2022. november 24., csütörtök

Higgyetek az Ő prófétáinak - november 24 - CSÜTÖRTÖK - 2 Királyok 2

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Te milyennek látod azt az Istent, Akit 2 Királyok 2 bemutat?

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli Gáspár fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=2%20Kir%C3%A1lyok%202&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=2%20Kir%C3%A1lyok%202&version=NT-HU

(A következő pontokban azt találod, ahogy a szerző meglátta Istent ebben a fejezetben. Kommentben leírhatod, hogy te milyen Istent fedeztél fel ebben a fejezetben. Ha e-mailben kaptad meg az olvasmányokat, akkor válaszlevélben írhatod meg gondolataidat vagy kommentet írhatsz ide: https://www.facebook.com/higgyetekazoprofetainak

 

1.    Isten hazaviszi megfáradt prófétáját. Akik közel vannak Istenhez itt a földön, azokat Isten haza akarja vinni, oda, ahol Ő lakik. Illés tudja, hogy Isten el akarja ragadni, és szeretné, ha ez meghitt módon történne, ahol csak ő meg Isten vannak jelen. Elizeus is tudja ezt, és szemtanúja akar lenni az eseményeknek. A prófétanövendékek is tudják, és el is mondják Elizeusnak. Isten téged is haza akar vinni, hogy ott legyél, ahol Ő lakik. Egy kis időre (ezer év) a mennybe, majd Istennel együtt az újjáteremtett földön.

2.    Istent terve nem a titkos elragadtatás. Illés mennybemenetele nem titkosan, hanem ünnepélyes keretek között történt, sok szemtanúval. Isten a mi hazamenetelünket is ünnepélyesre tervezi, az angyalok ezreivel, trombitaszóval és Isten dicsőségének a megjelenésével.      

3.    Istennek két emberért is kettéválasztja a Jordánt. Sőt, még egyért is. Megértjük, hogy Isten Izrael népe számára kettéválasztotta a Vörös-tengert majd a Jordán folyót, de ebben a fejezetben arról olvasunk, hogy két prófétája számára is megteszi ugyanazt, sőt még egy számára is. Isten egy emberért is kész megtenni a legnagyobb csodát. Jézus egy emberért is meghalt volna. Egyedül érted is.

4.    Ezen kívül egy olyan Istent is látunk ebben a fejezetben:

a.    aki tüzes szekeret küld szeretett gyermekéért

b.    aki Illés erejének kettős mértékét kész adni, sőt az utolsó időben még ennek a többszörösét is. Minden gyermekét egy-egy Illésként küldi a szolgálatba

c.    aki meggyógyítja még a vizet is

d.    aki eltávolítja a halál és betegség okozóját

e.    akinek a szolgáját nem lehet következmény nélkül kicsúfolni

Olvasmány – E.G. White AZ UTOLSÓ NAPOK ESEMÉNYEI 6. fejezet

6. fejezet – A MARADÉK ÉLETMÓDJA ÉS MUNKÁJA (5. rész)

A televízió és a színház

A kedvtelés számára legveszélyesebb eszközök egyike a színház. Ahelyett, hogy az erkölcs és az erény szolgálatában állna, ahogy azt olyan gyakran állítják róla, sokkal inkább az erkölcstelenség melegágya. Gonosz szokások és bűnös hajlamok erősödnek és rögzülnek e szórakozási formák révén. A sekélyes dalok, buja mozdulatok, kifejezések és magaviselet megrontják a képzeletet és lealacsonyítják az erkölcsöt.

Minden fiatal romlottá válik erkölcsi elveiben, aki szokásszerűen hallgatja az ilyen előadásokat. Földünkön nincs a színházi szórakoztatásoknál hatalmasabb befolyás a képzelet megmérgezésére, a vallásos benyomások lerombolására, és elveszi a csendes örömök jó ízét és eltompítja az élet józan valóságát. Az efféle jelenetek iránti vágy minden alkalom után csak növekszik, mint ahogy a részegítő italhoz való kötődés is erősödik annak fogyasztásával (4T, 1881, 652–653. o.).

Nem kérhetjük Isten áldását arra az órára, amit a színházban vagy a táncteremben töltöttünk. Egyetlen keresztény sem kívánna a halállal ilyen helyen találkozni. Senki sem szeretné, ha ott találnák, amikor Krisztus eljön (MYP, 1882, 398. o.).

Egyedül azok a biztonságos kedvtelések, amelyek nem száműzik a komoly és vallásos gondolatokat. Kizárólag azok a biztonságos üdülőhelyek, ahová magunkkal vihetjük Jézust (OHC, 1883, 284. o.).

Öltözködés és divat

Nincs szükség arra, hogy az öltözködés kérdését vallásod fő problémájává tedd. Létezik ennél értékesebb is, amiről szólhatsz. Beszélj Krisztusról, és ha a szív megtér, mindaz kihull belőle, ami nincs összhangban Isten szavával (Ev, 1889, 272. o.).

Keresztények vagyunk, és még akkor is követjük Jézust, ha az út, amelyen haladunk, keresztezi természetes hajlamainkat. Nem használ, ha azt mondják: ne viseld ezt vagy ne azt vedd föl! Ha a hiábavaló dolog szeretete ott él a szívedben, a díszítések levétele csak olyan lesz, mint egy fa lombozatának a levágása. A szív természetes hajlamai megint előbukkannának. Kell, hogy legyen saját lelkiismereted (CG, 1892, 429–430. o.).

Könyörgök népünkhöz, járjon gondosan és körültekintően Isten előtt. Csupán oly mértékben kövesd a kor szokásait, amennyiben azok az egészség alapelveivel összeegyeztethetőek! Testvérnőink öltözködjenek egyszerűen – ahogy sokan teszik is, jó és tartós anyagból legyen a ruházatuk, korunknak megfelelően, és ne engedjék, hogy a ruházkodás kérdése töltse be gondolataikat! Az egyszerűség mellett a szerénység is jellemezze őket, vegyék figyelembe a szemérem illetve a mértékletesség elvét is – és a világ számára a kegyelem belső ékességének élő példái lesznek (3SM, 1897, 242. o.).

A külső megjelenés a szív mutatója (1T, 1856, 136. o.).

A kiadványok szükségessége

A közérthető és világos nyelven írott kiadványokra van szükség, melyek a legfontosabb kérdéseket fejtegetik, és a világunkon bekövetkező eseményeket ismertetik (HM, 1890. február l.).

Az első és a második angyal üzenetét 1843-ban és 1844-ben kaptuk, és most a harmadik angyal idejében járunk, mégis mindhárom üzenetet hirdetni kell… Kiadványok és tanulmányok formájában kell eljuttatnunk őket a világhoz, hogy bemutassuk a prófécia történelmének szalagján az eddig történteket és az ezután következendőket (CW, 1896, 26–27. o.).

Kis kiadványok és füzetek formájában kell feltárni a kendőzetlen igazságot; úgy terjesszük ezeket, ahogy az őszi falevelek szoktak szerteszóródni (9T, 1897, 230. o.).

A Pátriárkák és próféták, Dániel és a Jelenések könyve valamint A nagy küzdelem c. könyv soha nem volt olyan szükséges kiadvány, mint ma. Széles körben kell széthordani ezeket a köteteket, mert az igazság, amit hangsúlyoznak, sok vak szemet látóvá tehet (CM, 1905, 123. o.).

A kegyelemidő lezárulásáig a könyvevangélistáknak is lesz alkalmuk a munkálkodásra (6T, 1900, 478. o.).

2 megjegyzés: