2023. január 25., szerda

Higgyetek az Ő prófétáinak - január 25 - SZERDA - 2 Krónikák 10

Itt találod az összes felolvasást: http://higgyetekazoprofetainak.blogspot.hu/

Te milyennek látod azt az Istent, Akit 2 Krónikák 10 bemutat?

A fejezetet itt olvashatod el a Bibliából:

Károli Gáspár fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=2%20Kr%C3%B3nika%2010&version=KAR

Új protestáns fordítás:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=2%20Kr%C3%B3nik%C3%A1k%2010&version=NT-HU

(A következő pontokban azt találod, ahogy a szerző meglátta Istent ebben a fejezetben. Kommentben leírhatod, hogy te milyen Istent fedeztél fel ebben a fejezetben. Ha e-mailben kaptad meg az olvasmányokat, akkor válaszlevélben írhatod meg gondolataidat vagy kommentet írhatsz ide: https://www.facebook.com/higgyetekazoprofetainak

 

1.    Isten ütemterve a körülmények ellenére halad előre. Salamon uralkodása után a körülmények teljesen megváltoznak, az ország ketté szakad, de Isten ütemterve halad tovább. Igaz, hogy lassabban, nehézkesebben, több kihívással, nem annyira látványosan, de halad a megígért Messiás eljövetele felé.   

2.    Isten megmondta, hogy mindenki learatja, amit vet. Salamon vetésének meglett az aratása. A Krónikák könyve nem sokat foglalkozik Salamon botlásaival, szinte csak szépet és jót mond róla, de a Királyok könyvéből és uralkodásának következményeiből látjuk, hogy valamit nagyon elrontott. A Krónikák könyve szinte áldásként tűnteti fel, amit Salamon tett, de tény az, hogy Salamon volt az akkori kor legnagyobb fegyverkereskedője, olyan nemzetközi és vallásközi kapcsolatokat ápolt, amelyeket a Biblia lelki paráznaságnak nevez. Megalómániája miatt megnyomorította a népét. Sok rabszolgát tartott és kényszermunkát alkalmaz népe között (170.000 emberrel végeztetett kényszermunkát), csakhogy sok aranya és nagy palotái legyenek. Közben fenntartotta az istentisztelet látszatát, mert sokat áldozott a jeruzsálemi templomra és az ottani Istentiszteletre. Ezzel azonban nem lehet Istent megvásárolni, nem lehet a gonoszságot és kegyetlenséget leplezni.

Olvasmány – E.G. White AZ UTOLSÓ NAPOK ESEMÉNYEI 14. fejezet

15. fejezet – ISTEN PECSÉTJE ÉS A FENEVAD BÉLYEGE (4. rész)

Mi Isten pecsétje?

Mihelyt az Úr népét a homlokukon elpecsételik – de ez nem valamilyen látható pecsét vagy bélyeg lesz, hanem az igazságban való megingathatatlan szellemi és lelki alap –, és felkészülnek a rostálásra, a várt események bekövetkeznek. Valójában már el is kezdődött (4BC, 1902, 1161. o.).

Az élő Isten pecsétjét azokra helyezik, akik lelkiismeretesen megtartják az Úr szombatját (7BC, 1897, 980. o.).

Akik majd elnyerik homlokukra az élő Isten pecsétjét, azoknak meg kell tartaniuk a negyedik parancsolat szombatját (7BC, 1899, 970. o.).

A szombat igazi megünneplése a menny iránti hűség jele (7BC, 1899, 981. o.).

A Tízparancsolatból egyedül a negyedik viseli magán a nagy Törvényadó, a menny és a föld Teremtőjének pecsétjét (6T, 1900, 350. o.). {LDE 220.4}  

A Mindenható emlékművének, az Édenben elrendelt hetedik napi szombatnak a megünneplése lesz az Isten iránti hűségünk próbája (Letter, 1900, 94.).

Jel kerül az Örökkévaló népének minden tagjára, ugyanolyan valóságosan, ahogyan megjelölték a héber otthonok ajtaján a szemöldökfát, hogy megőrizzék magukat a pusztulástól. Isten kijelenti: „És adám nékik a szombataimat is, hogy legyenek jegyül köztem és őközöttük; hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr, az Ő megszentelőjük” (Ez 20:12) (7BC, 1900, 969. o.).

Krisztuséhoz hasonló jellem

Az élő Isten pecsétje csak azokra kerül, akik Krisztuséhoz hasonló jellemmel rendelkeznek (7BC, 1895, 970. o.).

Akik megkapják az Úr pecsétjét, és védelmet élveznek a nyomorúság idején, teljesen Jézus képmását kell visszatükrözniük (EW, 1851, 1. o.). {LDE 221.2}  

Az Üdvözítő pecsétjét soha nem fogják tisztátalan férfi vagy nő homlokára helyezni. Soha nem fogják nagyravágyó, a világot szerető férfi vagy nő homlokára nyomni. Soha nem helyzik hamis nyelvű vagy álnok szívű férfiak vagy nők homlokára. Mindazoknak szeplő nélkülieknek kell lenniük Isten előtt, akik elnyerik a pecsétet – mint a menny jelöltjeinek (5T, 1882, 216. o.).

A szeretet az engedelmességben fejeződik ki, és a tökéletes szeretet elűz minden félelmet. Azoknak, akik Istent szeretik, az Ő pecsétje van a homlokukon, és az Úr munkáját végzik (SD, 1894, 51. o.). {LDE 221.4}  

Akik legyőzik a világot, a testet és a gonoszt, abban a kiváltságban részesülnek, hogy elnyerik az élő Isten pecsétjét (TM, 1886, 445/c).

Küzdünk-e minden Istentől jövő erőnkkel, hogy eljussunk a Krisztus teljességével ékeskedő kor mértékére? Törekszünk-e elérni az Ő teljességét, mind magasabbra és magasabbra jutva, megpróbálva elnyerni jellemének tökéletességét? Amikor a menny szolgái elérik ezt a pontot, akkor elpecsételtetnek a homlokukon. A jegyző angyal kijelenti: „Elvégeztetett!” Tökéletesek lesznek benne, övéi a teremtés és a megváltás által (3SM, 1899, 427. o.).

1 megjegyzés: