2022. szeptember 23., péntek

Higgyetek az Ő prófétáinak - szeptember 23 - PÉNTEK - 1 Sámuel 17

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Te milyennek látod azt az Istent, Akit 1 Sámuel 17 bemutat?

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli Gáspár fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20S%C3%A1muel%2017&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1%20S%C3%A1muel%2017&version=NT-HU

(A következő pontokban azt találod, ahogy a szerző meglátta Istent ebben a fejezetben. Kommentben leírhatod, hogy te milyen Istent fedeztél fel ebben a fejezetben. Ha e-mailben kaptad meg az olvasmányokat, akkor válaszlevélben írhatod meg gondolataidat vagy kommentet írhatsz ide: https://www.facebook.com/higgyetekazoprofetainak 

 

1.    Isten nagyobb a bajainknál. Saul számára túl nagy volt az óriás és a katonák közül mindenki számára, kivéve Dávidot, aki még katona sem volt. Dávid tudta, hogy Isten nagyobb és erősebb minden óriásnál. A kérdés számunkra az, hogy kit tekintünk nagyobbnak, a bajainkat, vagy Istent? Nem arról kell panaszkodnunk, hogy milyen nagyok a bajaink, hanem azzal kell dicsekednünk, hogy milyen nagy az Istenünk.  

2.    Istennel és népével lehet gúnyolódni, de nem ajánlatos. Az óriás úgy gondolta, hogy gyalázhatja Istent és népét, de amikor kiderült tévedése már túl késő volt. Később Belsazár is úgy gondolta, hogy gyalázhatja Istent, azonban amikor Isten megjelent és a kéz írni kezdett a falon, leírhatatlan félelem vett erőt rajta. Ez volt az utolsó éjszakája. És az utolsó éjszakából csak egy van. Ma is sokan rázzák az öklüket az ég felé és Isten felé, de a Biblia azt mondja, hogy amikor Jézus eljövetelekor tekintetük találkozik Jézus tekintetével, a sziklákhoz fognak imádkozni, hogy essenek rájuk.   

3.    Aki Isten jellemét tükrözi megmenti a bárányokat. Dávid gyermekként, életét kockáztatva mentette meg a bárányokat az oroszlánoktól és a medvéktől, de mennyire értékesebb volt számára Isten népe a báránynál? Mint Jézus Krisztus előképe kész életét kockáztatni azért, hogy a népet megszabadítsa ellenségeitől. Ha Isten jellemét tükrözzük, akkor „bárányokat” fogunk menteni. Az ellenség, mint ordító oroszlán szerte jár, de Isten gyermekei önfeláldozó módon mentik az „ordító oroszlán” áldozatait.     

4.    Ezen kívül egy olyan Istent is látunk ebben a fejezetben,

a.    aki a kicsit és jelentéktelent is győzelemre vezeti

b.    akinél a kicsinység a nagyság

c.    aki nem karddal, lándzsával és dárdával harcol. A győzelemhez elég a neve – a jellemének hatalma

d.    akinek titokzatos hatalma van

Olvasmány – E.G. White HIT ÉS CSELEKEDETEK 13. fejezet

13. fejezet – Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?” (3. rész)

Egy doktrína, melynek nagy része csalás

Korunk veszélye az önigazultság, mert elválasztja lelkünket Krisztustól. Akik saját igazságukban bíznak, azok nem érthetik meg, hogy az üdvösség Krisztustól származik. Ők igazságnak nevezik a bűnt, és bűnnek az igazságot. Nem mérik fel a törvényszegés gonosz voltát, nem ismerik a törvény kárhoztatását, mert nem tisztelik Isten erkölcsi mércéjét. Azért van manapság oly sok hamis megtérés, mert igen csekély az Isten törvénye iránti tisztelet. Ahelyett a mérce helyett, mely alapján Isten ítéli meg az igazságot, az emberek saját maguk állítottak fel egy mércét a jellem megítélésére. Sötét szemüvegen át nézik a dolgokat, és a megigazulással kapcsolatosan hamis elképzeléseket tárnak az emberek elé, így bátorítva az egoizmust, büszkeséget és önigazultságot. A megigazulás tanát sokan téveszmékkel töltik meg, és úgy hirdetik, mert az hízeleg az érzéki szívnek; ám a legkedvesebb dolog, amit egy bűnös számára hirdetni lehet, az Isten törvénye kívánalmainak az igazsága. A hitnek és cselekedeteknek kéz a kézben kell járniuk, mert a hit cselekedetek nélkül meghalt önmagában.

Forrás: Hit, remény, cselekvő szeretet – Heted7világ Kiadó, 2001

2 megjegyzés: