagadhatatlan tény, hogy Jézusnak ezen tanításai szemben állnak saját természetünkkel, de figyelmünket összpontosítsuk a Törvény és Próféták legfontosabb tanítására, amit Jézus kiemelt: „Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük.”

Oleg Kostyuk 

300. heti olvasmány AZ IMÁDSÁG 5. fejezetéhez (május 2-8.).

Érezted már valaha, hogy Isten több millió kilométer messzire van tőled, és az imáid mintha visszapattannának a mennyezetről? Én is éreztem már, hogy Istent bizonyára más, sürgősebb imák kötik le, és az enyémnek egy kicsit várnia kell. De figyelj csak ide! Szeretem azt a szóképet, amit ez a fejezet ír le: Krisztus az összekötő kapocs Isten és ember között, emberi karjával átöleli a bukott emberiséget, isteni karjával megragadja a mindenható trónját. Milyen hatalmas ígéret az Ő folytonos szeretetéről és erejéről! Megnyugtató tudni, hogy Jézus velem van, hall engem, és folytatja szolgálatát a nevemben. Jó tudni, hogy megérti, milyen embernek lenni, és hogy együtt erez velünk a küzdelmeinkben. És mégis, mivel legyőzte a bűnt, előkészíti az utat nekünk, amelyet az isteni kegyelem és gyógyulás jellemez. Ahogy egyre jobban elmerülünk a vele való kapcsolatunkban, rá fogunk jönni, hogy Ő méltó a bizalmunkra. Megválaszolja imáinkat a megfelelő időben és úgy, ahogy számunkra a legjobb. Kezdem érteni a békét, amely abból ered, hogy tudjuk, hogy Istent érdekli a mi jólétünk. Értékes ígéret, hogy tudhatjuk, Ő nem rejtőzik el előlünk, és hogy rá fog találni az, aki Őt keresi imában… És Ő valóban egy nagyértékű gyöngy!

Jane Cvancara Wendt

Egészségügyi Szolgálatok, Glendale, Arizona, USA

Fordította Gősi Csaba

 

3 megjegyzés: