2022. május 14., szombat

Higgyetek az Ő prófétáinak - május 14 - SZOMBAT - 4 Mózes 4

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Te milyennek látod azt az Istent, Akit 4Móz 4 bemutat?

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli Gáspár fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=4%20M%C3%B3zes%204&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=4%20M%C3%B3zes%204&version=NT-HU

(A következő pontokban azt találod, ahogy a szerző meglátta Istent ebben a fejezetben. Kommentben leírhatod, hogy te milyen Istent fedeztél fel ebben a fejezetben. Ha e-mailben kaptad meg az olvasmányokat, akkor válaszlevélben írhatod meg gondolataidat vagy kommentet írhatsz ide: https://www.facebook.com/higgyetekazoprofetainak 

 

1.    Isten, akinek kedvenc színe a kék. Ebben a fejezetben többször találunk utalást a kék színre. Kék színből készült a főpap palástja, a Szentély udvarának bejárata, valamint a Szentek szentjének kárpitja is. Azt is mondhatnánk, hogy az Istenhez vezető utat jelképezi, vagyis kék kapu vezet Istenhez. Mai fejezetünkben a Szent sátor kellékeit kék gyolcsba kellett csomagolni a szállításhoz.

2.    Isten, aki pontosan, névre és családra leosztja a feladatokat. Az ószövetségi Szentély szolgálatában Isten mindenkire pontosan leosztotta a feladatát, hogy mindenek szép rendben, zavar nélkül történjenek. Amikor a sivatagban vándoroltak, sokszor szét kellett szedni a Szentélyt, szállítani és újból összeszerelni. És nem is volt olyan kicsi az építmény. Fontos volt, hogy sérülésmentesen megérkezzen új helyére, hogy a szentségének megfelelő hozzáállással végezzék ezeket a feladatokat zűrzavar és kapkodás nélkül. Isten az Újszövetségben is ugyanilyen pontosan osztja szét a feladatokat. A Szentlélek osztogatja adományait, ahogy akarja, hogy a keresztény egyház is be tudja tölteni Istentől kapott küldetését.  

3.    Isten, akinek különféle harcosai vannak. A népszámláláskor Izrael többi törzseit 20 éves kortól vették számba, mint hadköteles férfiakat. A lévitákat 30 éves kortól számolták. Nekik még nagyobb érettségre kellet eljutniuk, mielőtt szolgálatba állnak, mint Isten különleges harcosai, akik nem földi ellenséggel harcolnak, hanem a Nagy küzdelem lelki harcaiban vezetik Isten népét, hogy megvédjék az ősellenség támadásaitól és lelki győzelemre vezessék őket.        

4.    Ezen kívül egy olyan Istent is látunk ebben a fejezetben, aki maga választja ki az embereket a szolgálatra; aki tanácsolta és védelmezte a lévitákat, hogy meg ne haljanak méltatlan szolgálat miatt; aki akkor örül, ha mindenki a maga feladatát végzi.           

Olvasmány – E.G. White KERESZTÉNY SZOLGÁLAT 14. fejezet

14. fejezet – Vallásszabadság (7. rész)

Fény a sötétségben

A föld lakói között – szétszórtan a különböző országokban – vannak olyanok, akik nem hajtottak térdet a Baálnak. Az ég csillagaihoz hasonlóan, amik csak éjszaka tűnnek elő, e hűségesek is akkor fognak felragyogni, amikor „sötétség borítja a földet és éjszaka a népeket”. A pogány Afrikában, Európa és Dél-Amerika katolikus országaiban, Kínában, Indiában, a tenger szigetein és a föld legsötétebb részein Istennek tengernyi választott gyermeke vár készenlétben, akik a sötétség közepette előtűnnek majd, nyilvánvaló módon kijelentve a hitehagyó világnak az ő törvénye iránti engedelmességben rejlő átalakító hatalmat. Már most is felragyognak valamennyi nemzet, nyelv és nép közepette; és a legsötétebb hitehagyás órájában, amikor Sátán minden korábbit meghaladó erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy „mindenkivel, kicsinyekkel, nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal” halálbüntetés terhe mellett felvétesse a hamis nyugalomnap iránti tisztelet jelét, akkor a hűségesek, a „feddhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtlen gyermekei” fénylenek, „mint csillagok e világon”. Minél sötétebb az éjszaka, ők annál fényesebben tündökölnek. (Prophets and Kings, 188–189.)

Amikor az üldözés vihara reánk tör, az igazi bárányok meghallják az igaz Pásztor hangját. Önmegtagadó erőfeszítéseket tesznek az elveszettek megmentése érdekében, és sokan, akik eltévelyedtek a nyájtól, megtérnek, hogy kövessék a nagy Pásztort. (Australian Signs of the Times, Supplement, 1903. január 26.)

Isteni oltalom

Bár a harc szakadatlan folyik, a küzdelemben senki nem marad magára. Angyalok segítik és oltalmazzák azokat, akik alázatosan járnak Isten előtt. Urunk soha nem hagyja cserben a benne bízókat. Amikor gyermekei közelebb húzódnak hozzá, hogy oltalmat nyerjenek nála a gonosszal szemben, Atyánk szánalommal és szeretettel zászlót bont ellenségeik előtt. Ne illessétek őket – szól –, mert ők az enyéim. Markomba metszettem őket. (Prophets and Kings, 571.)

A menny nagyon közel van azokhoz, akik az igazságért szenvednek. Krisztus azonosítja érdekeit hűséges népe érdekeivel. Szentjei személyében szenved, és aki választott gyermekeit bántja, az ő szeme fényét bántja. Közel van az a hatalom, amely megszabadít a testi sérelemtől és a nyomorúságtól, s hogy a nagyobb gonosztól is megmenthessen, lehetővé teszi szolgája számára, hogy minden körülmény között feddhetetlen maradjon. (Prophets and Kings, 545.)

Időnként úgy tűnik, mintha az Úr elfeledkezne a gyülekezetet fenyegető veszedelmekről és az ellenség okozta kártételekről. Isten azonban nem felejt. A világon semmi sem olyan kedves az ő szívének, mint a gyülekezete. Nem az ő akarata, hogy a világias magatartás lerontsa a róla készült feljegyzést. Nem engedi, hogy Sátán kísértései legyőzzék a népét. Megbünteti azokat, akik hamis színben tüntetik fel őt, de könyörül azokon, akik őszintén megbánják bűneiket. (Prophets and Kings, 590.)

https://white-konyvtar.hu/fejezet/KSz/felfedezesek/1925/13.1089/

 

Olvasmány Ellen White KERESZTÉNY SZOLGÁLAT című könyve 14. fejezetéhez (május 8-14.).

A tragédiák bűnbakokat szülnek, és amikor eluralkodnak a csapások és a pusztítás, akkor a vallási vezetők lesznek azok, akik megszorító vallási törvényeket követelnek majd. Ezek a törvények azon a feltevésen fognak alapulni, hogy a vasárnap megtartásának szentségét megszegjük és a csapások Isten ítéletét jelentik a világunkon, azért, amiért nem tartjuk meg a vasárnap imádatát szent napként.

– Ugyan! – mondhatod, – Gyakorlatilag nincs is vasárnaptörvény a láthatáron; talán ez a vasárnaptörvény dolog egy 19. századi jelenség, amely bizonyára idejétmúlt már 2022-ben.

Ellen White ezen kétségekre adott válasza szinte vészjósló, ahogyan ezt hangsúlyozza:

„A keresztény világ olyan lépéseket tesz most, amelyek elkerülhetetlenül előtérbe hozzák az Isten parancsait megtartókat.” Keresztény szolgálat, 155. o. Megjegyzés: komoly erőfeszítéseket tesznek „most”, hogy hamarosan a hetednapi adventistákra irányítsák a figyelmet.

Tudjuk-e azonosítani ezeket a sötét és baljós erőfeszítéseket, amelyek célja, hogy megfosszon minket a vallásszabadságunktól? De még mennyire! A „babona és tévelygés”, „hamis színben feltüntetés és dühös felhívások” és „a lélek halhatatlansága és a vasárnap megszentelése” által „országunk [az Amerikai Egyesült Államok] megtagadja alkotmányának valamennyi elvét.” Keresztény szolgálat 158., 159., 161. o.

És most, 2022-ben a fenti figyelmeztetések máris beteljesednek szörnyű összeesküvés-elméletekben, úgynevezett „keresztények” gyűlöletes és éles beszédeiben és azok démonizálásában, akiknek a vallási nézőpontja eltér az „enyémtől”.

De az árnyak ellenére „angyalok segítik és oltalmazzák azokat, akik alázatosan járnak Isten előtt.” Keresztény szolgálat, 166. o.

David Grams

Lelkész, Hartland Főiskola, Rapidan, Virginia, USA

Fordította Gősi Csaba

1 megjegyzés: